Gå tilbake til:
Du er her:

Bergen kommune tilrettelegger for idrettsaktiviteter for mennesker med funksjonsnedsettelse. Vi tilbyr faste, ukentlige tilbud innenfor en stor variasjon av aktiviteter. Tilbudene er spredt i forskjellige bydeler og foregår i samarbeid med idrettslag og andre frivillige organisasjoner.

Målgruppe og pris

Målgruppen er mennesker med fysisk funksjonsnedsettelse eller utviklingshemming. Det er ulike priser på medlemskap og kontingent. Noen tilbud er gratis. Du må følge retningslinjene for hver aktivitet for å kunne delta.

Finn informasjon om tilbudene

Oversikt over idrettsaktiviteter og kontaktpersoner: Tilrettelagt idrettstilbud vår 2019 eller Hordaland idrettskrets sine nettsider.

Aktiviteter og arrangementer vil du finne informasjon om på våre nettsider.

Bergen kommune lager også en informasjonsavis, Infoposten, som omtaler aktiviteter for mennesker med utviklingshemming. Abonnementet er gratis. Du kan skaffe deg Infoposten ved å kontakte Helse- og sosialtjenester ved Frank Iversen på telefon 55 56 74 55.

Personvern

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Se protokoll over personopplysninger Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett

 

Kontaktinformasjon

Kontakt Etat for idrett for mer informasjon. 
Telefon: 55 56 24 80. Telefonen er betjent fra klokken 07.45 til 15.00.
E-post: postmottak.idrettsservice@bergen.kommune.no
Besøksadresse: Nygårdsgaten 114.