Gå tilbake til:
Du er her:
Illustrasjon vaksine

Vi tilbyr 2. oppfriskningsdose til innbyggere i alderen 18 til 64 år fra 29. november. Vi setter drop-in på pause fra denne datoen. Du må derfor bestille time på forhånd. Se fanen under.

Her finner du timebestilling, drop-in og informasjon for alle aldersgrupper om dose 1, 2, 3 og oppfriskningsdoser av vaksinen mot covid-19.

 

You can read more about the vaccination against COVID-19 in the Municipality of Bergen here.

ENGELSK:

UKRAINSK:

ARABISK

POLSK:

TIGRINJA:

SOMALI:

RUSSISK:

LITAUISK:

RUMENSK: 

Fredag 18. november åpnet regjeringen også opp for oppfriskningsdose til personer i aldersgruppen 18-64 år uten underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp. 

Folkehelseinstituttet er tydelig på at risikoen for alvorlig sykdomsforløp for aldersgruppen 18 til 64 år uten underliggende risiko, er lav. FHI har derfor ikke gitt en oppfordring eller anbefaling om at innbyggere i denne målgruppen bør ta 2. oppfriskningsdose. Det er likevel åpnet opp for at de som selv ønsker det, kan motta dosen. 

Intervall

Minimumsintervallet mellom første og andre oppfriskningsdose (dose 3 og 4) er fire måneder. 

Tilbudet om å ta ny oppfriskningsdose gjelder også dersom du nylig har gjennomgått en koronainfeksjon. Gjennomgått sykdom vil imidlertid gi deg god beskyttelse den første tiden etter at du har vært syk, og du kan derfor avvente i tre til fire måneder før du blir vaksinert med ny dose.

Les mer om intervall mellom vaksinedosene på Folkehelseinstituttet sine nettsider. 

Slik mottar du vaksinen

Bergen kommune starter vaksinering av denne målgruppen tirsdag 29. november. 

Timebestilling
Digitalt skjema for timebestilling.

Denne løsningen krever at du logger inn med elektronisk ID (som bank-ID eller Min-ID). Når du har logget inn, velger du hvilken vaksinedose du skal bestille time til i nedtrekksmenyen i skjemaet. 

Har du ikke anledning til å benytte digitalt skjema, kan du ringe koronatelefonen 55 56 77 00 eller sende e-post til koronavaksine@bergen.kommune.no for å bestille time. Vi ber om at du ikke sender sensitive opplysninger i e-post.   

Du kan motta 2. oppfriskningsdose på apotek. Se oversikt over hvilke apotek som vaksinerer på våre nettsider. En del fastleger tilbyr også koronavaksine. Sjekk nettsiden til ditt fastlegekontor, for informasjon om din fastlege vaksinerer. 

Vi har satt drop-in-tilbudet på pause fra 29. november. Ønsker du å motta vaksine i kommunal vaksinestasjon, må du bestille time på forhånd. 

Åpningstider - kun tilgjengelig via timebestilling

 • Mandag: 09.00 til 15.30 
 • Tirsdag: 09.00 til 15.30
 • Onsdag: 09.00 til 15.30
 • Torsdag: 10.00 til 16.30 
 • Fredag: 09.00 til 15.30

Åpningstider fra 1. desember (kun timebestilling):

 • Mandag: 10.00 til 16.30 
 • Tirsdag: 10.00 til 16.30 
 • Onsdag: 10.00 til 16.30 
 • Torsdag: 10.00 til 16.30 
 • Fredag: 10.00 til 16.30 

Bergen kommune har inngått avtale med apotek i alle bydeler om koronavaksinering av innbyggere over 16 år.

Bilde av logo til apotek
Bilde: Andrew Buller

Innbyggere som har fylt 16 år og som tilfredsstiller krav til minimumsintervall mellom dosene, kan motta vaksine på et av apotekene i listen nedenfor. 

Dette gjelder uavhengig av hvilken dose du skal ha. 

Du må forholde deg til vaksinetypen som det aktuelle apoteket har tilgjengelig til enhver tid. Ta kontakt med ditt apotek fra listen nedenfor, om du ønsker en konkret vaksinetype.

Gratis vaksine

Det er gratis å motta koronavaksine på apotek. 

Følgende apotek vaksinerer mot covid-19

Apotekene har forskjellige åpningstider og ulik kapasitet på hvor mange de har anledning til å vaksinere daglig. Klikk på lenkene under for informasjon om koronavaksinering og timebestilling hos de enkelte apotekene. Husk legitimasjon. 

Folkehelseinstituttet anbefaler nå oppfriskningsdose til flere risikogrupper. Bergen kommune startet vaksinering av disse gruppene mandag 19. september. 

Innbyggere 18 til 64 år

Folkehelseinstituttet anbefaler 2. oppfriskningsdose til personer i aldersgruppen 18-64 år med alvorlig grunnsykdom. 

Dette gjelder følgende sykdommer og helsetilstander: 

 • organtransplanterte 
 • alvorlig og moderat immunsvikt 
 • immundempende legemiddelbehandling som ved autoimmune sykdommer 
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år 
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt
 • immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift). 
 • alvorlige nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS og cerebral parese) 
 • Downs syndrom 
 • kronisk nyresykdom og nyresvikt
 • kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon 
 • demens 
 • kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året 
 • fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere 
 • kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk) 
 • hjerneslag 
 • diabetes, og da særlig pasienter med langvarig eller dårlig kontrollert sykdom eller diabetessenkomplikasjoner.

For mange personer i denne gruppen vil 2. oppfriskningsdose være vaksinedose nummer fire. 

Intervallet fra forrige dose skal være minst fire måneder. 

Ved gjennomgått koronasykdom bør du vente i tre til fire måneder med å ta en oppfriskningsdose. Ønsker du å motta oppfriskningsdose tidligere enn dette, kan du få det forutsatt at det har gått minimum tre uker etter tilfriskning.

Ungdom 12 til 17 år 

Folkehelseinstituttet anbefaler 1. oppfriskningsdose til ungdom i alderen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom. 

Dette gjelder følgende sykdommer og helsetilstander:

 • Organtransplantasjon (for eksempel hjerte, nyre og lever). 
 • Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon) 
 • Hematologisk kreftsykdom (for eksempel leukemi og lymfom) siste fem år 
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift.  
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon 
 • Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon 
 • Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammersykdom/«Fontan-barn») 
 • Alvorlig lungesykdom (for eksempel cystisk fibrose og svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året) 
 • Annen svært alvorlig sykdom. I slike tilfeller skal vaksinasjon vurderes individuelt av barnelege.

For mange av ungdommene i denne gruppen vil 1. oppfriskningsdose være vaksinedose nummer tre.

Intervallet fra forrige dose skal være minst fire måneder. 

Ved gjennomgått koronasykdom, bør du vente i tre til fire måneder med å ta en oppfriskningsdose. Ønsker du en oppfriskningsdose tidligere, kan du få det forutsatt at det har gått minimum 3 uker etter tilfriskning.

Krav om samtykke fra foresatte
Barn og ungdom under 16 år må ha skriftlig samtykke fra begge foresatte med foreldreansvar for å kunne få vaksinen. Du kan laste ned samtykkeskjemaet her: 

Du kan også hente samtykkeskjemaet på vaksinestasjonen. 

Begge foresatte med foreldreansvar må fylle ut samtykkeskjemaet før barnet kan motta vaksine. Fyll ut samtykkeskjemaet, skriv det ut og ta det med til vaksinestasjonen. Vi krever nytt samtykkeskjema til hver vaksinedose. I tillegg må én av de foresatte som har signert skjemaet følge barnet til vaksineringen uavhengig av hvilken dose barnet skal ha. 

Har du foreldreansvar alene må du dokumentere dette når du og barnet ditt kommer til vaksinestasjonen. Under ser du eksempler på godkjent dokumentasjon i vaksinestasjonene på at du har foreldreansvar alene for barnet ditt: 

 • Skriftlig bekreftelse fra skolehelsetjenesten
 • Attest fra Skatteetaten
 • Attest fra UDI
 • Bekreftelse fra NAV på du har foreldreansvaret alene.
 • Dødsattest

Ny oppfriskningsdose til gravide

Gravide har økt risiko for alvorlig koronasykdom sammenlignet med ikke-gravide kvinner på samme alder. Risikoen for alvorlig sykdom øker utover i svangerskapet og er størst i 2. og 3. trimester. Dersom den gravide samtidig har andre risikofaktorer, som for eksempel flerlingsvangerskap eller underliggende sykdom, øker risikoen ytterligere.

Folkehelseinstituttet anbefaler en oppfriskningsdose til gravide i 2. og 3. trimester. Anbefalingen gjelder uavhengig av om du kun er grunnvaksinert fra før eller allerede har mottatt én oppfriskingsdose. 

Det bør ha gått minst fire måneder siden forrige dose. 

Ved gjennomgått koronasykdom bør du vente i tre til fire måneder med å ta en oppfriskningsdose. Ønsker du å motta oppfriskningsdose tidligere enn dette, kan du få det forutsatt at det har gått minimum tre uker etter tilfriskning.

Krav om dokumentasjon

Du må vise dokumentasjon på at du eller barnet ditt inngår i de aktuelle risikogruppene, for å motta oppfriskningsdosen. Du kan vise vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat, epikriser, resept/e-resept eller medikament-forpakning hvor navnet ditt kommer frem.

Her får du oppfriskningsdosen 

Ønsker du å bestille time i vaksinestasjonen kan dette gjøres ved ringe koronatelefonen på 55 56 77 00 eller ved å sende en e-post til koronavaksine@bergen.kommune.no. Vi ber om at du ikke sender sensitive opplysninger i e-post. 

Det er også en del fastleger i Bergen som tilbyr vaksinen til sine listepasienter. Sjekk nettsiden til ditt fastlegekontor for informasjon om din fastlege vaksinerer mot covid-19.

Innbyggere over 16 år, kan motta vaksinen på apotek. Se eget avsnitt “Koronavaksine på apotek”. 

Nasjonale myndigheter anbefaler at innbyggere over 65 år tar en ny oppfriskningsdose (dose 4) av koronavaksinen. Kommunen har hatt tilbud om dette for personer over 75 år, men fra og med mandag 15. august ble tilbudet utvidet også til å gjelde for personer i alderen 65-74 år. 

Minimumsintervallet mellom første og andre oppfriskningsdose (dose 3 og 4) er fire måneder. 

Anbefalingen om en ny oppfriskningsdose, for deg som er født i 1957 eller tidligere, gjelder uavhengig av om du nylig har vært smittet av covid-19. Minimumsintervallet fra du har blitt frisk etter koronasykdommen til andre oppfriskingsdose av koronavaksinen er tre uker. FHI påpeker at et lengre intervall mellom gjennomgått covid-19 og ny vaksinedose som regel vil gi bedre beskyttelse/immunrespons. 

Slik får du vaksinen

Ønsker du å motta den andre oppfriskningsdosen i den kommunale vaksinestasjonen i Øvre Dreggsallmenningen 6 (se kart), bestiller du time via digitalt skjema. Denne løsningen krever at du logger inn med elektronisk ID (som bank-ID eller Min-ID). Når du har logget inn, velger du hvilken vaksinedose du skal bestille time til i nedtrekksmenyen i skjemaet. 

Du kan også bestille time ved å ringe koronatelefonen 55 56 77 00 eller sende en e-post på koronavaksine@bergen.kommune.no når du har innfridd minimumsintervallet på fire måneder. Vi ber om at du ikke sender sensitive opplysninger i e-post. 

Du kan også motta den nye oppfriskningsdosen (dose 4) på apotek. Se hvilke apotek som vaksinerer i avsnittet “Koronavaksine på apotek”. 

Det er også en del fastleger i Bergen som tilbyr vaksinen til sine listepasienter. Sjekk nettsiden til ditt fastlegekontor for informasjon om din fastlege vaksinerer mot covid-19. 

På sykehjem og i hjemmesykepleien

Beboere på sykehjem vil få tilbud om vaksinedosen der. 

Innbyggere som mottar hjemmesykepleie, og ikke kan ta seg ut av eget hjem for å få vaksinen på apotek eller i vaksinestasjon, kan få tilbud om å få vaksinen i eget hjem. Kan dette  gjelde deg, ber vi deg kontakte hjemmesykepleien i sonen/bydelen du tilhører. Hjemmesykepleien vurderer om de kan tilby deg hjemmevaksinering utfra din situasjon. 

Nasjonale myndigheter informerer om at det vil i tiden fremover være flere ulike oppdaterte vaksiner tilgjengelig ute i kommunene. Bergen kommune tilbyr både oppdatert Pfizer og Moderna vaksine. Moderna-vaksinen BA.4-5 vil være tilgjengelig i Bergen kommune fra torsdag i uke 48.

Kun til oppfriskningsdoser

Uavhengig av om du nylig har mottatt en av de tidligere vaksinene eller en av de videreutviklede vaksinene, gir oppfriskningsdosen god effekt mot alvorlig forløp av covid-19. Det viktigste er at du tar oppfriskningsdose etter anbefalingene fra nasjonale myndigheter. 

De oppdaterte vaksinene vil kun bli benyttet til å vaksinere innbyggere med oppfriskningsdose 1 og 2 (dose 3 og 4). De kan ikke benyttes til grunnvaksinering (1. og 2. vaksinedose). Innbyggere som har behov for dose 1 eller 2 (grunnvaksinering), vil derfor fremdeles få tilbud om den tidligere vaksinen fra Pfizer både i kommunal vaksinestasjon, på apotek og hos fastleger.  

Innbyggere som nylig har mottatt oppfriskningsdose i henhold til gjeldende nasjonale anbefalinger, vil ikke få tilbud om oppfriskingsdose med de oppdaterte vaksinene. Oppfriskningsdose uavhengig av om du mottar opprinnelige eller oppdaterte vaksiner, viser økt beskyttelse mot covid sykdom. 

Ønsker du å vaksinere deg mot korona, men har utfordringer eller ekstra behov knyttet til dette? Da kan vi tilrettelegge for deg.

Personer med sprøytefobi

Smittevernkontoret har et eget tilbud til personer som har angst og redsel for sprøyter. Gjelder dette deg, kan du ta kontakt på telefon 55 56 58 80 eller e-post: smittevernet@bergen.kommune.no. Vi ber om at du ikke sender sensitive opplysninger i e-post.

Inne i vaksinestasjonen

Den kommunale vaksinestasjonen er vant med at personer som kommer til vaksinering reagerer ulikt. Vi vet at noen trenger litt ekstra trygghet og skjerming. Derfor er det helsepersonell til stede som kan ivareta dette, og det er muligheter for å trekke seg tilbake på et skjermet område. Gi beskjed om dine behov når du kommer, så hjelper vi deg. 

Kontakt koronatelefonen

Har du spørsmål knyttet til vaksinering og muligheter for tilrettelegging, kan du også ringe koronatelefonen på 55 56 77 00. 

Informasjon om timebestilling for første og andre dose samt første og andre oppfriskningsdose (dose 3 og 4) til innbyggere som er 18 år og eldre. 

Alle innbyggere over 18 år kan bestille vaksinetime via digitale skjema nedenfor, når minimumsintervallet er passert. Se informasjon om intervall mellom vaksinedosene på FHI sine nettsider. 

Du må være folkeregistrert i Bergen, ha norsk mobilnummer og elektronisk ID (BankID eller MinID) for å bruke skjemaene. I skjemaene blir du ikke bedt om å oppgi betalingsinformasjon eller helseopplysninger utenom det som er nødvendig for vaksineringen.

Skjema for timebestilling

Bestill time via telefon eller e-post

Har du ikke anledning til å bruke det digitale skjemaet, kan du bestille time ved å ringe koronatelefonen på 55 56 77 00  eller ved å sende en e-post til koronavaksine@bergen.kommune.no. Vi ber om at du ikke sender sensitive opplysninger i e-post. 

Apotek

Du kan også motta koronavaksine på apotek. Se hvilke apotek som vaksinerer i avsnittet “Koronavaksine på apotek”. 

Mer informasjon

Se nyttig informasjon om valg av vaksinetype, hvordan du bytter tildelt time og hva som er viktig å huske på vaksinedagen i eget avsnitt lenger nede i innbyggerhjelpen. 

Har du alvorlig immunsvikt? Se avsnittet “Koronavaksine til deg med alvorlig immunsvikt” med informasjon om vaksinetilbudet til denne gruppen. 

Informasjon om timebestilling for første og andre dose av koronavaksine til innbyggere som er mellom 16  og 18 år.

Se informasjon om intervall mellom vaksinedoser på FHI sine nettsider. 

Alle innbyggere over 16 år kan bestille time til første og andre dose via digitalt skjema. Personer som har fylt 16 år er helserettslig myndige og trenger ikke samtykke fra foresatte for å ta vaksinen.  

Du må være folkeregistrert i Bergen, ha norsk mobilnummer og elektronisk ID (BankID eller MinID) for å bruke skjemaene. I skjemaene blir du ikke bedt om å oppgi betalingsinformasjon eller helseopplysninger utenom det som er nødvendig for vaksineringen.

Skjema for timebestilling

Bestill time via telefon eller e-post

Har du ikke anledning til å bruke det digitale skjemaet, kan du bestille time ved å ringe koronatelefonen på 55 56 77 00  eller ved å sende en e-post til koronavaksine@bergen.kommune.no. Vi ber om at du ikke sender sensitive opplysninger i e-post. 

Ungdom med alvorlig svekket immunforsvar

Ungdom med alvorlig svekket immunforsvar bør motta tre vaksinedoser for å bli grunnvaksinert.  

Folkehelseinstituttet anbefaler 1. oppfriskningsdose til ungdom i aldersgrupper 12 til 17 år med alvorlig grunnsykdom eller immunsvikt. Les mer i eget avsnitt “Oppfriskningsdose til innbyggere i risikogruppen”. 

Vi tilbyr koronavaksine til barn og unge i aldersgruppen 12 til 15 år som er bosatt i Bergen kommune.

Nasjonale myndigheter har bestemt at barn og unge i alderen 12 til 15 år skal få mulighet til å ta vaksine mot covid-19, men det er ikke gitt en oppfordring eller anbefaling om at denne gruppen bør vaksinere seg. Barn i denne aldersgruppen kan motta to vaksinedoser hvis både foresatte og barnet selv ønsker det. All vaksinasjon er frivillig. 

Én vaksinedose vil redusere den allerede lave risikoen for et mer alvorlig forløp, men det er nå åpnet for at barn i denne aldersgruppen kan få to doser dersom foresatte med foreldreansvar og barnet selv ønsker dette. 

Slik foregår vaksineringen

Vaksineringen gjennomføres i vaksinestasjonen i Øvre Dreggsallmenningen 6 (se kart). Foresatte med foreldreansvar kan bestille time til både første og andre dose til barnet sitt ved å ringe koronatelefonen på 55 56 77 00  eller ved å sende en e-post til koronavaksine@bergen.kommune.no. Vi ber om at du ikke sender sensitive opplysninger i e-post. 

Se informasjon om intervall mellom vaksinedoser på FHI sine nettsider. 

Krav om samtykke fra foresatte

Personer under 16 år må ha skriftlig samtykke fra begge foresatte med foreldreansvar for å kunne få vaksinen. Samtykkeskjemaet er distribuert gjennom ranselposten på skolene sammen med et informasjonsbrev. 
Du kan også laste det ned her: 

Begge foresatte med foreldreansvar må fylle ut samtykkeskjemaet før barnet kan motta vaksine. Fyll ut samtykkeskjemaet nedenfor, skriv det ut og ta det med til vaksinestasjonen. Vi krever nytt samtykkeskjema til hver vaksinedose. I tillegg må én av de foresatte som har signert skjemaet følge barnet til vaksineringen uavhengig av hvilken dose barnet skal ha. 

Har du foreldreansvar alene må du dokumentere dette når du og barnet ditt kommer til vaksinestasjonen. Under ser du eksempler på godkjent dokumentasjon i vaksinestasjonene på at du har foreldreansvar alene for barnet ditt: 

 • Skriftlig bekreftelse fra skolehelsetjenesten
 • Attest fra Skatteetaten
 • Attest fra UDI
 • Bekreftelse fra NAV på du har foreldreansvaret alene.
 • Dødsattest

Barns rett til medvirkning
Barn og unge skal bli hørt i beslutninger som gjelder deres helse. FHI har laget tilrettelagt informasjon for unge - se denne her. 

Barn i alderen 12 til 15 år med alvorlig grunnsykdom 

Folkehelseinstituttet (FHI) skriver at barn i alderen 12 til 15 år med alvorlig grunnsykdom bør grunnvaksineres med to doser koronavaksine. Se informasjon om intervall mellom vaksinedoser på FHI sine nettsider. 

Folkehelseinstituttet anbefaler 1. oppfriskningsdose til ungdom i aldersgrupper 12-17 år med alvorlig grunnsykdom. Les mer i eget avsnitt “Oppfriskningsdose til innbyggere i risikogruppen”. 

Tredje dose til barn med alvorlig immunsvikt

Folkehelseinstituttet anbefaler at barn og unge med alvorlig svekket immunforsvar blir grunnvaksinert med tre doser. Innbyggere under 18 år vil bli vaksinert med Pfizer. Intervallet mellom andre og tredje dose skal være minst fire uker. Les mer om hvilke sykdommer som gir tilbud om tredje vaksinedose i denne artikkelen.

Har dere nødvendig dokumentasjon og intervallet mellom dosene er innfridd, kan foresatte med foreldreansvar ringe koronatelefonen på 55 56 77 00 for å bestille time til tredje vaksinedose til barnet sitt. 

Vi minner om at dere må levere nytt samtykkeskjema for hver vaksinedose, og at barnet må bli fulgt til vaksinetimen av minst én av de foresatte med foreldreansvar som har skrevet under samtykkeskjemaet. 

Folkehelseinstituttet anbefaler 1. oppfriskningsdose til ungdom i aldersgrupper 12-17 år med alvorlig immunsvikt. Les mer i eget avsnitt “Oppfriskningsdose til innbyggere i risikogruppen”. 

Vaksinering etter gjennomgått koronainfeksjon 

Barn og unge som har hatt koronainfeksjon har anledning til å ta én dose av vaksinen, men det bør gå minst tre måneder fra barnet ble friskt til det mottar vaksine. 

Koronavaksine og annen vaksinasjon i barnevaksinasjonsprogrammet  

I noen tilfeller kan vaksineringen mot korona sammenfalle i tid med vaksinering i barnevaksinasjonsprogrammet. Dette kan gjelde:

 • HPV-vaksine på 7. trinn
 • Boostervaksinen mot difteri, tetanus, kikhoste og poliomyelitt på 10. trinn
 • MMR-vaksine (gjelder få tilfeller)

Vaksineringen i barnevaksinasjonsprogrammet bør prioriteres, særlig gjelder det HPV-vaksinen.  FHI anbefaler at ulike vaksiner blir gitt på forskjellige dager og med et intervall på minimum én uke. Les mer hos FHI

Vi tilbyr koronavaksine til barn i aldersgruppen 5 til 11 år som er bosatt i Bergen kommune. Anbefalingen til barn med alvorlig grunnsykdom er at disse bør vaksineres, mens friske barn har tilbudet og kan vaksineres.

Innbyggere i alderen 5 til 11 år kan nå få to doser koronavaksine, dersom foresatte og barnet selv ønsker det. All vaksinasjon er frivillig.

Vaksinen er særlig aktuell for: 

 • Barn med kroniske sykdommer
 • Barn i familier som har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse
 • Barn som har økt risiko fordi de skal flytte til eller oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge, eller barn som av andre grunner lever i en svært utsatt situasjon.

Hvis barnet ditt har gjennomgått covid-19

Barn i alderen 5 til 11 år som har hatt korona regnes for å ha god beskyttelse og trenger vanligvis ikke en ekstra koronavaksine. Dersom foresatte likevel ønsker at barnet skal få en vaksinedose (barnedose), må det ha gått minst 3 uker etter at barnet er frisk av koronainfeksjonen før barnet kan vaksineres. Det anbefales at intervallet er 12 uker eller mer fra gjennomgått covid-19 til vaksinasjon.

Om vaksinen

Det vil bli benyttet en egen vaksine fra Pfizer som er tilpasset barn, til denne aldersgruppen. Vaksinen er ikke godkjent for barn under 5 år.

Ifølge FHI gir én dose best balanse mellom nytte og ulempe for barn i alderen 5 til 11 år, men det er mulig å gi dose 2 til barnet dersom foresatte ønsker dette. Se informasjon om intervall mellom vaksinedoser på FHI sine nettsider. 

Slik bestiller du vaksinetime til barnet ditt

I Bergen kommune er det bestemt at vaksineringen av barn i alderen 5 til 11 år skal skje i regi av skolehelsetjenesten for elever og helsestasjonen for barnehagebarn over 5 år. Helsesykepleier tildeler time til vaksinering, på oppsatte dager i byområdet de tilhører der barn 5-11 år samles opp for vaksinering.

Foresatte til elever i skolen: Ta kontakt med skolehelsetjenesten via HelseNorge eller telefon.

Foresatte til barnehagebarn over 5 år: Ta kontakt med helsestasjonen barnet tilhører via HelseNorge eller telefon. 

Foresatte til barn som er bosatt i Bergen kommune, men som går på skole i annen kommune, kan henvende seg til helsestasjonen i byområdet der de bor.

Krav om samtykke 

Begge foreldre med foreldreansvar samtykke til koronavaksinasjon. Det blir ikke gjort unntak fra denne regelen med mindre en forelder har foreldreansvar alene og kan dokumentere dette. Vi krever nytt samtykkeskjema til hver vaksinedose. Send samtykke til at barnet blir vaksinert via HelseNorge til skolehelsetjenesten. Har dere ikke mulighet til å benytte den digitale løsningen kan dere fylle ut vedlagte samtykkeskjema. Skriv det ut og ta det med til vaksinetimen. 

Minst én av foreldrene, som har undertegnet samtykkeskjemaet, må følge barnet til vaksinering. Dette gjelder uavhengig av hvilken dose barnet skal motta. 

Barns rett til medvirkning

Barn har rett til å få tilpasset informasjon. Foresatte bør snakke med sine barn om valget rundt vaksinasjon og hjelpe til med å formidle viktig informasjon knyttet til dette. Barn og unge skal bli hørt ut fra alder og modenhet. 

Barn 5-11 år med alvorlig grunnsykdom bør la seg vaksinere.  

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler at barn i alderen 5 til 11 år med alvorlig grunnsykdom bør vaksineres. 

Begrunnelsen er: 
Risiko for alvorlig koronasykdom for 5-11-åringer med alvorlig grunnsykdom er liten, men dette er en gruppe som kan være sårbare og derfor bør vaksineres. For denne gruppen vil to doser med 8-12 ukers intervall i de fleste situasjoner være aktuelt. I noen situasjoner kan intervallet være kortere, men ikke under 3 uker (minimumsintervall).

Informasjon om tredje dose til barn med alvorlig immunsvikt

Folkehelseinstituttet anbefaler at barn og unge med alvorlig svekket immunforsvar blir grunnvaksinert med tre doser. Innbyggere under 12 år vil bli vaksinert med en barnedose fra Pfizer. Intervallet mellom andre og tredje dose anbefales å være 3 måneder. Les mer om hvilke sykdommer som gir tilbud om tredje vaksinedose i avsnittet “Koronavaksine til deg med alvorlig immunsvikt”.

Har dere nødvendig dokumentasjon og intervallet mellom dosene er innfridd, kan foresatte med foreldreansvar kontakte skolehelsetjenesten til barnet sitt via HelseNorge og be om at barnet får time til tredje dose. Foresatte til barn som ikke har begynt på skolen, kan ta kontakt med helsestasjonen barnet tilhører via HelseNorge eller telefon. 

Vi minner om at dere må levere nytt samtykke for hver vaksinedose, og at barnet må bli fulgt til vaksinetimen av minst én av de foresatte med foreldreansvar som har undertegnet samtykkeskjemaet. 

Voksne med alvorlig immunsvikt trenger tre doser med koronavaksine for å være grunnvaksinert. Dere får i tillegg tilbud om en oppfriskningsdose.

Personer med alvorlig svekket immunforsvar grunnet sykdom eller bruk av immundempende medikamenter responderer generelt dårligere på vaksiner enn friske, samtidig som de har en økt risiko for å bli alvorlig syke av koronaviruset. Denne gruppen er derfor anbefalt tre doser for å bli grunnvaksinert og deretter en oppfriskningsdose (dose 4) tre måneder etter tredje dose. 

For å få tilbud om dose tre med koronavaksine, må du dokumentere at du tilhører de utvalgte gruppene med alvorlig nedsatt immunforsvar. Spesialisthelsetjenesten er hovedansvarlig for dette. Aktuelle pasienter vil motta brev fra sykehuset som de kan ta med til vaksinering. For pasienter i gruppe 1 kan journalnotat eller annen tilsvarende dokumentasjon benyttes. 

Gruppe 1

 • Organtransplanterte
 • benmargstransplantasjon siste 2 årene
 • alvorlig og moderat medfødt immunsvikt
 • alvorlig nyresvikt (stadium 5) eller i aktiv dialyse
 • avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

Gruppe 2

Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak:

 • Pasienter som bruker immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene kan kontakte kommunen direkte og vise frem dokumentasjon på medisinbruk i form av journalnotat, resept /e-resept eller medikamentforpakning hvor pasientens navn fremgår.

Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling:

 • Må ha eget brev fra spesialisthelsetjenesten. Det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger.

Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor:

 • Må ha eget brev fra spesialisthelsetjenesten.

Les mer om dose tre for personer med nedsatt immunforsvar hos FHI

Slik får du vaksinen  

Det er mulig å bestille time uavhengig av hvilken vaksinedose du har behov for via telefon og e-post hos vaksinestasjonen. Intervallet må være minst fire uker mellom andre og tredje dose, og minst tre måneder mellom tredje vaksinedose og oppfriskningsdosen. Les mer om intervall på FHI sine nettsider

Pasienter med nødvendig dokumentasjon og oppnådd intervall kan bestille time ved å ringe koronatelefonen på 55 56 77 00  eller ved å sende en e-post til koronavaksine@bergen.kommune.no. Vi ber om at du ikke sender sensitive opplysninger i e-post. 

Du som har alvorlig svekket immunforsvar kan dessverre ikke bestille time til tredje og fjerde vaksinedose via digitalt skjema. 

Husk at dokumentasjon må medbringes på vaksinestasjonen. Dette gjelder både ved dose 3 og 4. Pasienter som trenger tilrettelagt vaksinering eller hjemmevaksinering, kan kontakte koronatelefonen. 

Pasienter som er innlagt i sykehus, som er i pågående behandling eller har et komplisert behandlingsforløp, kan få tilbud om vaksinasjon via sykehusene. 

Forskjellen mellom 3. dose og oppfriskningsdose

En tredje dose er en ekstra vaksinedose som blir gitt til personer med alvorlig svekket immunforsvar, med antatt svak vaksineeffekt etter to doser. Denne tredjedosen er ansett som en del av den primære vaksinasjonsserien, og er anbefalt gitt med et intervall på minst 28 dager etter andre dose. 

En oppfriskningsdose er en ekstra vaksinedose til personer som har hatt god effekt av de to første vaksinedosene, men som over tid mister deler av beskyttelsen. Siden grunnvaksineringen for personer med alvorlig nedsatt immunforsvar utgjør tre doser, blir oppfriskningsdosen en fjerde dose. 

Ved behov for ytterligere doser

Folkehelseinstituttet anbefaler 2.oppfriskningsdose til personer i aldersgruppen 18-64 år med alvorlig immunsvikt. Les mer i eget avsnitt: “Oppfriskningsdose til innbyggere i risikogrupper”.

Ved behov for bytte tildelt time i kommunal vaksinestasjon

Du har mulighet til å endre time på www.besoklegen.no. Der velger du Bergen legevakt fra menyen og klikker på “Logg inn”.

Se video som viser gangen i hvordan du bytter time:

Trykk på playsymbolet for å spille av video.
Ønsker du teksting på videoen? Trykk på "c" under avspilling.

OBS: Vær oppmerksom på antall vaksinestasjoner er endret siden videoen ble laget. Nå vaksinerer vi i Øvre Dreggsallmenningen 6. 

På vaksinasjonsdagen

Ta med gyldig legitimasjon med bilde og personnummer, timebekreftelse og munnbind. Ha på deg klær så det er enkelt å sette vaksine på overarmen.  Vær forberedt på at du må sitte til observasjon 20 minutter etter vaksinering. Ikke ta bilder eller film på vaksinestasjonene. 

Ikke møt opp dersom du har forkjølelsessymptomer, feber over 38 grader eller andre tegn på infeksjonssykdom. Du skal heller ikke møte til vaksinasjon dersom du har pågående koronasykdom. (Se anbefalinger om hvor lenge du bør holde deg hjemme på FHI sine nettsider). Ring i så tilfelle koronatelefonen for ny time på telefon 55 56 77 00 eller send en e-post på koronavaksine@bergen.kommune.no. Vi ber om at du ikke sender sensitive opplysninger i e-post. 

Før vaksinasjon vil du bli spurt om du er frisk, og om du har hatt reaksjoner på andre vaksiner tidligere. Husk å informere dersom du har allergi, bruker medisiner eller har andre helseproblemer.  

Kollektivtransport og parkering

Øvre Dreggsallmenningen 6 (se kart): Du kan benytte kollektivtransport til Bergen sentrum. Nærmeste bussholdeplass er Bryggen (trafikk fra sør og vest) og Bradbenken (trafikk fra nord). Velger du å kjøre bil, er det noen parkeringsplasser i gatene rundt vaksinestasjonen. Alternativt kan du parkere i et av parkeringshusene i området.

Tilrettelegging i vaksinestasjonen

Vaksinestasjonen er universelt utformet. Bevegelseshemmede kan benytte seg av trappeheisen ved hovedinngangen til vaksinestasjonen i Øvre Dreggsallmenningen 6. Det er også mulig å benytte seg av en større heis. Inngang i bakgården ved Sandbrogaten 5. For å benytte den større heisen, må du ringe telefonnummeret som henger på veggen ved heisen. 

Bergen kommune vaksinerer i kommunal vaksinestasjon og på apotek med mRNA-vaksinene Pfizer og Moderna. På grunn av god tilgang på begge typer vaksine kan du for tiden velge hvilken vaksinetype du ønsker å benytte deg av når du møter opp til vaksinasjon. Merk at alle innbyggere under 30 år anbefales å velge Pfizer. 

Vi vaksinerer også med den proteinbaserte vaksinen Nuvaxovid (Novavax) på Smittevernkontoret i Bergen kommune. Du må være fylt 18 år for å bli vaksinert med denne vaksinen. Les mer om Nuvaxovid-vaksinen hos FHI på norsk eller engelsk. Ønsker du å bli vaksinert med Nuvaxovid, ta kontakt med Smittevernkontoret på telefon 55 56 58 80 eller 
e-post: smittevernet@bergen.kommune.no. Vi ber om at du ikke sender sensitive opplysninger i e-post.
 

Bilde av mobiltelefon med koronasertifikat
undefined
Bilde: Ann-Kristin Loodtz

Du finner koronasertifikatet ditt på helsenorge.no/koronasertifikat. Gå inn på lenken og logg inn på siden med elektronisk ID (BankID). Du kan logge inn både via PC og mobil. Hvis du etter innlogging får opp valget mellom egne og barns helseopplysninger,  må du velge egen profil.

Om du ikke har anledning til å bruke digitale tjenester

Innbyggere med norsk fødsels- eller D-nummer som ikke har anledning til å benytte digitale løsninger, kan gratis få hjelp av Smittevernkontoret til følgende: 

 • Etterregistrere koronavaksine tatt i utlandet. Vaksiner kan etterregistreres uavhengig av hvor de er tatt, men de må være godkjent av det europeiske legemiddelbyrået EMA.
 • Utskrift av koronasertifikat basert på vaksinering eller gjennomgått covid-19
 • Rette opp i eventuelle feile eller manglende opplysninger i koronasertifikatet om vaksiner mottatt i kommunale vaksinestasjoner i Bergen kommune.

Ta kontakt med Smittevernkontoret på telefon 55 56 58 80 eller epost: smittevernet@bergen.kommune.no for å få hjelp. Vi minner om at helseinformasjon er sensitive personopplysninger. Dette skal ikke sendes på e-post. 

Smittevernkontoret kan dessverre ikke hjelpe deg med å: 

 • registrere gjennomgått covid-19 i utlandet eller ved positiv selvtest.
 • Vaksiner mottatt i Norge andre steder enn kommunale vaksinestasjoner i Bergen. Ta i så fall kontakt med aktuell fastlege, apotek eller kommune.

Koronasertifikat for personer uten norsk ID-nummer

Nasjonale myndigheter har utviklet en løsning for å utstede koronasertifikat basert på vaksinasjon for personer uten norsk fødsels- eller d-nummer. Les om hvordan du går frem på HelseNorge sine nettsider. 

Et koronasertifikat i papirformat er gyldig i tre måneder. Trenger du ny utskrift, kan du kontakte Smittevernkontoret i Bergen kommune på telefon 55 56 58 80 eller epost: smittevernet@bergen.kommune.no. Har du imidlertid fått en ny vaksinedose i mellomtiden, må du på nytt sende brev til Helfo, slik det er beskrevet i artikkelen på HelseNorge sine nettsider, for å få et oppdatert koronasertifikat.