Utforming og bruk av Bergens flagg, våpen og segl er regulert av heraldiske regler og kommunalt vedtatte regler. Her kan du søke Bergen byarkiv om dispensasjon til bruk av Bergens flagg, våpen og segl. 

Søknad om bruk av kommunens logo rettes til Seksjon informasjon. 

Bruk av Bergen bys flagg, våpen og segl er regulert etter regler vedtatt av Bergen formannskap 5. januar 1928. Ved innføring av parlamentarisme i 2000 ble formannskapets myndighet overført til byrådet. Byrådet har delegert sin myndighet til å dispensere fra disse bestemmelsene til Bergen byarkiv.

Bergen kommunes logo er noe annet enn Bergens flagg, våpen og segl. Søknad om bruk av kommunens logo rettes til Seksjon informasjon på redaksjonen@bergen.kommune.no

Se mer om bruk av logo i Innbyggerhjelpen Bergen kommune - Bruk av kommunens logo og grafisk profil.

Bergen byarkiv gir råd og informasjon om utforming og bruk av Bergens flagg, våpen og segl. I tillegg godkjenner byarkivet utforming og farger. Les mer i artikkelen om “Bergen kommunes våpen, flagg, segl og logo”. 

Vær oppmerksom på at Bergen kommune ikke tillater kommersiell bruk av byens våpen, flagg og segl. 

Du kan søke Bergen byarkiv om dispensasjon til bruk av Bergens flagg, våpen og segl. Søknad sendes ved hjelp av bestillingsskjema. Les informasjonen i skjemaet nøye før du fyller ut og sender. Se digitalt skjema nederst. 

Skjema krever innlogging via ID-porten for å sikre enhetlig, oversiktlig og sikker utveksling av informasjon mellom deg og byarkivet. 

Når du har sendt søknaden mottar du en kvittering med saksnummer. Dette nummeret bruker du ved evt. ny henvendelse i pågående sak, se Oppfølging av tidligere sak nedenfor

Hvis du ikke har elektronisk ID, kan du sende en epost, se under Kontakt.  

Byarkivet vil behandle din henvendelse så fort som mulig. Svartid er avhengig av pågang og sakens kompleksitet. Skriv gjerne i kommentarfeltet dersom henvendelsen haster spesielt.

  • Bruk av Bergen bys flagg, våpen og segl er regulert etter regler vedtatt av Bergen formannskap 5. januar 1928, med endringer av 22. juni 1948, 4. november 1959, 12. november 1969 og 4. september 1996. Disse reglene, oversikt over Bergen kommunes myndighetstegn (symboler) samt heraldiske regler er tilgjengelige i artikkel om "Bergen kommunes våpen, flagg, segl og logo" på Bergen byarkivs nettsider.
  • Straffeloven § 165

Bergen kommune ivaretar informasjonssikkerhet og personvern i henhold til reglene i personvernforordningen. Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Bergen byarkiv 
Besøksadresse: Kalfarveien 82. 
Telefon: 55 56 62 83 (kl. 09.00 - 15.00 alle hverdager)
e-post

 

I artikkelen "Bergen kommunes våpen, flagg, segl og logo" kan du lese mer om de kommunale reglene, om heraldiske regler og få oversikt over Bergen kommunes myndighetstegn (symboler). 

Byarkivet kan innen rammen av regelverk gi dispensasjon til bruk av flagg og gjøs (flaggvariant til Bergen-registrerte skip), våpen og segl. Dispensasjon vil gi hjemmel til bruk slik at brukeren blir beskyttet mot straffelovens § 165.

Flagg, våpen og segl er myndighetstegn som skal vise at bruken representerer Bergen kommune. Kommunens regler åpner for dispensasjon til kunstnerisk bruk og til bruk som viser et samarbeid med kommunen.

Utgangspunktet er at vanlig produksjon og salg av gjenstander med flagg, våpen og segl ikke er tillatt. Regelverket skal bl.a. sikre at farger og utforming er korrekt og hindre misbruk. Mulighet til dispensasjon er til stede når myndighetstegnet gjengis korrekt, bruken viser respekt for flagget, våpenet og seglet, og ikke kan misoppfattes til at brukeren representerer kommunen.

Ved ny henvendelse i pågående sak kan du benytte skjemaet Oppfølging av tidligere sak.

 

Søknad om dispensasjon til bruk av Bergens flagg, våpen og segl