Barne- og familiehjelpen har kurs og gir råd og veiledning til foreldre som opplever at barna deres ikke har det godt, til foreldre som selv har det vanskelig eller som opplever andre utfordringer i familielivet.

Barne- og familiehjelpen har kurs og gir råd og veiledning til foreldre som opplever at barna deres ikke har det godt, til foreldre som selv har det vanskelig eller som opplever andre utfordringer i familielivet.

Hos oss jobber psykologer, familieveiledere og andre fagpersoner, med lang erfaring fra arbeid med barn, unge, foreldre og familier.

Når foreldre tar kontakt med oss, ønsker vi å få til et samarbeid med hele familien. Det er viktig for oss at rådene vi gir til foreldre, gjør at barn og ungdom får det bedre.    

Tilbud til gravide

Vi har også tilbud for dere som er gravide og venter barn. Spør jordmor på helsestasjon, eller ta direkte kontakt med oss.

Se også det nettbaserte selvhjelpsprogrammet Mamma Mia. Programmet er gratis og reklamefritt, og følger gravide fra uke 22 i svangerskapet og til babyen er seks måneder, totalt 44 uker.  Programmet er laget for å forebygge barseldepresjon ved å gi gravide god informasjon. Du melder deg på ved å oppgi e-postadresse, og blir så kontaktet via e-post hver gang en ny programdag er klar.

For mer informasjon om våre råd- og veiledningstilbud til foreldre og gravide, kontakt Barne- og familiehjelpen nærmest deg.

For gravide og småbarnsforeldre:

Ring til nærmeste helsestasjon eller snakk med din jordmor/helsesøster for å få time. Du kan også ta kontakt med Barne- og familiehjelpen direkte.

For ungdommer og foreldre til skolebarn: Kontakt Barne- og familiehjelpen direkte, snakk med helsesøster skolen eller ta kontakt med helsestasjon for ungdom.

Det finnes et eget tilbud for deg som er gravid og venter barn. Spør jordmor på helsestasjon, eller ta direkte kontakt med oss.

Se også det nettbaserte selvhjelpsprogrammet Mamma Mia. Programmet er gratis og reklamefritt, og følger gravide fra uke 22 i svangerskapet og til babyen er seks måneder, totalt 44 uker.  Programmet er laget for å forebygge barseldepresjon ved å gi gravide god informasjon.

Du melder deg på ved å oppgi e-postadresse, og blir så kontaktet via e-post hver gang en ny programdag er klar.

For mer informasjon, ta kontakt med din helsestasjon eller snakk med jordmor/helsesøster for å få time. Du kan også ta kontakt med Barne- og familiehjelpen  i bydelen din.