Gå tilbake til:
Du er her:

Du kan klage til Miljørettet helsevern på firmaer som utfører tatovering eller piercing. Dette gjelder også for eksempel frisørsalonger som tar hull i ørene med ørepistol.

Hva er kravene, hva kan jeg klage på?

Lokalene skal være bygget og innredet slik at det er lett å holde rent. Virksomheten skal bruke utstyr som forhindrer smittespredning, som for eksempel autoklave til sterilisering og engangsutstyr der det er nødvendig. Utstyret skal oppbevares slik at det ikke blir forurenset før det skal brukes. Virksomheten skal ha gode rutiner for blant annet rengjøring, desinfisering og sterilisering av utstyr, håndhygiene for ansatte og kunder, rengjøring av lokalene og håndtering av smittefarlig avfall.

Hva kan jeg ikke klage på?

Kommunen fører ikke tilsyn med tatoveringsblekk. Kontakt Mattilsynet

Vi fører vanligvis ikke tilsyn med virksomheter som ikke har godkjenning og driver ulovlig, for eksempel folk som gjør dette hjemme, eller har en omreisende virksomhet. Dersom saken er omfattende eller har ført til helseskade, vil vi imidlertid ta saken videre. Vi kan pålegge stansing av slik virksomhet, om nødvendig med bistand fra politiet.

Hvorfor skal jeg bruke et godkjent studio?

Ved å benytte et godkjent tatoverings- eller piercingssted reduserer du sannsynligheten for å bli syk. Dersom utstyret som benyttes ikke er sterilt risikerer du å bli smittet av for eksempel hepatitt.

Dersom hygienen i lokalene ikke er god nok, eller smittevernrutinene er for dårlige, øker sannsynligheten for å få en alvorlig hudinfeksjon. Konsekvensene kan bli store smerter og sykehusinnleggelse.

Slik kan du klage

Vi ønsker skriftlige klager. Send en klage til Miljørettet helsevern ved å fylle ut det elektroniske skjemaet. Du kan også sende på post eller e-post, men ikke bruk e-post dersom klagen din inneholder sensitive personopplysninger.

Du som klager har i utgangspunktet ikke rett til å være anonym, med mindre du har saklig grunn for å være det. Kontakt oss dersom du har spørsmål rundt dette. 

Klage på tatoverings- og piercingstudio