Gå tilbake til:
Du er her:
dame som snyter nesen med lommetørkle

Her finner du informasjon om hvordan du kan vaksinere deg mot sesonginfluensa, og hvordan du kan forebygge smitte.

Sesonginfluensavaksine anbefales til personer som har økt risiko for alvorlig sykdom og komplikasjoner ved influensasykdom. Dette gjelder:
 

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32, fra 6 måneder til 5 år.
   

Barn og voksne med:
 

 • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
 • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
 • diabetes type 1 og 2
 • leversvikt eller nyresvikt
 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
 • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
 • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege.
   

I tillegg anbefales influensavaksine til helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten, samt personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte.


Les mer om hvem som anbefales vaksine på Folkehelseinstituttets nettsider

Høsten 2021 starter vaksineringen hos fastlegene fra uke 44 (første uke i november). 

Personer med fastlege
Personer som tilhører risikogruppene kan kontakte fastlegen sin om de ønsker influensavaksine. 

Personer uten fastlege
Les mer: Legehjelp for utenlandske  borgere

Personer utenom risikogruppene 
Ta kontakt med fastlegen din for å høre om mulighetene for å ta vaksinen. Det kan være ulik praksis fra fastlegekontor til fastlegekontor. Du kan også ta vaksinen hos private helseaktører og på apotek. 

Personer i risikogruppene og helsepersonell
Vaksinering hos fastlegen er gratis for personer med frikort, men koster ellers kr 50 for personer i risikogruppene og personer som bor sammen med immunsupprimerte pasienter. Helsepersonell får vaksinen gratis gjennom arbeidsgiver.  

Personer utenom risikogruppene
Personer utenom risikogruppene må betale for vaksine og vaksinering selv. Dette koster mellom 200 og 400 kroner, avhengig av hvor man velger å ta vaksinen. 

Influensavaksinen reduserer risikoen for alvorlig influensasykdom, men har ingen effekt mot koronaviruset. Koronavaksinen gir tilsvarende ingen beskyttelse mot influensasykdom. Det bør gå minst én uke mellom koronavaksinen og andre vaksiner.


 

Om vinteren er det ekstra viktig å skjerpe sine hygienerutiner for å unngå at du blir smittet av sesonginfluensa.

Slik beskytter du deg mot smitte

 • Personer i risikogruppene anbefales å vaksinere seg.
 • Begrens nær kontakt med syke personer.
 • Vask hendene grundig og ofte, spesielt når du har vært ute på steder med mange mennesker og før du spiser. Vask med vann og såpe eller hånddesinfeksjon med sprit vil være tilstrekkelig.
 • Unngå å ta deg til munnen, nesen og øynene med uvaskede hender når du er ute blant folk. Du kan bruke munnbind ved direkte kontakt med andre som er syke. 

Slik beskytter du andre mot smitte dersom du er syk

 • Vær hjemme fra jobb, studier og liknende dersom du er syk. Syke barn bør holdes hjemme fra skole/barnehage.
 • Begrens kontakt med andre personer, og hold en avstand på minst en meter til friske personer.
 • Bruk engangs papirlommetørkle foran munnen for å beskytte andre når du hoster eller nyser. Kast papirhåndkleet etter bruk og vask så hendene. Host eller nys i albuekroken hvis du ikke har papirhåndkle tilgjengelig.
 • Vask hendene grundig og ofte. 
 • Bruk munnbind i situasjoner der flere kan komme i nær kontakt med deg, for eksempel om du oppholde deg med andre utenfor soverommet eller må ut av hjemmet.

Alle med nyoppstått luftveisinfeksjon, har andre symptomer på covid-19, eller av andre årsaker bør mistenke at de er smittet, bør teste seg. 

De fleste som får influensa har milde eller moderate symptomer. 

Dersom tilstanden forverrer seg, for eksempel ved at du får pustevansker, problemer med væskeinntak eller ikke reagerer som normalt, kan du kontakte fastlege eller legevakt.

Gravide og personer med kronisk hjerte- og lungesykdom, immunsvikt eller andre alvorlige sykdommer, har økt risiko for et mer alvorlig sykdomsforløp. Hvis du hører til denne kategorien og mistenker at du er smittet av influensa, kan det bli aktuelt med medikamentell behandling. 

Ta kontakt med fastlege på telefon eller legevakt på 116 117 (eller 113 dersom det kan være akutt fare for liv eller helse).