Livskrisehjelpen er Bergen kommunes tilbud til mennesker i akutte livskriser. Du finner mer infomasjon om Livskrisehjelpen her.

Alle henvendelser om psykososial oppfølging skal gjøres til Livskrisehjelpen ved Bergen Legevakt, telefon 55 56 87 54.

Den psykososiale kriseberedskapen blir også gitt av bydelsvise kriseteam. Livskrisehjelpen henviser pasienter som trenger oppfølging videre til disse.

De bydelsvise kriseteamene kan bistå med oppfølging av pårørende og etterlatte og eventuelt andre aktuelle etter alvorlige hendelser og kriser. Dette kan for eksempel være brå unaturlig død, selvmord og overdosedødsfall.