Flere frivillige organisasjoner tilbyr hjelp og støtte til pasienter og pårørende. Noen har spesialisert seg på ivaretakelse av kreftpasienter mens andre tilbyr praktisk hjelp som besøksvenn, følge til apotek eller praktisk hjelp til små oppgaver. Her finner du oversikt over gode tilbud.

Kreftforeningen jobber aktivt for å forebygge kreft samt å gi best mulig livskvalitet for kreftpasienter og pårørende. Kreftforeningens kontor i Bergen ligger i Berstadhuset, 4. etg. og har inngang fra Valkendorfsgate 9. Åpent mandag-fredag klokken 09.00 - 15.00. Kreftforeningen har en innholdsrik nettside som gir god oversikt over foreningens arbeid og hva de kan tilby av tjenester.
Les om Kreftforeningen på kreftforeningen.no

Kreftforeningen har en rådgivningstjeneste for alle som har spørsmål om kreft. Her kan pasienter, pårørende, etterlatte og andre spørre om alt mulig som har med kreft å gjøre, eller få noen å snakke med om en trenger det. Tjenesten er gratis og du kan være anonym.

MANDAG–FREDAG: 09.00–15.30

21 49 49 21

Kreftforeningen samarbeider med 14 frivillige, selvstendige pasient- og likepersons-foreninger som representerer kreftrammede og pårørende. Pasientforeningene tilbyr hjelp og støtte til kreftrammede og pårørende gjennom organisert likepersonarbeid. Foreningene har et bredt tilbud med blant annet faglige og sosiale samlinger, kurs og konferanser.
Se oversikt over pasientforeninger på kreftforeningen.no

Vardesenteret er et samarbeid mellom Helse – Bergen og Kreftforeningen. De har nå flyttet inn i nye lokaler i Ibsensgate 118. 
På Vardesenteret får du råd og veiledning. Du kan også oppleve sosialt samvær med personer som er i samme situasjon som deg selv. Stedet tilbyr en rekke kurs og aktiviteter, samtalegruppe og temamøter. Vardesenteret kan også tilby samtale med ernæringsfysiolog og juridisk tjeneste. Det arrangeres en rekke kurs i samarbeid med Lærings- og mestringssenteret og Kreftsenter for opplæring og rehabilitering. Disse kursene krever henvisning fra lege.
Kreftkoordinator fra Bergen kommune er til stede på Vardesenteret hver mandag klokken 09.00-14.00. 
Les om Vardesenteret på helse-bergen.no

  • Vardesenteret i Bergen har sommerstengt i uke 27-30, og åpner opp igjen mandag 31.juli med de vanlige åpningstidene kl. 9.30-14.30 mandag-torsdag og kl. 10-13 fredag.

Kreftforeningen låner ut bil til kreftpasienter og deres pårørende ved Haukeland Universitetssykehus. Ta kontakt med resepsjonen ved pasienthotellet på tlf. 55 97 68 00 for å reservere bilen.
Les om rosa bil på helse-bergen.no

Home-Start Familiekontakten er et tilbud i regi av Kirkens bymisjon og er et tilbud til familier som trenger individuell støtte. Minst ett av barna i familien må være under skolealder. En frivillig kommer hjem til familien og er sammen med dem én gang per uke i to til fire timer. Familiekontakten er en likeverdig og kvalifisert person som tilbyr praktisk hjelp, vennskap og avlastning, alt etter hva familien har behov for. Tiltaket ledes av en fagutdannet koordinator. Tilbudet er foreløpig begrenset til bydelene Årstad, Bergenhus og Laksevåg.
Les om Home Start på bymisjon.no

En frivilligsentral eller nærmiljøsentral er en lokalt forankret møteplass for deg som enten ønsker å utføre frivillig innsats eller å motta en slik innsats. Har du en liten oppgave du trenger hjelp til, for eksempel å handle eller følge til lege, er det mulig å få hjelp via frivilligsentralen. Det finnes elleve frivilligsentraler i Bergen. Tre av disse (Laksevåg, Ytrebygda og Åsane) eies av Bergen kommune.
Se oversikt over de ulike frivilligsentralene i Bergen på frivilligsentral.no

Les om frivilligsentralene på bergen.kommune.no

Røde Kors hjelper mennesker i hele verden, inkludert i nærmiljøene i Norge. De frivillige er til stede for mennesker som trenger støtte og hjelp. Bergen Røde Kors holder til i Småstrandgaten 6 og har over 1100 frivillige og over 40 ulike aktiviteter for de som trenger det, blant annet aktiviteter for barn og unge og besøkstjeneste til eldre.
Røde Kors kurser alle frivillige for å sikre at de frivillige er trygge og har den nødvendig kompetanse til å utføre aktiviteten.
Les om Bergen Røde Kors på rodekors.no

Ikke alt vi opplever, trenger behandling. For å mestre det som er vanskelig og vondt, må vi også handle selv, mobilisere og bruke egne krefter. Problemene trenger ikke ha et navn, eller være en diagnose. Det kan være det å leve med angst og fortvilelse, ting som tapper oss for livskrefter og ødelegger livsgleden. Det å rammes av alvorlig sykdom kan få slike konsekvenser. Det påvirker ofte hvordan vi har det med oss selv og andre, og påvirker hva vi kan gjøre på andre områder i livet. Nasjonalt kompetansesenter for selvhjelp driver informasjonsarbeid, og er pådriver og ressurs for at selvhjelpsverktøy og selvhjelpsgrupper blir bedre kjent. Helsedirektoratet har det overordna ansvaret.
Les om selvhjelpsgrupper på selvhjelp.no