Fyll Dagene Bergen

På denne siden er det samlet informasjon og lenker til organiserte aktiviteter og tilbud knyttet til rusomsorg, psykiatri, fengsel, mennesker i en rehabiliteringsfase og andre som har behov for ettervernstilbud.

Gå videre til siden Fyll Dagene Bergen