Gå tilbake til:
Du er her:

Tilskuddsordningene retter seg mot alle organisasjoner, lag, grupper og enkeltpersoner som driver kulturaktiviteter innen amatørkultur- eller frivilligfeltet i Bergen kommune.  Du kan søke om støtte til drift, prosjekter og arrangementer. 

Du søker via Bergen kommunes tilskuddsportal. Her finner du også retningslinjer for den enkelte ordning. Skjemaer er tilgjengelige i portalen senest fire uker før søknadsfrist.

20. mars

  • Tilskudd til drift av barnekor, -korps og -orkester
  • Tilskudd til drift av voksenkor, -korps og -orkester
  • Åpne prosjektmidler til voksenkor, -korps og -orkester
  • Tilskudd til drift av buekorps
  • Tilskudd til kultur- og fritidsaktiviteter for mennesker med utviklingshemming.  

1. mai og 1. november   

  • Husleierefusjon i Grieghallen for frivillige kulturorganisasjoner

Løpende behandling inntil midlene er disponert:

  • Tilskudd til lokal kulturaktivitet alle målgrupper (søknadsfrist 4 uker før prosjekt/arrangement)
  • Tilskudd til byomfattende ungdomsprosjekter og -festivaler
  • Tilskudd til etablering og drift av lokale kulturråd
Søk via Bergen kommunes tilskuddsportal