Gå tilbake til:
Du er her:
psykisk helsehjelp pixabay

Rask psykisk helsehjelp (RPH) er et gratis tilbud til voksne  som ønsker hjelp med lettere former for angst, depresjon, søvnvansker eller begynnende rusproblemer. Ønsker du hjelp kan du ta direkte kontakt med avdelingen.

Tilbudet gis i en etableringsfase kun til personer i Bergenhus og Årstad.

Hvem kan benytte tilbudet?

Målgruppen for rask psykisk helsehjelp (RPH) er innbyggere med milde til moderate symptomer på angst, depresjon, søvnvansker eller begynnende rusutfordringer.

Det kreves ingen diagnose. En kartlegging i første samtale med RPH viser om en er i målgruppen for tilbudet.

Tilbudet omfatter ikke akutte kriser, komplekse tilstander eller alvorlige psykiske lidelser. Vi tilbyr ikke utredning eller langvarig terapi.

Ved behov for akutt hjelp, ta kontakt med fastlege, legevakt på telefon 116 117 eller Livskrisehjelpen.

I en oppstartsfase er tilbudet begrenset til personer over 18 år i Bergenhus og Årstad. Etter hvert vil kapasiteten utvides og tilbys til hele Bergen.

Hva slags hjelp tilbys?

Målet med tjenesten er å gi behandling og hjelp tidlig i sykdomsforløpet. Tilbud skal derfor gis uten ventetid og venteliste.

Behandlingen som tilbys er kognitiv atferdsterapi gitt av tverrfaglig team som har spesialisert seg på behandlingen. Kognitiv terapi retter seg mot problemløsning og innsikt i sammenhengen mellom tenkning, handlinger og følelser. Et viktig mål er å bryte selvforsterkende onde sirkler som opprettholder psykiske helseproblemer. Terapien er et aktivt samarbeid mellom tjenestebruker og terapeut, der et sentralt mål er at tjenestebrukeren lærer verktøy for å bli sin egen terapeut.

Mer informasjon om kognitiv terapi, samt selvhjelpsartikler om angst, depresjon og søvnvansker med mer finner du på www.kognitiv.no under fanen veiledet selvhjelp.

Behandlingen er organisert etter en «mixed care»-modell, med assistert selvhjelp, gruppeundervisning og/eller individuelle samtaler.

Tjenesten skal være et supplement til allerede eksisterende tilbud for målgruppen. Samhandling med spesialisthelsetjenesten, fastleger og øvrige kommunale tjenester står sentralt.

Viser det seg at en trenger andre kommunale tjenester vil en få hjelp av teamet til å komme i kontakt med riktig nivå i både kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Det er et mål at behandlingen skal fremme arbeids- og studiedeltakelse.

Videopresentasjon av Rask psykisk helsehjelp

 

Kontakt med teamet

Ønsker du kontakt med teamet, sendt e-post til postmottak rask psykisk helsehjelp. (Raskpsykisk.helsehjelp@bergen.kommune.no)

Det må ikke oppgis sensitiv informasjon og personopplysninger i e-posten. Legg inn kontakinformasjon, telefonnummer du kan nås på, så vil hver enkelt bli kontaktet på telefon.