Scenedrøm 2023

Bergen Musikkterapisenter ved kulturskolen gir både undervisning til enkeltelever og tilbyr tjenester til institusjoner og ulike aktører som barnehager, skoler, dagsenter og bofellesskap.

Musikk berører, inviterer til deltakelse og skaper fellesskap. Som musikkterapeuter bruker vi musikk og samspill til å sette fokus på mestring og livskvalitet. Vi tar utgangspunkt i den enkeltes interesser, ressurser og utviklingsmål. 

SE VIDEO:

Bergen musikkterapisenter tilbyr elevplasser til barn/unge i skolealder. Tilbudet retter seg mot alle som har lyst til å utfolde seg musikalsk og som kan ha behov for mer tid og tilrettelegging for å kunne utvikle seg. Det trengs ingen forkunnskaper i musikk for å benytte seg av tilbudet.

Vi jobber både individuelt og med grupper og bruker ulike arbeidsformer som samspill, improvisasjon, sang, låtskriving, lytting til musikk, dans og bevegelse, musikklek og tilpasset musikkopplæring. Det er viktig for oss å finne den «gode tonen» sammen med de som kommer til oss, slik at vi blir hektet på musikk, relasjon og samspill.

Tilbudet foregår i hovedsak i kulturskolen sine lokaler.

Til søknadsskjema om elevplass.

For spørsmål, kontakt

Telefon: 55 56 80 99 / 55 56 80 39 

Senterleder:
Åsta Rosendahl Knudsen: asta.knudsen@bergen.kommune.no 

Bergen musikkterapisenter tilbyr salg av tjenester til ulike aktører (f.eks. barnehager, skoler, dagsenter, bofellesskap). Tilbudet retter seg mot alle som har lyst til å utfolde seg musikalsk og som kan ha behov for mer tid og tilrettelegging for å kunne utvikle seg. Det trengs ingen forkunnskaper i musikk for å benytte seg av tilbudet.

Vi jobber både individuelt og med grupper og bruker ulike arbeidsformer som samspill, improvisasjon, sang, låtskriving, lytting til musikk, dans og bevegelse, musikklek og tilpasset musikkopplæring. Det er viktig for oss å finne den «gode tonen» sammen med de som kommer til oss, slik at vi blir hektet på musikk, relasjon og samspill.

Vi tilbyr også kurs og veiledning i bruk av musikk og musikkaktiviteter i tilknytning til mennesker med spesielle utfordringer. Disse kursene kan være aktuelle for personal i barnehage, skole, dagsenter og bofellesskap, rehabilitering og avlastningsbolig eller andre interesserte. Kurspakker kan utarbeides i samråd med kunden.

Tilbudet foregår både i kulturskolen sine lokaler og hos kjøper av musikkterapitjenester.

Pris: Kostpris.

 Til søknadsskjema for salg av tjenester.

For spørsmål, kontakt
Telefon: 55 56 80 99 / 55 56 80 39 

Senterleder:
Åsta Rosendahl Knudsen: asta.knudsen@bergen.kommune.no 

«Familiemusikk» er et musikkterapeutisk tilbud for familier med barn mellom 2 og 5 år som har lyst til å bruke musikken i samspillet. Tilbudet er åpen for alle familier som er interesserte, men kan være spesielt nyttig for familier som kjenner at det kan være vanskelig:
- å finne et felles fokus med barnet
- å oppleve noe sammen 
- å skape og dele gledelige øyeblikk med hverandre

Familiemusikk
Familiemusikk
Bilde: Foto Bg kulturskole

I «familiemusikken» bruker vi barnas energinivå og ulike behov for sosialt samvær til å finne på spennende musikkleker. Både foreldre og barn er delaktige i utviklingen av timen. Vi bruker musikken til å kjenne på ulike stemninger. Vi bruker musikken til å skape spenning og til å roe oss ned. Vi bruker musikken til å møte kroppens bevegelser og gir dem muligheten til å utfolde seg. 

les mer 

Salg av tjenester til institusjoner og andre aktører: Kostpris.

Egenandel elevplass: Se liste over priser og egenandeler i kulturskolen.