Du kan klage til Miljørettet helsevern på firmaer som utfører tatovering eller piercing. Dette gjelder også for eksempel frisørsalonger som tar hull i ørene med ørepistol.

Lokalene skal være bygget og innredet slik at det er lett å holde rent. Virksomheten skal bruke utstyr som forhindrer smittespredning, som for eksempel autoklave til sterilisering og engangsutstyr der det er nødvendig. Utstyret skal oppbevares slik at det ikke blir forurenset før det skal brukes. Tatoveringsblekket skal ikke være gammelt. Virksomheten skal ha gode rutiner for blant annet rengjøring, desinfisering og sterilisering av utstyr, håndhygiene for ansatte og kunder, rengjøring av lokalene og håndtering av smittefarlig avfall.

Det er Miljødirektoratet som fører tilsyn med innholdet i tatoveringsblekk. 

Ved å benytte et godkjent tatoverings- eller piercingssted reduserer du sannsynligheten for å bli syk. Dersom utstyret som benyttes ikke er sterilt risikerer du å bli smittet av for eksempel hepatitt.

Dersom hygienen i lokalene ikke er god nok, eller smittevernrutinene er for dårlige, øker sannsynligheten for å få en alvorlig hudinfeksjon. Konsekvensene kan bli store smerter og sykehusinnleggelse.

Vi ønsker skriftlige klager. Send en klage til Miljørettet helsevern ved å fylle ut det elektroniske skjemaet. Du kan også sende på post eller e-post, men ikke bruk e-post dersom klagen din inneholder sensitive personopplysninger.

Du som klager har i utgangspunktet ikke rett til å være anonym, med mindre du har saklig grunn for å være det. Kontakt oss dersom du har spørsmål rundt dette. 

Klage på tatoverings- og piercingstudio