Gå tilbake til:
Du er her:

Tidlig Ute er et rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak i samarbeid med Vest politidistrikt, Bergen kommune og Helse Bergen.  Deltakerne får tilbud om et alternativ til en vanlig straffereaksjon, gjennom individuelt tilpasset oppfølging.

Dette kan du få hjelp til

Etter kartlegging får hver deltaker en egen kontaktperson, og en oppfølgingsplan utarbeides i samråd med deltaker. Samtlige deltakere gjennomfører strukturerte bevisstgjøringssamtaler om egen bruk av cannabis.
 
I Tidlig Ute kan deltakere blant annet få:

 • Veiledning til å slutte med rusmidler
 • Veiledning i forbindelse med skole, praksis og arbeid
 • Bistand i kontakt med øvrig hjelpeapparat, eksempelvis NAV, barnevern, fastlege, Oppfølgingstjenesten (OT) og Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)
 • Samtale hos behandler ved Helse Bergen, avdeling for rusmedisin, og vurdering av behov for videre behandling
 • Bistand i oppstart av annen aktuell behandling

Hvem kan søke hjelp hos oss?

 • Ungdom fra 15 til 25 år som blir pågrepet av politiet for narkotikarelatert kriminalitet.
 • Ungdom  erkjenner de straffbare forholdene, og må ønske et alternativ fremfor vanlig straffereaksjon.
 • Dersom deltaker er under 18 år, vil politiet innhente samtykke fra foresatte eller verge.
 • Deltakeren forplikter seg til å avstå fra ny kriminalitet i en prøvetid med varighet bestemt av politiet.
 • Deltakeren forplikter seg til å være aktiv og samarbeide om tiltak/behandling i minimum seks måneder.
 • Dersom vilkårene for alternativ til straff brytes, går saken tilbake til påtalemyndighet for ny vurdering.
 • Det kan tilbys tilsvarende oppfølging for unge under den kriminelle lavalder (15 år)

Slik søker du

Når ungdommen har samtykket til vilkårene for deltakelse i Tidlig Ute og politiet har truffet et påtalevedtak, sender politiet saken over til Utekontakten i Bergen kommune.

Utekontakten kaller inn til informasjons- og kartleggingssamtale.. 

Dersom du ønsker mer informasjon om tiltaket, kontakt:
Utekontakten - Tidlig Ute
Tlf. 55 56 86 00
E-post: utekontakten@bergen.kommune.no