TIBIR (tidlig innsats for barn i risiko) er veiledning til foreldre med barn i alderen 3 til 12 år, som opplever problemer mellom barn og foreldre. Vi tilbyr PMTO-terapi, PMTO-foreldregrupper og TIBIR-foreldrerådgivning for foresatte. PMTO er forkortelse for «Parent Management Training-Oregon».

Foreldre møter mange utfordringer i barneoppdragelsen. Det er ikke alltid lett å vite hvordan du skal forholde deg til barn som ikke hører på hva du sier, som trasser og som kanskje også snakker stygt, truer, slår, sparker eller biter.

Alle barn kan oppføre seg slik av og til, men hvis det blir et mønster som varer over tid, kan foreldre trenge noen å rådføre seg med. Noen foreldre kjenner også at de strever med egen tålmodighet, eller ikke klarer å være så gode og stødige foreldre som de ønsker.

Det er ønskelig og bra for barnet at begge foreldre er med, der det er mulig.

Interessert? Kontakt Barne- og familiehjelpen nærmest deg

I dette programmet er kunnskapen at foreldre er barnas viktigste læremestere. Foreldre til barn med krevende atferd kan trenge spesielle foreldreverktøy for å lede barnas utvikling i en positiv retning.

Behandlingen er beregnet på foreldre  med barn fra 3-12 år, der samarbeids- og atferdsproblemene virker fastlåste. De voksne må ønske å utvikle og styrke sine foreldreferdigheter. I PMTO-terapi er det ukentlige møter som varer rundt en time. I møtene vil dere få opplæring i ulike foreldreverktøy som gode og effektive beskjeder, ros og oppmuntring, grensesetting, problemløsning og positiv involvering. Sammen med PMTO-terapeuten vil dere få mulighet til å øve på foreldreverktøyene, og mellom møtene prøver dere ut verktøyene hjemme.

Foreldregruppene er for foresatte med barn i alderen 3-12 år, der samarbeids- og atferdsproblemene virker fastlåste.

Kurset vil ta utgangpunkt i dagligdagse situasjoner i familien og kursdeltakerne vil få opplæring i ulike foreldreferdigheter som har vist seg nyttige og effektive.

Opplegget legger vekt på praktiske øvelser for utprøving av og opplæring i ulike metoder, teknikker og foreldreverktøy.

Formålet er å fremme samarbeid og trivsel i hjemmet, og at foreldrene etter endt deltakelse i gruppen skal være bedre i stand til å takle utfordrende atferd hos egne barn.

12 ukentlige møter på 2,5 timer i en gruppe med maks 16 personer, hvorav flere er foreldrepar.

Denne rådgivningstjenesten henger sammen med PMTO-tilbudene.

Tilbudet tar sikte på å hjelpe familien på et så tidlig tidspunkt som mulig. Formålet er å fremme samarbeid og trivsel i hjemmet, samt å bidra til å utvikle barns positive atferd.

Gjennom veiledning og øvelser kan foreldre få hjelp til bedre samhandling i familien. Det styrker barnets utvikling og helse, og både barn og foreldre får det bedre.TIBIR-foreldrerådgiving innebærer mellom tre og seks møter på ca. en time sammen med en TIBIR-foreldrerådgiver. Sammen jobber de med å finne gode løsninger på vanlige hverdagsutfordringer, blant annet ved hjelp av gode beskjeder og ros og oppmuntring.

Dette er et lavterskeltilbud. Ta kontakt med Barne- og familiehjelpen i din bydel hvis du mener det er noe for deg

Tilbudene passer imidlertid ikke for:

  • barn som har en gjennomgripende utviklingsforstyrrelse inkludert innenfor autismespekteret
  • familier der det er pågående eller mistanke om vold (fysisk, psykisk, seksuell) - kontakt barnevernet 
  • familier der det er alvorlig rus hos foreldre/en forelder - kontakt barnevernet
  • når det er alvorlig psykisk lidelse hos forelder som barnet bor med (kan gis dersom barnet også bor sammen med en frisk forelder).