Illustrasjon vaksine

Her finner du informasjon om koronavaksinering og timebestilling.

You can read more about the vaccination against COVID-19 in the Municipality of Bergen here. 
 

 


 

Folkehelseinstituttet anbefaler ikke lenger grunnvaksinering til personer under 65 år som ikke har noen underliggende risikofaktorer.

Følgende grupper er fremdeles anbefalt er anbefalt en ny oppfriskningsdose før vintersesongen 2023-2024:

 • Aldersgruppen 65 år og eldre, og sykehjemsbeboere 
 • Aldersgruppen 18–64 år som inngår i en risikogruppe, 
 • Aldersgruppen 12–17 år med alvorlig grunnsykdom, 
 • Aldersgruppen 5–11 år med alvorlig grunnsykdom etter individuell vurdering. 
 • Gravide i andre og tredje trimester

Se utdypende informasjon om risikogruppene på FHI sine nettsider

Se avsnittet «Slik får du vaksinen» for informasjon om timebestilling og hvem som tilbyr vaksinen. Koronavaksinen er gratis. 

Intervall og vaksinetype

FHI anbefaler at det går seks måneder mellom vaksinedosene, og tre måneder etter gjennomgått koronainfeksjon. 

Bergen kommune får kun tilsendt vaksiner fra Pfizer til denne oppfriskningsdosen fra nasjonale myndigheter. 

Vaksinering ved særskilte tilfeller

Det kan være andre årsaker enn rent medisinske som ligger til grunn for at enkelte har et behov for ny oppfriskningsdose utover gjeldende anbefalinger. Dette kan være grunnet reise, studieopphold, familiær situasjon eller andre forhold. I disse tilfellene tar Smittevernkontoret 225,- for setting av vaksinen.

Fastlegen

Mange fastleger tilbyr koronavaksine. Kontakt ditt fastlegekontor eller sjekk nettsiden deres, for informasjon om din fastlege vaksinerer.  

Smittevernkontoret

Det er kun mulig å forhåndsbestille time. Det blir ikke tilbud om drop-in.

Du kan bestille vaksinetime digitalt ved å logge inn på HelseNorge. Du finner Smittevernkontoret under «Se alle helsekontaktene dine». Klikk på «Se detaljer» og deretter «Bestill time». Velg «Koronavaksine» og klikk på «Neste». Deretter må du besvare noen spørsmål, og disse opplysningene vil bli lagret i din pasientjournal hos Smittevernkontoret. Neste steg er å velge en ledig time i kalenderen. Til slutt skriver du inn telefonnummeret ditt, sjekker at opplysningene er riktig og velger «Send bestilling».

Innloggingshjelp: Hvis du ikke får logget deg på, kan du ringe telefonnummer 800 43 573 eller 800 30 300.

Har du ikke anledning til å benytte den digitale løsningen, kan du ringe Smittevernkontoret på 55 56 58 80 for å bestille time. 

Du finner Smittevernkontoret i Bergen Helsehus, Solheimsgaten 9, 4 etasje, 5058 Bergen (se kart). Benytt inngang C, bakke opp til parkeringsdekk ved 2. etasje. Smittevernkontoret er universelt utformet. Bevegelseshemmede kan benytte heisen ved inngang C i 2. etasje.

Skal du bestille time til barnet ditt i alderen 12 til 15 år?

Noen fastleger vaksinerer denne aldersgruppen. I tillegg tilbyr Smittevernkontoret vaksine til barn i denne alderen. 

Foresatte med foreldreansvar kan bestille time til barn i alderen 12 til 15 år, som er anbefalt vaksinen. Bestill time via HelseNorge (se mer informasjon ovenfor), eller ring Smittevernkontoret 55 56 58 80 for timebestilling.

Les om krav til samtykke og last ned samtykkeskjema i avsnittet «Vaksinasjon av unge 12 til 15 år».

Skal du bestille time til barnet ditt under 12 år? 

Se egne faner med informasjon “Barn 5 til 11 år” og “Barn 6 måneder til 4 år med alvorlig grunnsykdom”.

På vaksinasjonsdagen 

Ta med gyldig legitimasjon med bilde og personnummer. Ha på deg klær så det er enkelt å sette vaksine på overarmen.  Vær forberedt på at du må sitte til observasjon 20 minutter etter vaksinering. Husk å informere dersom du har allergi, bruker medisiner eller har andre helseproblemer.   

Ikke møt opp dersom du er syk, har feber over 38 grader eller andre tegn på infeksjonssykdom. Ring i så tilfelle Smittevernkontoret for ny time på telefon 55 56 58 80 eller e-post på smittevernet@bergen.kommune.no. Vi ber om at du ikke sender sensitive opplysninger i e-post.  

Kollektivtransport og parkering 

Smittevernkontoret i Solheimsgaten 9 (se kart): Du kan benytte bybanen og buss til Danmarksplass. Parkering ved Bergen Helsehus betales via Sesam Sesam eller automat utenfor inngangen til Bergen legevakt. 

Bytte av time 

Har du behov for å endre tildelt time, kan du gjøre dette på HelseNorge eller ved å kontakte Smittevernkontoret på telefon 55 56 58 80 eller e-post smittevernet@bergen.kommune.no. Vi ber om at du ikke sender sensitive opplysninger i e-post. 

Bilde av logo til apotek
Bilde: Andrew Buller

Det er for tiden ikke tilbud om koronavaksinering på apotek.

Ønsker du time til koronavaksinering, se fanen “ Slik får du vaksinen”.

Noen vaksiner kan du motta samtidig, mens andre krever et minimumsintervall mellom hver enkelt vaksine: 

 • Du kan motta koronavaksine samtidig med influensavaksine. 
  • Mottar du koronavaksine og influensavaksine til ulikt tidspunkt, skal det gå minst syv dager mellom hver vaksinasjon. 
 • Unntaket er for beboere på sykehjem. De kan ikke motta vaksine mot korona og influensa samtidig. For sykehjemsbeboere er det nødvendig med et intervall på minst én uke mellom korona- og influensavaksinen.  
 • Ingen innbyggere kan motta koronavaksine og pneumokokkvaksine (vaksine mot lungebetennelse) samtidig. Skal du motta begge disse vaksinene, skal det gå minst én uke mellom hver vaksinetype. 

Friske gravide

Koronavaksine anbefales i hvert svangerskap i 2. eller 3. trimester for best beskyttelse for mor og barn.

Gravide med tilleggssykdommer som gir ytterligere økt risiko

Koronavaksine anbefales i hvert svangerskap i 2. eller 3. trimester for best beskyttelse for både mor og barn. Vaksine i 1. trimester kan vurderes avhengig av mors risiko. 

Les mer om vaksinasjon av gravide på FHI sine nettsider

Alle over 16 år, som er anbefalt koronavaksine, kan bestille vaksinetime. (Se mer informasjon i avsnittet «Vaksinering høsten 2023»). Du kan også lese mer om koronavaksine og informasjon til befolkningen på FHI sine nettsider. Les mer om hvordan du får vaksinetime.

Foresatte med foreldreansvar kan bestille time til barn i alderen 12 til 15 år som er anbefalt vaksinen. Les om hvordan dere bestiller vaksinetime

Les om anbefalinger og tilbud om koronavaksine for barn og unge på FHI sine nettsider  

Krav om samtykke fra foresatte 

Barn og unge under 16 år må ha skriftlig samtykke fra begge foresatte med foreldreansvar for å kunne få vaksinen. Det kreves nytt samtykkeskjema til hver vaksinedose. I tillegg må én av de foresatte som har signert skjemaet følge barnet til vaksineringen uavhengig av hvilken dose barnet skal ha.  
Du kan laste ned samtykkeskjema her: 

Har du foreldreansvar alene må du dokumentere dette. Under ser du eksempler på godkjent dokumentasjon på at du har foreldreansvar alene for barnet ditt:  

 • Skriftlig bekreftelse fra skolehelsetjenesten 
 • Attest fra Skatteetaten 
 • Attest fra UDI 
 • Bekreftelse fra NAV på du har foreldreansvaret alene. 
 • Dødsattest 

Les mer om koronavaksine for ungdom 12-15 år 

Ønsker du å vaksinere deg mot korona, men har utfordringer eller ekstra behov knyttet til dette? Da kan vi tilrettelegge for deg.

Personer med sprøytefobi

Smittevernkontoret har et eget tilbud til personer som har angst og redsel for sprøyter. Gjelder dette deg, kan du ta kontakt på telefon 55 56 58 80 eller e-post: smittevernet@bergen.kommune.no. Vi ber om at du ikke sender sensitive opplysninger i e-post.

Voksne over 18 år med alvorlig immunsvikt trenger tre doser med koronavaksine for å være grunnvaksinert. Dere får i tillegg tilbud om to oppfriskningsdoser. 

Ungdom med alvorlig svekket immunforsvar bør også motta tre vaksinedoser for å bli grunnvaksinert.  I tillegg anbefaler Folkehelseinstituttet 1. oppfriskningsdose til ungdom i aldersgruppen 12 til 17 år med alvorlig grunnsykdom eller immunsvikt. 

For å få tilbud om dose tre og 2. oppfriskningsdose (dose 5) med koronavaksine, må du dokumentere at du tilhører de utvalgte gruppene med alvorlig nedsatt immunforsvar. Spesialisthelsetjenesten er hovedansvarlig for dette. Aktuelle pasienter vil motta brev fra sykehuset som de kan ta med til vaksinering. For pasienter i gruppe 1 kan journalnotat eller annen tilsvarende dokumentasjon benyttes.  

Gruppe 1 

 • Organtransplanterte 
 • benmargstransplantasjon siste 2 årene 
 • alvorlig og moderat medfødt immunsvikt 
 • alvorlig nyresvikt (stadium 5) eller i aktiv dialyse 
 • avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon 

Gruppe 2 

Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak: 

 • Pasienter som bruker immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene kan kontakte kommunen direkte og vise frem dokumentasjon på medisinbruk i form av journalnotat, resept /e-resept eller medikamentforpakning hvor pasientens navn fremgår. 

Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling: 

 • Må ha eget brev fra spesialisthelsetjenesten. Det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger. 

Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor: 

 • Må ha eget brev fra spesialisthelsetjenesten. 

Forskjellen mellom grunnvaksinering og oppfriskningsdosene 

Tredje dose er en ekstra vaksinedose som blir gitt til personer med alvorlig svekket immunforsvar, med antatt svak vaksineeffekt etter to doser. Denne tredjedosen er ansett som en del av grunnvaksineringen, og er anbefalt gitt med et intervall på minst 28 dager etter andre dose.  
 
Oppfriskningsdoser er ekstra vaksinedoser til personer som har hatt god effekt av de første vaksinedosene, men som over tid mister deler av beskyttelsen. Siden grunnvaksineringen for personer med alvorlig nedsatt immunforsvar utgjør tre doser, blir 1. oppfriskningsdose en fjerde dose og 2.oppfriskningsdose en femte dose.  

Foresatte med foreldreansvar kan bestille time til barn i alderen 5–11 år som er anbefalt vaksinen. Les om anbefalinger og tilbud om koronavaksine for barn og unge på FHI sine nettsider  

Slik bestiller du vaksinetime til barnet ditt

I Bergen kommune er det bestemt at vaksineringen av barn i alderen 5 til 11 år skal skje i regi av skolehelsetjenesten for elever og helsestasjonen for barnehagebarn over 5 år. Helsesykepleier tildeler time til vaksinering, på oppsatte dager i familiens hus i Arna / Åsane byområde der barn 5-11 år samles opp for vaksinering.

Foresatte til elever i skolen: Ta kontakt med skolehelsetjenesten via HelseNorge eller telefon.

Foresatte til barnehagebarn over 5 år: Ta kontakt med helsestasjonen barnet tilhører via HelseNorge eller telefon. 

Foresatte til barn som er bosatt i Bergen kommune, men som går på skole i annen kommune, kan henvende seg til helsestasjonen i byområdet der de bor.

Krav om samtykke 

Begge foreldre med foreldreansvar samtykke til koronavaksinasjon. Det blir ikke gjort unntak fra denne regelen med mindre en forelder har foreldreansvar alene og kan dokumentere dette. Vi krever nytt samtykkeskjema til hver vaksinedose. Send samtykke til at barnet blir vaksinert via HelseNorge til skolehelsetjenesten. Har dere ikke mulighet til å benytte den digitale løsningen kan dere fylle ut vedlagte samtykkeskjema. Skriv det ut og ta det med til vaksinetimen. 

Minst én av de foresatte med foreldreansvar som har undertegnet samtykkeskjemaet må følge barnet til vaksinering. 

Barns rett til medvirkning

Barn har rett til å få tilpasset informasjon. Foresatte bør snakke med sine barn om valget rundt vaksinasjon og hjelpe til med å formidle viktig informasjon knyttet til dette. Barn og unge skal bli hørt ut fra alder og modenhet. 

Om vaksinen

Det vil bli benyttet en egen vaksine fra Pfizer som er tilpasset barn, til denne aldersgruppen. Vaksinen er ikke godkjent for barn under 5 år.

Ifølge FHI gir én dose best balanse mellom nytte og ulempe for barn i alderen 5 til 11 år, men det er mulig å gi oppfriskningsdose til barnet dersom foresatte ønsker dette. Se informasjon om intervall mellom vaksinedoser på FHI sine nettsider. 

Hvis barnet ditt har gjennomgått covid-19

Barn i alderen 5 til 11 år som har hatt korona regnes for å ha god beskyttelse og trenger vanligvis ikke en ekstra koronavaksine. Dersom foresatte likevel ønsker at barnet skal få en vaksinedose (barnedose), må det ha gått minst 3 uker etter at barnet er frisk av koronainfeksjonen før barnet kan vaksineres. Det anbefales at intervallet er 12 uker eller mer fra gjennomgått covid-19 til vaksinasjon.

Barn i alderen 6 måneder til og med 4 år med alvorlig grunnsykdom kan få koronavaksine etter individuell vurdering.

Folkehelseinstituttet mener at svært få barn i alderen 6 måneder - 4 år vil ha behov for vaksine mot covid-19, men at det likevel kan være enkelte barn med alvorlig grunnsykdom som kan ha nytte av et slikt tilbud. Dette skal i så fall skje etter individuell vurdering av lege som kjenner barnet. Det innebærer at det ikke er en anbefaling på gruppenivå til barn i denne aldersgruppen med alvorlig grunnsykdom, men at det kan gjøres individuelle vurderinger. 

Aktuelle barn bør få grunnvaksinasjon med tre doser Comirnaty (BioNTech/Pfizer) 3 mikrogram/dose.

En lege som kjenner barnet skal vurdere behovet for koronavaksinasjon til barn i denne gruppen. Grunnsykdommer hos barn i alderen 6 måneder - 4 år som gjør at koronavaksine kan vurderes (samme liste som for 5-11 år) er som følger: 

 • Organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.).
 • Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)
 • Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon
 • Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon
 • Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammersykdom/«Fontan-barn»)
 • Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)
 • Annen svært alvorlig sykdom. 

Krav om samtykke 

Begge foreldre med foreldreansvar samtykke til koronavaksinasjon. Det blir ikke gjort unntak fra denne regelen med mindre en forelder har foreldreansvar alene og kan dokumentere dette. Vi krever nytt samtykkeskjema til hver vaksinedose. Send samtykke til at barnet blir vaksinert via HelseNorge til skolehelsetjenesten. Har dere ikke mulighet til å benytte den digitale løsningen kan dere fylle ut vedlagte samtykkeskjema. Skriv det ut og ta det med til vaksinetimen.

Folkehelseinstituttet (FHI) har utarbeidet et eget samtykkeskjema for denne gruppen. Skjemaet er tilgjengelig her.

Slik foregår vaksineringen

Vaksineringen blir organisert via helsestasjon i byområdet der du/dere bor. De som ønsker vaksine til sitt barn må få skriftlig bekreftelse fra barnets lege på at barnet er i målgruppe for vaksinering òg at barnet kan vaksineres. Bekreftelsen fra legen kan sendes via dialogmelding til barnets helsestasjon, eller foreldre kan medbringe denne når barnet skal vaksineres. 

Ved vaksinering må en foresatt følge barnet og ha med ID. Ferdig utfylt samtykkeskjema underskrevet av begge foreldre med foreldreansvar må medbringes om ikke begge foreldre med foreldreansvar har samtykket til vaksinering via HelseNorge. Sett av ekstra god tid til vaksineringen da samtykker må sjekkes og dokumenteres. Barn og foresatte må bli på vaksinasjonsstedet 20 min etter vaksinasjonen er gjennomført.

Om vaksinen

Det vil bli vaksinert med Comirnaty fra BioNTech/Pfizer tilpasset barn i aldersgruppen. 

Mer informasjon om vaksinering av barn hos FHI:
https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/#vaksinasjon-av-barn-og-unge 
 

EU la ned ordningen med koronasertifikat 30. juni 2023. Koronasertifikatet vil derfor ikke lenger være tilgjengelig. Du kan fremdeles se dine koronavaksiner ved å logge deg inn på HelseNorge.