Rådgivende enhet for russaker gir informasjon, råd og veiledning til personer som ilegges møteplikt jf. lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 3-9 b. Rådgivende enhet har særskilt kompetanse på forebygging og rusproblematikk og kan også tilby individuell oppfølging dersom ønskelig. 

 

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 3-9 b 
Lov om straff  § 37 k
 

 

Registering av oppmøte og eventuelt testresultat vil være personsensitive opplysninger, og lagres i henhold til de krav som gjelder for slike opplysninger.

Kontaktperson: Tiltaksleder Steinar Skaug
Tlf.:  55 56 86 00 (tastevalg 3) 
E-post: radgivende.enhet@bergen.kommune.no

Adresse: Strømgaten 10, 5008 Bergen