Gå tilbake til:
Du er her:
Illustrasjonsbilde av barn som snyter seg

Her finner du informasjon om hvordan du kan vaksinere deg mot sesonginfluensa, og hvordan du kan forebygge smitte.

Hvem bør vaksinere seg?

Sesonginfluensavaksine anbefales til personer som har økt risiko for alvorlig sykdom og komplikasjoner ved influensasykdom. Dette gjelder:

 • Personer som er 65 år eller eldre

 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem

 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

 • Gravide i 2. og 3. trimester. Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko anbefales å vaksinere seg før influensasesongen.

I tillegg til de nevnte gruppene anbefales blant annet helsepersonell med pasientkontakt å ta vaksine mot sesonginfluensa. Se den totale oversikten på Folkehelseinstituttets nettsider.

Fastlegene vaksinerer

Fastlegene gjennomfører vaksineringen mot sesonginfluensa. Enkelte leger har rutiner for å innkalle eller tilby vaksinen til pasienter som bør vaksineres, altså pasienter i risikogruppene. Dersom du ikke har fått tilbud gjennom kommunen eller fastlegen, bør du bestille time selv.

Personer som ikke er i risikogrupper, men som likevel vil vaksinere seg, kan få resept av fastlegen og kjøpe vaksinen på et apotek, og bli vaksinert hos fastlegen. Vaksinen bør tas så raskt som mulig for å få beskyttelse mot influensa.

Gode råd mot influensasmitte

Om vinteren er det ekstra viktig å skjerpe sine hygienerutiner for å unngå at du blir smittet av sesonginfluensa.

Slik beskytter du deg mot smitte

 • Personer i risikogruppene anbefales å vaksinere seg.

 • Begrens nær kontakt med syke personer.

 • Vask hendene grundig og ofte, spesielt når du har vært ute på steder med mange mennesker og før du spiser. Vask med vann og såpe eller hånddesinfeksjon med sprit vil være tilstrekkelig.

 • Unngå å ta deg til munnen, nesen og øynene med uvaskede hender når du er ute blant folk. Du kan bruke munnbind ved direkte kontakt med andre som er syke. 

Slik beskytter du andre mot smitte dersom du er syk

 • Vær hjemme fra jobb, studier og liknende dersom du er syk. Syke barn bør holdes hjemme fra skole/barnehage.

 • Begrens kontakt med andre personer, og hold en avstand på minst en meter til friske personer.

 • Bruk engangs papirlommetørkle foran munnen for å beskytte andre når du hoster eller nyser. Kast papirhåndkleet etter bruk og vask så hendene. Host eller nys i albuekroken hvis du ikke har papirhåndkle tilgjengelig.

 • Bruk munnbind i situasjoner der flere kan komme i nær kontakt med deg, for eksempel om du oppholde deg med andre utenfor soverommet eller må ut av hjemmet.

Når skal du kontakte lege?

De fleste har milde eller moderate symptomer. Du trenger ikke kontakte lege for å få stilt diagnose eller få behandling eller medisiner.

Dersom tilstanden forverrer seg, for eksempel ved at du får pustevansker, problemer med væskeinntak eller ikke reagerer som normalt, kan du kontakte fastlege eller legevakt.

Gravide og personer med kronisk hjerte- og lungesykdom, immunsvikt eller andre alvorlige sykdommer, har økt risiko for et mer alvorlig sykdomsforløp. Hvis du hører til denne kategorien og mistenker at du er smittet av influensa, kan det bli aktuelt med medikamentell behandling. Ta kontakt med fastlege eller legevakt per telefon.