Gå tilbake til:
Du er her:
Du kan klage på enkelte typer skadedyrproblemer til Bergen kommune. I noen tilfeller er det private eller andre offentlige instanser som er ansvarlig. Her finner du informasjon om hvordan du kan klage på skadedyr.

Dette kan du klage på

For klager på skadedyr i parker, kontakt Bymiljøetaten. For klager på rotter i avløp, kontakt Vann- og avløpsetaten.

Miljørettet helsevern fører tilsyn etter forskrift om skadedyrbekjempelse. Noen eksempler på hva du kan klage på til Miljørettet helsevern:

  • Skadedyr som kommer inn til deg fra naboleilighet.
  • Veggedyr, kakerlakker eller andre insekter på overnattingssted som du har brukt.
  • Store mengder rotter eller andre gnagere.
  • Store mengder duer eller måker.

Kommunen behandler ikke klager på skadedyr på egen eiendom. Se mer informasjon om dette lenger ned i teksten.

Dersom du mistenker rotter eller andre skadedyr inne på et serveringssted må du ta kontakt med Mattilsynet

Forsøk først å løse problemet direkte

Dersom du har et skadedyrproblem som skyldes en privatperson, anbefaler vi at du først forsøker å ta opp saken med den det gjelder, slik at vedkommende kan få til en løsning.

Dersom du vil klage må du sende en skriftlig klage til oss, per e-post eller post. Bruk post dersom klagen inneholder personlige opplysninger, ikke e-post. Du kan også ringe oss for å drøfte forholdet først.

Skadedyr på egen eiendom?

Alle som eier eller bruker en eiendom har plikt til å forebygge skadedyr, og bekjempe skadedyr dersom det blir mange av dem. Dersom det er skadedyr på din egen eiendom anbefaler vi at du tar kontakt med et skadedyrfirma.

Folkehelseinstituttet har en nettside om skadedyr hvor du kan finne informasjon. Der finner du også veiledning om kjøp av skadedyrbekjempelse, samt liste over firma som har godkjente skadedyrbekjempere.

Du kan lese om hvordan du kan forebygge rotter på vår nettside om rottebekjempelse.

Slik kan du klage

Dette gjelder klager som faller inn under Miljørettet helseverns ansvar, som oppgitt lenger oppe på siden.

Vi ønsker skriftlige klager. Send en klage til Miljørettet helsevern ved å fylle ut det elektroniske skjemaet. Du kan også sende på post eller e-post, men ikke bruk e-post dersom klagen din inneholder sensitive personopplysninger.

Du som klager har i utgangspunktet ikke rett til å være anonym, med mindre du har saklig grunn for å være det. Kontakt oss dersom du har spørsmål rundt dette.

Hva skjer med klagen du sender?

Når vi mottar klagen, vurderer vi først om saken faller inn under vårt ansvarsområde, og om vi har ressurser til å behandle den. Vi mottar mange klager, og sakene prioriteres etter alvorlighetsgrad.

Det er ikke alltid vi kan ta saken, men vi prioriterer saker som kan berøre mange, for eksempel skadedyr på overnattingssteder.

Dersom vi behandler saken, tar vi først kontakt med den som er ansvarlig for å forebygge eller utrydde skadedyrene. De fleste saker løser seg med dialog, men vi kan pålegge at skadedyr må utryddes innen en frist. Vi kan for eksempel gi pålegg om å tette bygget slik at skadedyr ikke kommer inn, fjerne skadedyrenes mattilgang eller at skadedyrene skal utryddes.

Du som klager vil få et svar innen tre uker om hva vi gjør med saken.

Skjema: Klage på skadedyr