Ved Hjelpemiddelhuset i Bergen kommune kan du låne hjelpemidler som kan hjelpe deg å mestre hverdagen, som for eksempel personlig stell og bevegelse. Noen av hjelpemidlene er det Bergen kommune som låner ut, mens andre søker du om via NAV. 

Utlån av hjelpemidler er et godt tilbud til deg som trenger litt ekstra hjelp og støtte for å klare ulike daglige gjøremål på egen hånd. Du kan også ha nytte av andre tjenester som kan hjelpe deg å mestre mer av egen hverdag. 

Les gjerne mer om disse tjenestene: 

På  Hjelpemiddelhuset i Kokstaddalen 43 kan du låne ulike typer hjelpemidler, for eksempel:

  • Toalettforhøyer
  • Toalettarmstøtte
  • Dusjkrakk
  • Dusjstol
  • Toalettstol
  • Rullator (også med underarmsstøtte)

Hjelpemiddelhuset har i tillegg et utvalg av andre hjelpemidler til utlån for en kortere periode (inntil tre måneder). 

Hjelpemiddelhuset har et utvalg enkle hjelpemidler til utlån for innbyggere i Bergen kommune. Trenger du hjelpemidler utover dette, kan ergo- og fysioterapitjenesten i din bydel hjelpe deg.

Fagkonsulent kan gi deg informasjon om andre helsetjenester i Bergen kommune ved behov.

NB! Du må ha timeavtale for å hente ut hjelpemidler.
Bestill time hos Hjelpemiddelhuset på telefon 53 03 48 80.
Telefonen besvares fra kl.09.00 til kl. 11.00 og fra kl 13.00 til kl. 15.00 mandag til fredag. 

Du får tildelt time for oppmøte mellom kl. 10.00 og kl. 15.00 i Hjelpemiddelhusets lokaler i Kokstaddalen 43. 

Pårørende kan komme på vegne av deg. De må ta med personalia (fullt navn og fødselsdato) til den som skal bruke hjelpemiddelet. 

En fagkonsulent gjør en vurdering av varig eller midlertidig behov i samarbeid med deg. Du eller dine pårørende får veiledning i bruk av hjelpemiddelet og får dette med hjem etter konsultasjonen.

Hvis du trenger hjelpemidler for en kortere periode (inntil tre måneder) kan du også henvende deg til de som du allerede mottar helsetjenester fra i kommunen, eller sykehusavdelingen du er innlagt ved.  Da kan de bestille hjelpemidler for deg.

E-post: hjelpemiddelhuset@bergen.kommune.no
Telefon: 53 03 48 80 (kl. 09.00-11.00 og 13.00 - 15.00)
Adresse: Kokstaddalen 43, 5257 Kokstad 

Åpningstiden på Hjelpemiddelhuset er fra kl. 10.00  til kl. 15.00.

Les mer om Hjelpemiddelhuset her.

Dersom du har behov for andre hjelpemidler enn det Hjelpemiddelhuset låner ut, må du ta kontakt med kommunens øvrige tjenester. Se oversikt nedenfor.

Flere av de kommunale tjenestene kan kartlegge behovet ditt for hjelpemidler, hjelpe med søknad til NAV og tilby oppfølging i bruk av hjelpemiddel. Montering og eventuell reparasjon av hjelpemiddel utføres vanligvis av kommunen eller NAV Hjelpemiddelsentralen. Når det ikke lenger er behov for hjelpemiddelet, skal det returneres.

Disse tjenestene kan du kontakte for å få hjelp til funksjonsvurdering og søknad om hjelpemidler: 
 

Trenger du hjelpemidler på arbeidsplassen, ta kontakt med arbeidsgiver eller bedriftshelsetjenesten.

Ønsker du å returnere hjelpemidler kan du gjøre dette ved Hjelpemiddelhuset port 3, Kokstaddalen 43, mandag til fredag fra kl. 08:00 til kl. 15:00. Det er ikke nødvendig med timeavtale. Dette gjelder alle hjelpemidler.

Eventuelt kan du kontakte Hjelpemiddelhuset for bistand til henting.

Kommunen og Hjelpemiddelhuset behandler forespørsler om hjelpemidler fortløpende. Du vil etter avtale kunne hente hjelpemiddelet, eller få hjelpemiddelet levert av kommunen, i løpet av få dager.

Ved søknad til NAV, finner du informasjon om behandlingstid på nav.no

Du kan klage på NAVs avslag om varig utlån av hjelpemidler. Les mer om klagerettigheter på NAVs nettsider. 

Klikk her for å lese om klagerettigheter i kommunehelsetjenesten.

Tjenesten er gratis.

Enkelte hjelpemidler må du kjøpe selv, for eksempel på apoteket.

Etter fylte 26 år må du betale en egenandel på enkelte aktivitetshjelpemidler. Les mer på nav.no

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se Folketrygdloven kap. 10, Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 og § 3-2 og Forskrift om habilitering og rehabilitering § 9 og § 22.

Lover

Forskrifter