dame som snyter nesen med lommetørkle

Her finner du informasjon om hvordan du kan vaksinere deg mot sesonginfluensa, og hvordan du kan forebygge smitte.

Sesonginfluensavaksine anbefales til personer som har økt risiko for alvorlig sykdom og komplikasjoner ved influensasykdom. Dette gjelder:

 • Alle fra fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). 
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32, fra 6 måneder til 5 år.
   

Barn og voksne med:

 • kronisk lungesykdom 
 • hjerte- og karsykdom
 • diabetes type 1 og 2
 • leversvikt eller nyresvikt
 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
 • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom 
 • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege.

I tillegg anbefales influensavaksine til helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten, samt personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte.

Les mer om hvem som anbefales vaksine på Folkehelseinstituttets nettsider

Høsten 2023 starter vaksineringen hos fastlegene fra uke 43 (siste uke i oktober). 

Personer med fastlege

Personer som tilhører risikogruppene kan kontakte fastlegen sin om de ønsker influensavaksine. 

Personer i risikogrupper uten fastlege

Tilhører du risikogruppene og ikke har fastlege, kan du kontakte Smittevernkontoret for å bestille vaksinetime. Ring 55565880 eller send e-post: smittevernet@bergen.kommune.no. Vi ber om at du ikke sender sensitive opplysninger i e-post.

Personer utenom risikogruppene 

Ta kontakt med fastlegen din for å høre om mulighetene for å ta vaksinen. Det kan være ulik praksis fra fastlegekontor til fastlegekontor. Du kan også ta vaksinen hos private helseaktører og på apotek. 

I hjemmesykepleien

Innbyggere i risikogruppene som mottar hjemmesykepleie, og ikke kan ta seg ut av eget hjem for å få influensavaksinen hos fastlegen, smittevernkontoret eller på apotek, kan få tilbud om å få vaksinen i eget hjem. Kan dette gjelde deg, ber vi deg kontakte hjemmesykepleien i sonen/bydelen du tilhører. Hjemmesykepleien vurderer om de kan tilby deg hjemmevaksinering utfra din situasjon.

Personer i risikogruppene 

Sesongen 2023/2024 koster influensavaksinen 90 kroner for personer i risikogrupper og øvrige målgrupper. I tillegg må du betale for å få satt vaksinen. Prisen for dette fastsettes av det enkelte legekontor og apotek. 

Personer utenom risikogruppene

Innbyggere utenom risikogruppene må betale for vaksine og vaksinering. 

Noen vaksiner kan du motta samtidig, mens andre krever et minimumsintervall mellom hver enkelt vaksine: 

 • Du kan motta influensavaksine samtidig med koronavaksine eller  pneumokokkvaksine (vaksine mot lungebetennelse).  
  • Mottar du koronavaksine og influensavaksine til ulikt tidspunkt, skal det gå minst syv dager mellom hver vaksinasjon. 
 • Unntaket er for beboere på sykehjem. De kan ikke motta vaksine mot influensa og korona samtidig. For sykehjemsbeboere er det nødvendig med et intervall på minst én uke mellom korona- og influensavaksinen.  
 • Ingen innbyggere kan motta pneumokokkvaksine (vaksine mot lungebetennelse) og koronavaksine samtidig. Skal du motta begge disse vaksinene, skal det gå minst én uke mellom hver vaksinetype. 

Om vinteren er det ekstra viktig å skjerpe sine hygienerutiner for å unngå at du blir smittet av sesonginfluensa.

Slik beskytter du deg mot smitte

 • Personer i risikogruppene anbefales å vaksinere seg.
 • Begrens nær kontakt med syke personer.
 • Vask hendene grundig og ofte, spesielt når du har vært ute på steder med mange mennesker og før du spiser. Vask med vann og såpe eller hånddesinfeksjon med sprit vil være tilstrekkelig.
 • Unngå å ta deg til munnen, nesen og øynene med uvaskede hender når du er ute blant folk. Du kan bruke munnbind ved direkte kontakt med andre som er syke. 

Slik beskytter du andre mot smitte dersom du er syk

 • Vær hjemme fra jobb, studier og liknende dersom du er syk. Syke barn bør holdes hjemme fra skole/barnehage.
 • Begrens kontakt med andre personer, og hold en avstand på minst en meter til friske personer.
 • Bruk engangs papirlommetørkle foran munnen for å beskytte andre når du hoster eller nyser. Kast papirhåndkleet etter bruk og vask så hendene. Host eller nys i albuekroken hvis du ikke har papirhåndkle tilgjengelig.
 • Vask hendene grundig og ofte. 
 • Bruk munnbind i situasjoner der flere kan komme i nær kontakt med deg, for eksempel om du oppholde deg med andre utenfor soverommet eller må ut av hjemmet.