Overgrepsmottaket har telefonnummer 55 55 99 50. Det er åpent alle dager, 24 timer i døgnet. Dette er et gratis tilbud til personer fra 15 år i hele  opptaksområdet til Helse Bergen. Tilbudet består av medisinsk undersøkelse, rettsmedisinsk dokumentasjon, kriserådgivning og oppfølging.

Dersom du er utsatt for voldtekt, voldtektsforsøk eller andre seksuelle overgrep kan du ringe 55 55 99 50 eller møte på legevakten for medisinsk undersøkelse, rettsmedisinsk dokumentasjon, kriserådgivning og  oppfølging. Overgrepsmottaket er et gratis tilbud til alle personer fra fylte 15 år.

Tilbudet ved overgrepsmottaket gjelder personer som bor eller oppholder seg i kommuner som tilhører Helse Bergen sitt opptaksområde. Klikk for å se kart.

Barn under 15 år som har vært utsatt for seksuelle overgrep, vil få hjelp ved Barneklinikken, Haukeland universitetssjukehus, for nødvendig undersøkelse og hjelp. 

Livskrisehjelpen ved Bergen legevakt tilbyr videre kortere psykososial oppfølging.

Du kan få medisinsk undersøkelse, behandling og oppfølging med hensyn til blant annet smittsomme sykdommer, graviditet og skader.

Erfaring viser at det er gunstig å ta imot profesjonell rådgivning når man har vært utsatt for overgrep. Overgrepsmottaket tilbyr psykososial støtte og kan henvise til videre behandling.

Kriserådgivningen er også et tilbud til dine nærmeste om du ønsker det.

Deltakelse i samtalegruppe 

Ønsker du å treffe andre med tilsvarende opplevelser kan Overgrepsmottaket formidle kontakt med selvhjelpsgrupper. 

Føler du deg utsatt der du bor, kan overgrepsmottaket formidle trygt overnattingssted i akuttfasen.

I tilfelle rettssak seinere er det viktig at det er gjort en rettsmedisinsk undersøkelse, helst rett etter overgrepet. Slike undersøkelser kan være DNA-prøver, tester for å avdekke eventuell neddoping og fotografering av skader du er påført.

Tilbudet ved Overgrepsmottaket er ikke avhengig av at du melder saken til politiet. Uansett hva du velger å gjøre, vil du få den samme behandling, hjelp og støtte hos oss.

Du kan selv bestemme om du vil ta imot hele tilbudet eller bare deler av det. Alle du møter har taushetsplikt. 

Alle som har vært utsatt for seksuelle overgrep har rett til gratis advokathjelp. Det kan være vanskelig å anmelde, men advokaten vil hjelpe deg og informere om hva anmeldelse vil innebære. Dersom du bestemmer deg for å anmelde,kontakter overgrepsmottaket politiet. Du har rett til å ha med deg advokat eller en person du stoler på under avhøret.