Gå tilbake til:
Du er her:

Kontakt

Om oss

Etat for psykisk helse og rustjenester har ansvar for kommunens bydelsvise avdelinger for psykisk helse for voksne.

Etaten har også ansvar for tjenester til rusavhengige på mottaks- og oppfølgingssentrene MO-Straxhuset,MO-Nesttun og MO-Wergeland, Botreningssenteret og Myrsæter bo- og rehabiliteringssenter.

Etat for psykisk helse og rustjenester skal følge opp enhetenes håndtering av fag, økonomi, personal og administrasjon. Etaten skal sikre at enhetene gir tjenester i henhold til gjeldende lov- og regelverk, innen tildelte økonomiske rammer og i henhold til retningslinjer fra Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering.

Les mer om oss

Innbyggerhjelp

Sømløst forløp unge

Lokal retningslinje – unge voksne med rusmiddelproblemer

Satsinger innen psykisk helse