Gå tilbake til:
Du er her:
Scenedrøm 2019.

Bergen Musikkterapisenter ved kulturskolen gir både undervisning til enkeltelever og tilbyr tjenester til institusjoner og ulike aktører som barnehager, skoler, dagsenter og bofellesskap.

Elevplass i musikkterapi

Musikk berører, inviterer til deltakelse og skaper fellesskap. Som musikkterapeuter bruker vi musikk og samspill til å sette fokus på mestring og livskvalitet. Vi tar utgangspunkt i den enkeltes interesser, ressurser og utviklingsmål.

Bergen musikkterapisenter tilbyr elevplasser til barn/unge i skolealder. Tilbudet retter seg mot alle som har lyst til å utfolde seg musikalsk og som kan ha behov for mer tid og tilrettelegging for å kunne utvikle seg. Det trengs ingen forkunnskaper i musikk for å benytte seg av tilbudet.

Vi jobber både individuelt og med grupper og bruker ulike arbeidsformer som samspill, improvisasjon, sang, låtskriving, lytting til musikk, dans og bevegelse, musikklek og tilpasset musikkopplæring. Det er viktig for oss å finne den «gode tonen» sammen med de som kommer til oss, slik at vi blir hektet på musikk, relasjon og samspill.

Tilbudet foregår i hovedsak i kulturskolen sine lokaler.

Til søknadsskjema om elevplass.

For spørsmål, kontakt

Telefon: 55 56 80 99 / 55 56 80 39 

Senterleder:
Åsta Rosendahl Knudsen: asta.knudsen@bergen.kommune.no 

Tjenester til ulike aktører/intitusjoner

 

Musikk berører, inviterer til deltakelse og skaper fellesskap. Som musikkterapeuter bruker vi musikk og samspill til å sette fokus på mestring og livskvalitet. Vi tar utgangspunkt i den enkeltes interesser, ressurser og utviklingsmål.

Bergen musikkterapisenter tilbyr salg av tjenester til ulike aktører (f.eks. barnehager, skoler, dagsenter, bofellesskap). Tilbudet retter seg mot alle som har lyst til å utfolde seg musikalsk og som kan ha behov for mer tid og tilrettelegging for å kunne utvikle seg. Det trengs ingen forkunnskaper i musikk for å benytte seg av tilbudet.

Vi jobber både individuelt og med grupper og bruker ulike arbeidsformer som samspill, improvisasjon, sang, låtskriving, lytting til musikk, dans og bevegelse, musikklek og tilpasset musikkopplæring. Det er viktig for oss å finne den «gode tonen» sammen med de som kommer til oss, slik at vi blir hektet på musikk, relasjon og samspill.

Vi tilbyr også kurs og veiledning i bruk av musikk og musikkaktiviteter i tilknytning til mennesker med spesielle utfordringer. Disse kursene kan være aktuelle for personal i barnehage, skole, dagsenter og bofellesskap, rehabilitering og avlastningsbolig eller andre interesserte. Kurspakker kan utarbeides i samråd med kunden.

Tilbudet foregår både i kulturskolen sine lokaler og hos kjøper av musikkterapitjenester.

Pris: Kostpris.

 Til søknadsskjema for salg av tjenester.

For spørsmål, kontakt
Telefon: 55 56 80 99 / 55 56 80 39 

Senterleder:
Åsta Rosendahl Knudsen: asta.knudsen@bergen.kommune.no 

Pris

Salg av tjenester til institusjoner og andre aktører: Kostpris.

Egenandel elevplass: Se liste over priser og egenandeler i kulturskolen.