Gå tilbake til:
Du er her:

Dersom du har nedsatt funksjonsevne, kan du låne hjelpemidler til blant annet medisinsk behandling, personlig stell, bevegelse, syn og hørsel, kommunikasjon og tilpasning av bolig. Noen av hjelpemidlene er det Bergen kommune som låner ut, mens andre låner du hos NAV. 

Utlån fra Hjelpemiddelhuset (Bergen kommune)

På  Hjelpemiddelhuset i Kokstaddalen 43 kan du låne følgende hjelpemidler:

  • Toalettforhøyer
  • Toalettarmstøtte
  • Dusjkrakk
  • Dusjstol
  • Toalettstol
  • Rollator (også med underarmsstøtte)
  • Gå-stativ

Åpningstid er hverdager mellom  kl. 12.00 og kl. 15.30.

NB! Du må ha avtale for å låne hjelpemidler. Ring 40 81 25 51 for timebestilling. 
Pårørende kan også komme. Husk da å ta med personalia til den som trenger hjelpemiddelet. 

Hjelpemiddelhuset har i tillegg et utvalg andre hjelpemidler som du kan låne for en kortere periode (tre måneder). For mer informasjon og for å avtale utlån, ta kontakt med Hjelpemiddelhuset eller tjenestene i Bergen kommune du allerede er i kontakt med.

Kontaktinformasjon til Hjelpemiddelhuset:

E-post: hjelpemiddelhuset@bergen.kommune.no
Telefon: 53 03 48 80 (kl. 09.00-11.00 og 13.00 - 15.00)
Adresse: Kokstaddalen 43, 5257 Kokstad 

Les mer om Hjelpemiddelhuset her eller Facebook.  

Langtidsutlån fra NAV Hjelpemiddelsentral

Dersom du har behov for andre hjelpemidler enn det Hjelpemiddelhuset låner ut, må du ta kontakt med kommunens øvrige tjenester. Se oversikt nedenfor.

Flere av de kommunale tjenestene kan kartlegge behovet ditt for hjelpemidler, hjelpe med søknad til NAV og tilby oppfølging i bruk av hjelpemiddel. Montering og eventuell reparasjon av hjelpemiddel utføres vanligvis av kommunen eller NAV Hjelpemiddelsentralen. Når det ikke lenger er behov for hjelpemiddelet, skal det returneres.

Disse tjenestene kan du kontakte for å få hjelp til funksjonsvurdering og søknad om hjelpemidler: 
 

Trenger du hjelpemidler på arbeidsplassen, ta kontakt med arbeidsgiver eller bedriftshelsetjenesten.

Pris

Tjenesten er gratis.

Enkelte hjelpemidler må du kjøpe selv, for eksempel på apoteket.

Etter fylte 26 år må du betale en egenandel på enkelte aktivitetshjelpemidler. Les mer på nav.no

Saksbehandlingstid

Kommunen og Hjelpemiddelhuset behandler forespørsler om hjelpemidler fortløpende. Du vil etter avtale kunne hente hjelpemiddelet, eller få hjelpemiddelet levert av kommunen, i løpet av få dager.

Ved søknad til NAV, finner du informasjon om behandlingstid på nav.no

Du kan klage på NAVs avslag om varig utlån av hjelpemidler. Les mer om klagerettigheter på NAVs nettsider. 

Klikk her for å lese om klagerettigheter i kommunehelsetjenesten.

Lover og retningslinjer

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se Folketrygdloven kap. 10, Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 og § 3-2 og Forskrift om habilitering og rehabilitering § 9 og § 22.

Lover

Forskrifter