Fra venstre: Sissel Landsnes, Marianne Handing, Vivian Kristiansen, Yngve Vikingvaag, Helene H. Fagerbakke og Nikita Rye

Mestringsteamet kan hjelpe personer som: Se avsnitt målgruppe. 

Kriteriet for å få oppfølging av Mestringsteamet er at tjenestebruker enten: 

 • Bor i tilrettelagt botilbud innen psykisk helse og ønsker å leie/eie egen bolig.
 • Er bostedsløs og bor midlertidig på et DPS eller i spesialisthelsetjenesten og ønsker å leie/eie egen bolig. 
 • Bor i et privat tiltak, f.eks. Stendi.
 • Har søkt tilrettelagt bolig innen psykisk helse og venter på svar, men kunne tenkt seg å leie/eie egen bolig. 

Det skal være lav terskel for å ta kontakt med Mestringsteamet.

Det gjelder:

 • tjenestebrukere/beboere
 • pårørende
 • ansatte
 • samarbeidspartnere

En aktuell vei inn i prosjektet, kan være ved at det etableres en dialog mellom tjenestebrukere og ansatte der tjenestebruker bor. På denne måten kan man sammen finne ut om dette vil være et tilbud som kan passe den enkelte. 

Tjenestebruker vil ha medbestemmelse i forhold til hvem fra teamet som skal følge ham/henne opp.

 • Bistå i flytteprosessen til tjenestebruker enten han/hun ønsker å leie kommunalt, privat eller kjøpe leilighet selv ved hjelp av startlån.
 • Følge opp den enkelte tjenestebruker etter utflytting med blant annet praktisk hjelp og bistand, økonomiveiledning, nettverkstilknytning og tilknytning til meningsfulle aktiviteter. 
 • Bistå tjenestebruker med å komme ut i ordinært arbeid gjennom samarbeid med NAV og individuell jobbstøtte.
 • Gi råd, veiledning og bistand til bofelleskap som er i prosessen med å flytte ut tjenestebrukere.

Mestringsteamet jobber ut fra en tanke der det tas utgangspunkt i den enkeltes ressurser og potensiale for mestring av eget liv. 

 

Spørsmål om prosjektet og rundt muligheten for å være deltager i Mestringsteamet, kan sendes på e-post eller på tlf. 55 56 12 29.

De ansatte i Mestringsteamet er: 

 • Sissel Landsnes
 • Marianne Handing
 • Helene Halvorsen Fagerbakke
 • Yngve R. Vikingvaag
 • Arvid Paulsen
 • Lena Sundberg 
 • Anne Eriksen Hammer
Søknadsskjema Mestringsteamet