Gå tilbake til:
Du er her:
Bergen RecoverySkole

Bergen Recoveryskole tilbyr kurs for personer som vil forstå fysiske og psykiske helseutfordringer og tilføre kunnskap som kan bidra til egen recovery og ta bedre styring over eget liv.  Kursene produseres i samarbeid mellom personer med erfaringskompetanse og fagkompetanse og skal fremme likeverd.

Hva er Bergen RecoverySkole og hvem kan delta?

Bergen RecoverySkole er et samarbeid mellom Bergen kommune og Helse Bergen. 

Kursene er gratis og tilgjengelig for alle med erfaring med psykiske helse og/eller rusutfordringer, deres pårørende, venner, fagpersoner og interesserte innbyggere.

Skolen har mål om å fremme likeverd og kvalitet ved at kursene produseres i samarbeid mellom personer med erfaringskompetanse og fagkompetanse.

Undervisning utføres også alltid i samarbeid mellom erfaringskompetanse (erfaringslærer) og fagkompetanse (faglærer).

Hvordan søke studieplass ved Bergen RecoverySkole?

Man kan søke på kurs uavhengig av rekkefølge, og man kan søke ett eller flere kurs etter egne interesser og kapasitet.

Alle søkere blir invitert til samtale før plassene tildeles.

Det er begrenset antall plasser på hvert kurs.

Har du andre spørsmål, ta gjerne kontakt med oss. Se Kontaktinformasjon under.

Under finner du oppsatte kurs med beskrivelse og søknadsskjema.

 

 

Kurs 3: Forstå deg selv (litt) bedre, - og gjør noe med det! - Kommer

Om dette kurset:        

Negative følelser, tunge tanker er noe alle mennesker kjenner på i perioder av sitt liv. Ved å lære mer om hvorfor det er slik, og hvordan følelser og tanker henger sammen kan man selv gjøre noen forandringer slik at man får det bedre i hverdagen.

Hva vil du lære på kurset? Å forstå deg selv og dine reaksjoner bedre og hvordan du kan få det bedre med deg selv i hverdagen

Temaer: Tanker, følelser, kroppslige reaksjoner, handlinger og sammenhenger mellom disse, ulike verktøy

Hvorfor komme på kurs og lære om selvfølelse? 

Lær deg ulike verktøy som du kan bruke i hverdagen.
Bli tryggere på deg selv.
Bli mer oppmerksom på deg selv og egne følelser.
Lær mer om deg selv og forstå andre bedre

Kurset går er 3 timer, en gang pr uke over 4 uker.

 

Kontakt oss