Gå tilbake til:
Du er her:
Klassik fordypning. Foto bergen kulturskole

Fordypningsprogrammene er utvidet undervisningstilbud til spesielt interesserte kulturskoleelever fra hele Hordaland. Aldersgruppe 12- 19 år. Opptak skjer etter prøvespill/vurderingsoppgave og samtale.

Musikk fordypning

Søknadsfrist Musikk fordypning, klassisk er 1. februar 2021.
Søknadsfrist Musikk fordypning, rytmisk er 1. februar 2021.
Aldersgruppe 12- 19 år. Opptak skjer etter prøvespill og samtale.

Fordypningsprogrammene er utvidet undervisningstilbud til spesielt interesserte kulturskoleelever fra hele Hordaland. Innen musikk søker elevene enten Musikk Fordypning klassisk eller Musikk Fordypning rytmisk

Elever fra andre kommuner må ta kontakt med sin lokale kulturskole for å få søknadsskjema.
Elever på musikklinje videregående skole: Elever som har fått plass på musikklinje videregående skole kan ikke ha plass i kulturskolens fordypingsprogram i musikk (klassisk og rytmisk) eller ordinær elevplass på andre musikkdisipliner.

Tidspunkt for prøvespill 2021-Musikk fordypning, klassisk:

Fredag 12. februar: sang
Søndag 20. februar: stryk
Fredag 19. februar: piano
Fredag 19. mars: blås og klassisk slagverk
Prøvespill fordypning klassisk gitar blir annonsert senere

En elev i fordypningsprogrammet får ukentlig 45 min individuell undervisning på instrumentet eller i sang. I tillegg er det obligatorisk undervisning om torsdagene med fellestimer i samspill, teori, mesterklasser og andre disipliner. Tidspunkt: mellom klokken 15.45 og 19.15.

Elever søker elektronisk og velger aktiviteten Musikk fordypning, Klassisk.  Det kreves skriftlig anbefaling fra lærer. Denne sendes direkte til Bergen kulturskole innen 1.2.
Det er ikke mulig å ha samspillplass samtidig med fordypningsplass hvis ikke spesielle forhold foreligger.
For prøvespill til fordypningsprogram piano, kreves det ett obligatorisk verk som ligger på hjemmesiden vår. Vi sender også ut et stykke en uke før. I tillegg fremføres valgfritt repertoar; maksimum spilletid er 10 min. Det obligatoriske verket ligger i lenken her:

 Vennligst benytt den utgaven som er lagt ut her.

Samarbeid med Barratt- Dues Musikkinstitutt
Bergen kulturskole samarbeider med Barratt- Dues Musikkinstitutt om strykeelever i Musikk Fordypning klassisk. Strykeelever i Musikk Fordypningsprogrammet har mulighet for plass i Barratt Dueprogrammet i tillegg til i Musikk Fordypning.  Søknadsfristen for plass i Barratt Due, avd Bergen er 10.januar 2021. det vil være mulig å søke fra 15. november 2020 via Barratt Dues egen hjemmeside. Se lenke.

Tidspunkt for prøvespill 2021- Musikk Fordypning, Rytmisk:

Fredag  12. mars.(Tidspunkt kommer)

 Aldersgruppe 12- 19 år. Opptak skjer april etter prøvespill og samtale

En elev i fordypningsprogrammet får utvidet individuell undervisning på instrumentet eller i sang. I tillegg er det obligatorisk fellesundervisning-/samspill i band hver tirsdag (16:15-19:30). Elever kan også søke om opptak til ungdomsstorband (onsdag).

Elever søker elektronisk og velger fag: 1. Musikk 2. Fordypning. 3. Fordypning Rytmisk. Anbefaling fra lærer kreves og sendes direkte til Bergen kulturskole.

Utvidet tid

Ukentlig undervisning på 30 minutter.
Søknadsfrist 1. februar hvert år. Søknad og anbefaling fra lærer sendes direkte til Bergen kulturskole.

Utvidet tid, junior
Musikkelever i aldersgruppen 9-12 år kan prøvespille/synge for utvidet undervisningstid med lærer, 10 minutter ekstra.  Utvidet tid, junior tildeles for 2 år etter prøvespill, med mulighet for et tredje år etter skriftlig anbefaling fra lærer (uten prøvespill). Elevene kan delta i utvidet-tid ordningen i opptil 3 år. Nedre aldersgrense for deltakelse i ordningen er det kalenderåret eleven fyller 9 år. Øvre aldersgrense for deltakelse er det kalenderåret eleven fyller 13 år. Det er lærer som melder eleven til prøvespill.

Piano
Til dette prøvespillet kreves det ett obligatorisk verk som pianolærer får oppgitt av fagsjef.

Utvidet tid, ungdom
Musikkelever i aldersgruppen fra 12 år kan prøvespille/prøvesynge for utvidet undervisningstid med lærer, 10 minutter ekstra. anbefaler aktuelle elever å søke. Utvidet tid, ungdom tildeles for 1 år etter prøvespill og samtale. Det er lærer som melder eleven til prøvespill.

Bergen Ungdomsstorband
Bergen Ungdomsstorband, BUS er et tilbud til spesielt interessert ungdom mellom 13 og 21 år. Tilbudet gjelder for hele Hordaland fylke. Drømmer du om en spillejobb på Nattjazz, Maijazz, Vossajazz eller andre profesjonelle scener? Da er du velkommen til å søke.  Storbandet har ordinær storbandbesetning med fem saksofoner, fire trompeter, fire tromboner, piano, el-gitar, el-bass, og trommer. Ungdomsstorbandet har ukentlige prøver onsdag kl. 18.00-20.00, sted Bergen kulturskole. Dirigent er Are Ovesen. Det legges til rette for improvisasjon på øvingene. Medlemmene møter profesjonelle musikere på seminar og i prosjekter.  BUS har et eget foreldrestyre og Vest-Norsk Jazzsenter er samarbeidspartner. Du finner søknadsskjema under tjenester og skjema. Søkere inviteres til prøvespill.

Billedkunst fordypning

Søknadsfrist 1. februar.

Billedkunst fordypning har en egen timeplan. Det undervises 10 helger i løpet av året, lørdag og søndag kl 10-16. Man må være elev i en kulturskole for å søke dette faget. Det stilles større krav til nivå og engasjement hos elevene for deltakelse i fordypningsprogrammet, sammenliknet med ordinær undervisning. Tilbudet har 16 elevplasser og undervisningen foregår i et inspirerende faglig og sosialt fellesskap. Elevene får undervisning av ulike profesjonelle kunstnere innenfor deres spesialfelt. Det undervises også i kunstteori. Vi har hatt studiereiser til Oslo, Berlin og København, og land art eller arkitektur-prosjekter flere steder i landet.

Søknadsprosedyren for Billedkunst fordypning er to-delt: Det skal først søkes om elevplass på Bergen kulturskoles webside "Søknad om elevplass", innen 1. februar, og arbeider inkl. tilleggsskjema med liste over arbeider skal være oss i hende innen samme dato. "Beskrivelsen"/tilleggsskjema av leverte arbeider laster du ned her:

Bor du i en annen kommune, må du kontakte din lærer/ kulturskolen der du bor. Det er din lokale kulturskole som må søke for deg. Det er også de som må sende inn Skjema for kommunen.

Elever på videregående, Kunst, Design og Arkitektur/Design og håndverk kan også søke. Fagtilbudet fører frem til modning og kompetanse som grunnlag for videre kunstutdanning på fagskole, høyskole og universitet.

For mer informasjon om visuell kunst i Bergen kulturskole vises til følgende nettside: https://www.viskunst.com/ 

Portrettmodellering etter levende modell
Portrettmodellering etter levende modell
Bilde:  

 

Dans fordypning

Gjennom fordypningstilbudet innen klassisk ballett, moderne/samtidsdans og jazzdans ønsker vi å skape gode rammer for den enkeltes utvikling og danseglede. Med god faglig oppfølging og en omfattende timeplan gir vi spesielt interesserte elever et helhetlig opplegg med dans flere dager i uken. Dette skal kunne gi et godt grunnlag, dersom elever ønsker å søke seg til danselinjer ved videregående skole og høyere utdanning. Det er mulig å kombinere flere fordypningsfag innen dans i Bergen kulturskole.

Opptaket til fordypning skjer gjennom prøvedans i løpet av vårsemesteret. Alle som har søkt innen tidsfristen vil motta invitasjon til opptaksprøve.

Klassisk ballett

Marcello Raciti, kulturskolelærer i dans fordypning klassisk ballett
​Marcello Raciti, kulturskolelærer i dans fordypning klassisk ballett
 

Elevene på klassisk ballett fordypning er fordelt på tre ulike nivå, med trening opp til fem dager i uken. Elevene får mulighet til å opptre ved forestillinger og visninger i løpet av skoleåret. Elever mellom 9 og 19 år kan søke. Undervisningen foregår i Grieghallen.

Klassisk ballett er en scenisk danseform som har røtter tilbake til de europeiske kongehusene på 14-, 15- og 1600-tallet. Balletten regnes som en grunnleggende teknikk og treningsform innen scenisk dans. Den klassiske balletten er satt sammen av et fastlagt trinnsystem og posisjoner som igjen danner grunnlaget for andre tekniske danseformer. Fagterminologien i klassisk ballett er hovedsakelig på fransk, som f.eks plié og pirouette. Ballett fokuserer på korrekt kroppsholdning og en velbalansert styrke i hele kroppen, samt bevegelighet, balanse og koordinasjon. Undervisningen i klassisk ballett fordypning ved Bergen kulturskole følger det russiske systemet, Vaganova.
Undervisning/trening: Daglig
OBS!
NY OPPTAKSPRØVE  FOR KLASSISK BALLETT 17. AUGUST kl 17:00 i Troldtog, Grieghallen. Tilbudet er for søkere i alderen 9-19 år.
Send påmelding til: Jon.raundalen@bergen.kommune.no eller Marcello.raciti@bergen.kommune.no

 

Moderne/samtidsdans

Undervisning i Moderne/samtidsdans fordypning foregår i Grieghallen to dager i uken. Tilbudet er for spesielt interesserte elever i alderen 10 til 19 år. Søkermasse og elevgrunnlag vil være avgjørende for eventuell gruppeinndeling, som vil kunne variere fra år til år. Elevene vil få mulighet til å opptre ved minimum én forestilling i løpet av skoleåret.

Moderne dans oppstod som en reaksjon på klassisk ballett tidlig på 1900-tallet. Man kan si at mens klassisk ballett søker å oppheve tyngdekraften, karakteriseres moderne dans og samtidsdans i stor grad av kontakten med underlaget. Dansen skulle ikke bare være vakker, men skulle kunne uttrykke hele mennesket. Samtidig kan man ofte i undervisning finne igjen en del av de samme tekniske elementene som i klassisk ballett og jazzdans. Det finnes en rekke stilarter og teknikker innen moderne dans og samtidsdans, og arbeid med improvisasjon og koreografi står sentralt i tillegg til øving av tekniske ferdigheter.
Undervisning/trening: To ganger i uken (mandager og onsdager).
OBS! 
NY OPPTAKSPRØVE TIL MODERNE/SAMTIDSDANS ONSDAG 18. AUGUST
kl 18:00 i Troldtog, Grieghallen
Påmelding  til siljemaubach.alvaer@bergen.kommune.no  innen 13. august.
For evt spm kontakt med lærer Brita Grov på tlf. 41547987 eller mail. brita.grov@bergen.kommune.no 

Jazzdans
Undervisning i Jazzdans fordypning foregår i Grieghallen to dager i uken. Tilbudet er for spesielt interesserte elever i alderen 10 til 19 år. Elevene vil få mulighet til å delta ved minimum én forestillinger i løpet av året.

Jazzdans er en scenisk dansestil, som i USA på 1900-tallet smeltet sammen klassisk ballett med den afro-amerikanske kulturens rytmikk og musikk. Jazzdans har vært mye brukt i revyer og musikaler, samt i musikkvideoer og show. Jazzdansen får hele tiden nye trender og kan derfor se radikalt annerledes ut i dag enn for f.eks. 20 år siden. I dag danser man ofte jazzdans til populærmusikk, men også andre musikkstiler blir brukt. Jazzdans blir kjennetegnet av tydelig rytme, energi, intrikate trinn og høye spark. Det er en teknisk stilart hvor det øves i typiske elementer som isolasjon, styrke, koordinasjon, dynamikk, bevegelighet, samt hurtige temposkift.

Undervisning/trening: To ganger i uken (torsdager og fredager).

 

Teater fordypning

Merk!! Søknadsfristen til teater fordypning er utsatt til 1. april 2021.

Dette er et tilbud for spesielt interesserte elever i Hordaland som ønsker å fordype seg i faget teater. Alle søkere får tilsendt tekster på mail og blir invitert til opptaksprøve om våren. Elever fra andre kommuner enn Bergen, må søke gjennom kulturskolen i den kommunen de bor.  

Undervisningen tar utgangspunkt i skuespillerens arbeid med kropp og stemme. Teaterkunnskap og teori er en del av undervisningen. Opplegget tilrettelegges med utgangspunkt i skuespillerutdanningen ved høgskole og universitet, men på et nivå som er tilpasset aldersgruppen i kulturskolen. Læring er i fokus, men elevene vil også jobbe mot en forestilling som vises om våren.

 Tid og sted for undervisning skoleåret 2020/21:

Strømgaten 19 mandager kl. 17.15-20.15 og onsdager kl. 18.00-21.00
OBS! Søknadsfrist for fordypning er 1. februar (søknad om plass på annen undervisning er 1. april). Utsatt til 1. april 2021.

 

 

Teater fordypning, teaterfestival Fana kulturhus
Teater fordypning, teaterfestival Fana kulturhus
Bilde: Birgit Brühl

 

Pris/egenandel for Bergen kulturskoles tjenester

Her finner du priser/egenandeler for kulturskolens tjenester/tilbud.

Informasjon til andre kommuner (enn Bergen) i Hordaland

Til Kulturskoler i Hordaland

Merk!! Søknadsfristen til teater fordypning og dans fordypning er utsatt til
1. april 2021.

Vi minner om at søknadsfristen for plass i et av fordypningsfagene i Bergen kulturskole skoleåret 2021/22 er 1. februar.

Vi har fordypningstilbud i musikk (klassisk og rytmisk), teater, dans (klassisk ballett, moderne/samtidsdans og jazzdans) og visuelle kunstfag.

Les mer om tilbudene i nedtrekksgardinene over her.

Kulturskoler fra hele fylket er velkommen til å søke sine elever inn hos oss. Det er viktig at elever fra andre kommuner søker via sin lokal kulturskole.

Kulturskoler bruker vedlagte søknadsskjema:

Musikk: Skriftlig anbefaling fra lærer må sendes Bergen kulturskole innen 1. februar.

For elever som allerede går i et fordypningsprogram (to-årig avtale) er re-registreingsfristen også 1. februar. Den lokale kulturskole vil få en påminning om fornying av avtale fra administrasjonen.

Datoer for opptaksprøver er på det nåværende tidspunkt kun satt for følgende fag:

Piano og stryk: kanskje 13.2. Følg med på vår nettside.

Musikk rytmisk: 13.mars

For gitar, blåseintstrumenter og slagverk, visuelle kunstfag, dans og teater:  Følg med på våre nettsider.

Alle aktuelle søkere som har søkt innen fristen, vil få invitasjon til opptaksprøve.

Vi håper å kunne gjennomføre fysiske opptaksprøver, men må  la smittesituasjonen i den aktuelle perioden være avgjørende.