Bergen kommune har et variert aktivitetstilbud for personer som har psykiske utfordringer. Aktivitetssentrene er lokalisert i  hvert byområde. Tilbudene inneholder kreative, kulturelle og fysiske aktiviteter eller bare en sosial møteplass. Du trenger ikke henvisning eller søknad.

Bergen kommune har en rekke byområder med aktivitetssentre. Under er aktivitetssenter lenket til byområde.

Finn det aktivitetssenteret du ønsker

Du trenger ikke å sende søknad for å delta på aktivitetstilbudene. Hvis du tilhører målgruppen, kan du gjøre deg kjent med de ulike tilbudene og selv ta kontakt med det aktivitetsenteret du ønsker.

Du finner kontaktinformasjon til aktivitetssentrene i avsnittet med oversikt over aktivitetssentre.

Introduksjon og registrering før du begynner

Alle nye deltakere inviteres til en omvisning og informasjonssamtale. Dersom du velger å benytte deg av et av sentrenes tilbud, signeres en avtale mellom bruker og aktivitetssenteret. Vi er etter loven pålagt å registrere alle brukere av våre tjenester. Se begrunnelse og lovhjemmel i avsnittet under "Hvorfor registrering?"

Som bruker vil du bli invitert til å være med på å utforme innholdet i tilbudet på aktivitetssenteret gjennom brukerråd og allmøter.

Du kan også velge å bruke tilbudet som en sosial møteplass, uten å delta i noen av aktivitetene. 

Det er gratis å delta på de fleste aktivitetene. For noen aktiviteter må deltakerne betale en liten egenandel for f.eks. mat.

I tillegg til tilbudene i de ulike bydelene, finnes det flere tilbud som du kan benytte, uavhengig av hvilken bydel du bor i: 

Amalie Skrams Hus er et kreativt senter som blir styrt av brukerne, med en rekke tilbud innen skapende kunst og kultur.

Fontenehuset er et rehabiliteringstilbud der vi legger til rette for en arbeidsorientert dag på huset, støtte til å finne jobb og til å komme ut i studier.

Kraftverksprosjektet tilbyr kunst- og kulturaktiviteter.

Psykiatrialliansen er et idrettslag som har et bredt spekter av aktiviteter på timeplanen hver dag. Gå gjerne inn på facebooksidene for informasjon om aktiviteter.

Kulturetaten i kommunen tilrettelegger kunst- og kulturtilbud for mennesker med psykiske helseplager og utfordringer. Vi tilbyr ikke terapi, men har fokus på "det friske", på deltakernes interesser, ressurser og talent.  Vi etterspør ikke diagnoser  - deltakere definerer seg selv inn i målgruppen. Les mer om tilbudet her: Kunst- og kulturtilbud for deg med psykiske helseplager

 

I henhold til Helsepersonelloven §§ 39 og 40, er Bergen kommune pålagt å registrere at du bruker tjenestetilbudet som vi tilbyr.

For å ivareta deg best mulig på våre aktivitetssentra er det nødvendig å registrere følgene opplysninger;

  • Navn, adresse, telefonnummer, fødsels- og personnummer.
  •  Hvis du ønsker det kan vi også registrere inn navn på fastlege, pårørende og eventuell kontaktperson/behandler.