Du kan klage på enkelte typer skadedyrproblemer til Bergen kommune. Her finner du informasjon om hva du kan klage på og hvem du kan klage til. 

For klager på skadedyr i parker, kontakt Bymiljøetaten.

For klager på rotter i avløp, kontakt Bergen Vann.

Dersom du mistenker rotter eller andre skadedyr inne på et serveringssted må du ta kontakt med Mattilsynet

Miljørettet helsevern fører tilsyn etter forskrift om skadedyrbekjempelse. Her er eksempler på hva du kan klage på til Miljørettet helsevern via det elektroniske skjemaet nederst på denne siden:

  • Skadedyr som kommer inn til deg fra naboleilighet.
  • Veggedyr, kakerlakker eller andre insekter på overnattingssted som du har brukt.
  • Store mengder rotter eller andre skadedyr som skyldes at de får mat av noen.

Dersom du har et skadedyrproblem som skyldes en privatperson bør du forsøke å ta opp saken med vedkommende før du sender klage til oss. 

Du kan ikke klage på at du har fått skadedyr på din egen eiendom, med mindre problemet åpenbart skyldes en naboeiendom. Alle som eier eller bruker en eiendom har plikt til å forebygge skadedyr, og bekjempe skadedyr dersom det blir mange av dem. Dersom det er skadedyr på din egen eiendom anbefaler vi at du tar kontakt med et skadedyrfirma.

Folkehelseinstituttet har en nettside om skadedyr hvor du kan finne informasjon. Der finner du også veiledning om kjøp av skadedyrbekjempelse, samt liste over firma som har godkjente skadedyrbekjempere.

 

Dette gjelder klager som faller inn under Miljørettet helseverns ansvar, som oppgitt lenger oppe på siden.

Du kan ringe oss for å drøfte saken, men du må sende skriftlig klage. Bruk det elektroniske skjemaet nederst på siden. Du kan også sende på post eller e-post, men ikke bruk e-post dersom klagen din inneholder sensitive personopplysninger.

Du som klager har i utgangspunktet ikke rett til å være anonym, med mindre du har saklig grunn for å være det. Kontakt oss dersom du har spørsmål rundt dette.

Hva skjer med klagen du sender?

Når vi mottar klagen, vurderer vi først om saken faller inn under vårt ansvarsområde, og om vi har ressurser til å behandle den. Vi mottar mange klager, og sakene prioriteres etter alvorlighetsgrad. Det er ikke alltid vi kan ta saken, men vi prioriterer saker som kan berøre mange, for eksempel skadedyr på overnattingssteder. Du vil uansett få et svar innen 3 uker om hva vi gjør med saken. 

Dersom vi behandler saken, tar vi først kontakt med den som er ansvarlig for å forebygge eller utrydde skadedyrene. De fleste saker løser seg med dialog, men vi kan pålegge at skadedyr må utryddes innen en frist. Vi kan for eksempel gi pålegg om å tette bygget slik at skadedyr ikke kommer inn, fjerne skadedyrenes mattilgang eller at skadedyrene skal utryddes. 

Skjema: Klage på skadedyr