Dans fordypning, klassisk ballett

Fordypningsprogrammene er et utvidet undervisningstilbud til spesielt interesserte kulturskoleelever, fra hele Vestland. Aldersgruppe 12- 19 år. Opptak skjer etter prøvespill/vurderingsoppgave og samtale.
Søknadsfrist er 1. februar (med mindre egen frist er oppgitt under enkeltfag).

Søknadsfrist til  Musikk fordypning klassisk: 
Dato: 1. februar
Alder: 12- 19 år

Søknadsfrist  til Musikk fordypning rytmisk:
Dato: 1. februar
Alder: 13- 19 år
Opptak skjer etter prøvespill og samtale.

Fordypningsprogrammene er utvidet undervisningstilbud til spesielt interesserte kulturskoleelever fra hele Vestland. Innen musikk søker elevene enten: Musikk Fordypning klassisk eller Musikk Fordypning rytmisk.
 
Elever fra andre kommuner må ta kontakt med sin lokale kulturskole for å få søknadsskjema.

Elever på musikklinje videregående skole: 
Elever som har fått plass på musikklinje videregående skole kan ikke ha plass i kulturskolens fordypningsprogram i musikk (verken klassisk eller rytmisk). Men de kan ha ordinær elevplass i kulturskolen.

Tidspunkt for prøvespill Musikk fordypning, klassisk 2024:

Stryk: Fredag  9. og lørdag 10. februar 
(et obligatorisk stykke sendes ut til søkere på stryk, en uke før prøvespill)

Sang: Fredag . februar 

Piano: Fredag 16. februar 

Klassisk gitar:  Fredag 8. mars

Blås og klassisk slagverk (og utvidet tid): Lørdag 9. mars

Hvor mye undervisning får eleven?
En elev i fordypningsprogrammet får ukentlig 45 min individuell undervisning på instrumentet eller i sang. I tillegg er det obligatorisk undervisning om torsdagene med fellestimer i samspill, teori, mesterklasser og andre disipliner. 
Tidspunkt: Mellom klokken 15.45 og 19.15.

Hvordan søker jeg? 
Elever søker elektronisk og velger aktiviteten Musikk fordypning, Klassisk.  Det kreves skriftlig anbefaling fra lærer. Denne sendes direkte til Bergen kulturskole innen 1. februar.
Det er ikke mulig å ha samspillplass samtidig med fordypningsplass hvis ikke spesielle forhold foreligger.


For prøvespill til fordypningsprogram piano, kreves det et obligatorisk verk. Vi sender også ut et stykke en uke før prøvespillet. I tillegg fremføres valgfritt repertoar; maksimum spilletid er 10 min. 

Vennligst benytt den utgaven som er lagt ut her.

Samarbeid med Barratt- Dues Musikkinstitutt
Bergen kulturskole samarbeider med Barratt- Dues Musikkinstitutt om strykeelever i Musikk Fordypning klassisk. Strykeelever i Musikk Fordypningsprogrammet har mulighet for plass i Barratt Dueprogrammet i tillegg til i Musikk Fordypning. 
 
Søknadsfristen for plass i Barratt Due, avdeling Bergen: 10 .januar 2023 
Barratt Dues egen hjemmeside

Tidspunkt for prøvespill  Rytmisk fordypning  2024

Dato: Fredag 8. mars 
Aldersgruppe: 13-19 år
Opptak skjer april etter prøvespill og samtale.

En elev i fordypningsprogrammet får utvidet individuell undervisning på instrumentet eller i sang. I tillegg er det obligatorisk fellesundervisning-/samspill i band hver tirsdag (16:15-19:30). 
Elever kan også søke om opptak til ungdomsstorband (onsdag).

Elever søker elektronisk og velger fag: 
1. Musikk 
2. Fordypning 
3. Fordypning Rytmisk
Anbefaling fra lærer kreves og sendes direkte til Bergen kulturskole.

Utvidet tid

Ukentlig undervisning på 30 minutter.
Foreldre kan ikke søke utvidet tid, anbefaling fra lærer ligger til grunn for innkalling til prøvespill.

Utvidet tid junior
Musikkelever i aldersgruppen 9-12 år kan prøvespille/synge for utvidet undervisningstid med lærer, 10 minutter ekstra.  Utvidet tid junior tildeles for 2 år etter prøvespill, med mulighet for et tredje år etter skriftlig anbefaling fra lærer (uten prøvespill). Elevene kan delta i utvidet-tid ordningen i opptil 3 år. Nedre aldersgrense for deltakelse i ordningen er det kalenderåret eleven fyller 9 år. Øvre aldersgrense for deltakelse er det kalenderåret eleven fyller 13 år. Det er lærer som melder eleven til prøvespill.

Piano
Til dette prøvespillet kreves det ett obligatorisk verk som pianolærer får oppgitt av fagsjef.

Utvidet tid ungdom
Musikkelever i aldersgruppen fra 12 år kan prøvespille/prøvesynge for utvidet undervisningstid med lærer, 10 minutter ekstra. Lærer anbefaler aktuelle elever å søke. Utvidet tid, ungdom tildeles for 1 år etter prøvespill og samtale. Det er lærer som melder eleven til prøvespill.

Bergen Ungdomsstorband
Bergen Ungdomsstorband, BUS er et tilbud til spesielt interessert ungdom mellom 13 og 21 år. Tilbudet gjelder for hele Hordaland fylke. Drømmer du om en spillejobb på Nattjazz, Maijazz, Vossajazz eller andre profesjonelle scener? Da er du velkommen til å søke.  Storbandet har ordinær storbandbesetning med fem saksofoner, fire trompeter, fire tromboner, piano, el-gitar, el-bass, og trommer. Ungdomsstorbandet har ukentlige prøver onsdag kl. 18.00-20.00, sted Bergen kulturskole. Dirigent er Are Ovesen. Det legges til rette for improvisasjon på øvingene. Medlemmene møter profesjonelle musikere på seminar og i prosjekter.  BUS har et eget foreldrestyre og Vest-Norsk Jazzsenter er samarbeidspartner. 

Du finner søknadsskjema under tjenester og skjema. 
Søkere inviteres til prøvespill.

Bergen ungdomsstorband  - BUS
Bergen ungdomsstorband - BUS
Bilde: Bergen kulturskole

Søknadsfrist 1. mars

Billedkunst fordypning har en egen timeplan. Det undervises 10 helger i løpet av året: Lørdag og søndag klokken 10-16. 

Man må være elev i en kulturskole for å søke dette faget. Det stilles større krav til nivå og engasjement hos elevene for deltakelse i fordypningsprogrammet, sammenliknet med ordinær undervisning.

Tilbudet har 16 elevplasser og undervisningen foregår i et inspirerende faglig og sosialt fellesskap. Elevene får undervisning av ulike profesjonelle kunstnere innenfor deres spesialfelt. Det undervises også i kunstteori. 

Vi har hatt studiereiser til Oslo, Berlin og København, og land art eller arkitektur-prosjekter flere steder i landet.

Søknadsprosedyren for Billedkunst fordypning er to-delt: 
Det skal først søkes om elevplass på Bergen kulturskoles webside "Søknad om elevplass", innen 1. mars. Arbeider inkl. tilleggsskjema med liste over arbeider, skal være oss i hende innen samme dato. "Beskrivelsen"/tilleggsskjema av leverte arbeider laster du ned her:

Bor du i en annen kommune, må du kontakte din lærer/ kulturskolen der du bor. Det er din lokale kulturskole som må søke for deg. Det er også de som må sende inn “Skjema for kommunen”.

Elever på videregående, Kunst, Design og Arkitektur/Design og håndverk kan også søke. Fagtilbudet fører frem til modning og kompetanse som grunnlag for videre kunstutdanning på fagskole, høyskole og universitet. 

Fordypningselever kan fortsette på fordypning selv om de kommer inn på Kunst, Design og Arkitektur/Design og håndverk på VGS.

Bergen kulturskole
Billedkunst fordypning

 

Påmeldingsfrist for dans fordypning  er 1. april
Gjennom fordypningstilbudet innen klassisk ballett, moderne/samtidsdans og jazzdans ønsker vi å skape gode rammer for den enkeltes utvikling og danseglede. Med god faglig oppfølging og en omfattende timeplan gir vi spesielt interesserte elever et helhetlig opplegg med dans flere dager i uken. Dette skal kunne gi et godt grunnlag, dersom elever ønsker å søke seg til danselinjer ved videregående skole og høyere utdanning. Det er mulig å kombinere flere fordypningsfag innen dans i Bergen kulturskole.

Opptaket til fordypning skjer gjennom prøvedans i løpet av vårsemesteret. Alle som har søkt innen tidsfristen vil motta invitasjon til opptaksprøve.
 

Klassisk ballett

Marcello Raciti, kulturskolelærer i dans fordypning klassisk ballett
​Marcello Raciti, kulturskolelærer i dans fordypning klassisk ballett
Bilde:  

Elevene på klassisk ballett fordypning er fordelt på tre ulike nivå, med trening opp til fem dager i uken. Elevene får mulighet til å opptre ved forestillinger og visninger i løpet av skoleåret. Elever mellom 9 og 19 år kan søke. Undervisningen foregår i Grieghallen.

Klassisk ballett er en scenisk danseform som har røtter tilbake til de europeiske kongehusene på 14-, 15- og 1600-tallet. Balletten regnes som en grunnleggende teknikk og treningsform innen scenisk dans. Den klassiske balletten er satt sammen av et fastlagt trinnsystem og posisjoner som igjen danner grunnlaget for andre tekniske danseformer. Fagterminologien i klassisk ballett er hovedsakelig på fransk, som f.eks plié og pirouette. Ballett fokuserer på korrekt kroppsholdning og en velbalansert styrke i hele kroppen, samt bevegelighet, balanse og koordinasjon. Undervisningen i klassisk ballett fordypning ved Bergen kulturskole følger det russiske systemet, Vaganova.
Undervisning/trening: Daglig
Tilbudet er for søkere i alderen 9-19 år.

Moderne/samtidsdans

Undervisning i Moderne/samtidsdans fordypning foregår i Grieghallen to dager i uken. Tilbudet er for spesielt interesserte elever i alderen 10 til 19 år. Søkermasse og elevgrunnlag vil være avgjørende for eventuell gruppeinndeling, som vil kunne variere fra år til år. Elevene vil få mulighet til å opptre ved minimum én forestilling i løpet av skoleåret.

Moderne dans oppstod som en reaksjon på klassisk ballett tidlig på 1900-tallet. Dansen skulle ikke bare være vakker, den skulle kunne uttrykke hele mennesket. Samtidig kan man i ulike moderne teknikker finne igjen en del av de samme elementene som i klassisk ballett og jazzdans. Det finnes i dag en rekke ulike stilarter og teknikker innen moderne dans og samtidsdans. I tillegg til teknisk trening innen flere moderne teknikker, står improvisasjon og koreografi sentralt. «Samtidsdans» er et begrep det kan være vanskelig å definere, men den tar opp i seg ulike elementer og tematikk som rører seg i samtiden. Målet med undervisningen er å bygge både fysisk og mental styrke, gi rom for kreativ utfoldelse og vekst, samt opparbeide forståelse for egen kropp og måten den fungerer på.
 

Jazzdans

Undervisning i Jazzdans fordypning foregår i Grieghallen to dager i uken. Tilbudet er for spesielt interesserte elever i alderen 10 til 19 år. 
Elevene vil få mulighet til å delta ved minimum én forestilling i løpet av året.

Jazzdans er en scenisk dansestil, som i USA på 1900-tallet smeltet sammen klassisk ballett med den afro-amerikanske kulturens rytmikk og musikk. Jazzdans har vært mye brukt i revyer og musikaler, samt i musikkvideoer og show. Jazzdansen får hele tiden nye trender og kan derfor se radikalt annerledes ut i dag enn for f.eks. 20 år siden. I dag danser man ofte jazzdans til populærmusikk, men også andre musikkstiler blir brukt. Jazzdans blir kjennetegnet av tydelig rytme, energi, intrikate trinn og høye spark. Det er en teknisk stilart hvor det øves i typiske elementer som isolasjon, styrke, koordinasjon, dynamikk, bevegelighet, samt hurtige temposkift.

Undervisning/trening: To ganger i uken (torsdager og fredager).

Jazzdans fordypning
Jazzdans fordypning
Bilde: Bergen kulturskole

Søknadsfristen til teater fordypning er 1 april.
Dette er et tilbud for spesielt interesserte elever i Vestland som ønsker å fordype seg i faget teater. Alle søkere får tilsendt tekster på e-post og blir invitert til opptaksprøve om våren. Elever fra andre kommuner enn Bergen, må søke gjennom kulturskolen i den kommunen de har folkeregistrert bosted.  

Undervisningen tar utgangspunkt i skuespillerens arbeid med kropp og stemme. Elevene presenteres for ulike teknikker og metoder. Teaterkunnskap og teori er en del av undervisningen. Opplegget tilrettelegges med utgangspunkt i skuespillerutdanningen ved høgskole og universitet, men på et nivå som er tilpasset aldersgruppen i kulturskolen. Læring gjennom prosess står i fokus, men elevene vil også jobbe mot en forestilling som vises om våren. Gjennom fordypningsprogrammet i teater ønsker vi å gi et godt faglig grunnlag til elevene, slik at de som ønsker det, kan søke seg videre til høyere utdanning innen teaterfaget.

Inneværende skoleår foregår undervisningen på mandager og onsdager, samt enkelte helger gjennomskoleåret.

Teater fordypning
Bilde: Bergen kulturskole

 

Her finner du priser/egenandeler for kulturskolens tjenester/tilbud.

Til Kulturskoler i Hordaland

 Vi minner om at søknadsfristen for plass i et av fordypningsfagene i Bergen kulturskole skoleåret 2022/23 er 1. februar.

Merk!!  Søknadsfristen til teater fordypning og dans fordypning er utsatt.

Vi har fordypningstilbud i musikk (klassisk og rytmisk), teater, dans (klassisk ballett, moderne/samtidsdans og jazzdans) og visuelle kunstfag.

Les mer om tilbudene i nedtrekksgardinene over.

Kulturskoler fra hele fylket er velkommen til å søke sine elever inn hos oss. Det er viktig at elever fra andre kommuner søker via sin lokal kulturskole.

Kulturskoler bruker vedlagte søknadsskjema:

Musikk: 
Skriftlig anbefaling fra lærer må sendes Bergen kulturskole innen 1. februar.

For elever som allerede går i et fordypningsprogram (to-årig avtale) er 
re-registringsfristen også 1. februar. Den lokale kulturskole vil få en påminning om fornying av avtale fra administrasjonen.

Datoer for opptaksprøver er  satt for følgende fag:
Piano og sang :|25. februar 
Stryk: 11. og 12. februar
Rytmisk musikk og klassisk gitar : 10. mars
Blås og klassisk slagverk: 11. mars
Visuelle kunstfag:( ikke bestemt ) 
Dans : (Ikke bestemt)
Teater: ( ikke bestemt) 
 

Alle aktuelle søkere som har søkt innen fristen, vil få invitasjon til opptaksprøve.

Vi håper å kunne gjennomføre fysiske opptaksprøver, men må  la smittesituasjonen i den aktuelle perioden være avgjørende.

 

Søk om elevplass i kulturskolen