Her finner du lenker til nettsteder som kan være nyttige for deg. Alt fra øyeblikkelig hjelp, hjelpemidler, informasjonssider, oppslagsverk og pasient- og likepersonsforeninger.

Behandlingshjelpemidler Tlf: 55 97 41 77 epost: sbh@helse-bergen.no

Hjelpemiddelhuset Tlf: 53 03 48 80
E-post: brukerservice.hjelpemiddelhuset@bergen.kommune.no

Kostholdsplanleggeren (Mattilsynet/Helsedirektoratet)

Aktiv mot kreft Tlf: 23 89 64 88 epost: post@aktivmotkreft.no

Barnekreftforeningen Tlf: 02099 epost: sekretariatet@barnekreftforeningen.no

Blodkreftforeningen Tlf: 97 62 75 11 epost: post@blodkreftforeningen.no

Brystkreftforeningen Tlf: 02066 epost: post@brystkreftforeningen.no

CarciNor – Nevroendokrin (NET) kreft Tlf: 21 42 06 80 epost: post@carcinor.no

Føflekkreftforeningen Tlf: 90 88 60 09 epost: post@foflekkreft.no

Gynkreftforeningen Tlf: 02561 epost: kontakt@gynkreftforeningen.no

Hjernesvulstforeningen Tlf: 21 42 04 24 epost: post@hjernesvulst.no

Kreftforeningen Tlf: 07877 epost: post@kreftforeningen.no

Lungekreftforeningen Tlf: 93 47 01 21 epost: post@lungekreftforeningen.no

Lymfekreftforeningen Tlf: 22 20 03 90 epost: post@lymfekreft.no

Munn- og halskreftforeningen Tlf: 22 20 03 90 epost: post@munnoghalskreft.no

NORILCO Tlf: 02013 / 24 02 22 24 epost: post@norilco.no

Prostatakreftforeningen Tlf: 22 20 03 90 epost: post@prostatakreft.no

Pusterommet (aktiv mot kreft)Tlf: 23 89 64 88 epost: post@aktivmotkreft.no

Sarkomer Tlf: 48 84 39 36 epost: fdh@sarkomer.no

Sarcomer Vest Tlf: 90 55 50 69 epost: thorleifb@hotmail.com

Ung Kreft Tlf: 97 07 84 30 epost: post@ungkreft.no

Vardesenteret Tlf: 07887 epost: post@kreftforeningen.no

Haukeland universitetssykehus (døgnåpent) Tlf: 05300 / 55 97 50 00
epost: post@helse-bergen.no

Kompetansesenter i lindrande behandling Tlf: 55 97 58 24
epost: lindrende.behandling@helse-bergen.no

NAV (Hordaland) Telefon: 55 55 33 33

Pasientreiser Telefon: 05515 epost: postmottak@pasientreiser.no

Pårørendesenteret i Oslo (PIO) Tlf. 22 49 19 22 (åpen for hele landet)

Skyss Telefon: 177

VY (NSB) Telefon kundeservice: 61 05 19 10