Gå tilbake til:
Du er her:
psykisk helsehjelp pixabay

Strever du med tunge tanker og tristhet? Er du anspent og stresset? Plages du av bekymringer? Blir du utilpass i sosiale situasjoner? Sover du dårlig? Skaper rusvanene dine vansker for deg? Går det ut over jobben eller ditt sosiale liv? Se våre kurstilbud under “Nyttige lenker”.

Hvem passer tilbudet for?

Rask psykisk helsehjelp (RPH) er et gratis tilbud til voksne som ønsker hjelp med lettere former for angst, depresjon, søvnvansker og begynnende rusvansker. Målet med tjenesten er å gi behandling og hjelp tidlig for å forebygge sykdomsutvikling.

Tilbudet gis i en etableringsfase kun til personer som er bosatt i Arna, Bergenhus og Årstad bydeler. Etterhvert vil kapasiteten utvides og tilbys til hele Bergen. Nedre aldersgrense er 16 år i Arna og 18 år i Bergenhus og Årstad.

Rask psykisk helsehjelp er baset på kognitiv atferdsterapi. For å ha best mulig utbytte av tilbudet er det viktig med egeninnsats og at en har kapasitet til å arbeide med verktøyene i hverdagen. Dette betyr i praksis å ta i bruk ulike skjema og teknikker over tid for å bli mer bevisst på sammenhengen mellom kropp, følelser, handlinger og tanker. 

 

Tilbudet er ikke egnet for de som:

  • har alvorlig grad av symptomer knyttet til angst, depresjon, søvnvansker eller rusutfordringer.
  • har alvorlige psykiske lidelser
  • har komplekse og sammensatte utfordrigner som har vart over tid
  • har behov for å bearbeide traumer
  • allerede mottar tjenestetilbud i forhold til psykisk helse
  • ønsker støttesamtaler

 

Hva består tilbudet av?

Tilbudet består av veiledet selvhjelp, kurs i innføring i kognitiv terapi ved angst, depresjon, søvnvasnker eller begynnende rusvansker. Det kan være aktuelt med individuelle samtaler av avgrenset varighet. 

Du finner oversikt over kurstilbudene  under Nyttige lenker i boksene nederst på denne siden.

Vi tilbyr ikke utredning, diagnostisering eller langvarig stamtaletilbud/støttesamtaler. 

Hva er veiledet selvhjelp?

Veiledet selvhjelp er digitale behandlingsprogram som du arbeider med hjemme. Parallelt vil du få ukentlig veiledning av oss på telefon.

På nettsiden www.assistertselvhjelp.no kan du lese mer om veiledet selvhjelp og de verktøyene som du kan bruke sammen med oss.

Hva lærer jeg på kurs?

På kurs vil du få en innføring i prinsipper for kognitiv terapi, og du vil lære verktøy som du kan bruke for å bli mer bevisst på egne tankemønstre og hvordan disse påvirker hvordan du har det.

Du vil lære konkrete om verktøy du kan bruke for å håndtere depressive tanker, angstplager og/eller søvnvansker.

Behandlingen som tilbys er basert på kognitiv atferdsterapi gitt av tverrfaglig team som har spesialisert seg på behandlingen. Kognitiv terapi retter seg mot problemløsning og innsikt i sammenhengen mellom tenkning, handlinger og følelser. Et viktig mål er å bryte selvforsterkende onde sirkler som opprettholder psykiske helseproblemer.

Det er et mål at behandlingen skal fremme arbeids- og studiedeltakelse.

Terapien er et aktivt samarbeid mellom deg og terapeut, og det er et sentralt mål at du skal lære deg verktøy som du selv kan bruke i hverdagen.

Mer informasjon om kognitiv terapi, samt selvhjelpsartikler om angst, depresjon og søvnvansker med mer finner du på www.kognitiv.no under fanen veiledet selvhjelp.

Viser det seg at du trenger annen hjelp enn det vi kan tilby vil du få råd om hvordan du kan komme i kontakt med riktig nivå i både kommune- og spesialisthelsetjenesten.

 

Slik tar du kontakt

Du henvender deg ved å sende en e-post til postmottak rask psykisk helsehjelp. (Raskpsykisk.helsehjelp@bergen.kommune.no). Oppgi navn, bostedsadresse og telefonnummer vi kan nå deg på. Ikke oppgi sensitive opplysninger på e-post. 

Hva skjer når jeg henvender meg?

Når du har sendt en e-post til oss vil du motta en automatisk svarmail med informasjon om tilbudet. Dette er en bekreftelse på at vi har registrert henvendelsen din.

Vi vil ta kontakt med deg på telefon så fort som mulig. 

Når vi tar kontakt med deg på telefon vil vi blant annet avklare personopplysninger og bosted. Vi vil så avtale tid for en kartleggingssamtale for å høre nærmere om dine utfordringer og hva du ønsker hjelp til.  Formålet med kartleggingssamtalen er å avklare om du er i målgruppen for tilbudet, og eventuelt gi råd om andre tjenester som kan være aktuelle for deg.