Gå tilbake til:
Du er her:

Tilskuddsordningene retter seg mot alle organisasjoner, lag, grupper og enkeltpersoner som driver kulturaktiviteter innen amatørkultur- eller frivilligfeltet i Bergen kommune.  Du kan søke om støtte til drift, prosjekter og arrangementer. 

Slik søker du

Du søker via Bergen kommunes tilskuddsportal. Her finner du også retningslinjer for den enkelte ordning. Skjemaer er tilgjengelige i portalen senest fire uker før søknadsfrist.

Søknadsfrister

20. mars

 • Tilskudd til drift av barnekor, -korps og -orkester
 • Tilskudd til drift av voksenkor, -korps og -orkester
 • Åpne prosjektmidler til voksenkor, -korps og -orkester
 • Administrasjonstilskudd til kultur- og fritidsorganisasjoner for barn og unge
 • Aktivitetstilskudd til kultur- og fritidsorganisasjoner for barn og unge (herunder buekorps)
 • Tilskudd til kultur- og fritidsaktiviteter for mennesker med utviklingshemming
 • Tilskudd til tiltak i sentrumsområder

1. april

 • Tilskudd til folkeverksted / makerspaces.   Gjelder etablering og oppstart av folkeverksteder, herunder leie av lokaler, inventar og utstyr.

1. mai og 1. november

 • Husleierefusjon i Grieghallen for frivillige kulturorganisasjoner

Løpende behandling inntil midlene er disponert:

 • Tilskudd til lokal kulturaktivitet (søknadsfrist 4 uker før prosjekt/arrangement)
 • Tilskudd til internasjonal utveksling for ungdom
 • Tilskudd til byomfattende ungdomsprosjekter og -festivaler
 • Tilskudd til etablering og drift av lokale kulturråd

Lover og retningslinjer

Forvaltningslovens regler for saksbehandling ligger til grunn. I tillegg har Bergen bystyre vedtatt ytterligere saksbehandlingsregler og meroffentlighet. Alle søknader er offentlige så lenge det ikke er gjort særlige unntak. Alle søknader behandles i forhold til vedtatte retningslinjer og gjeldende kulturpolitiske prioriteringer i Bergen kommune. 

Behandling av personopplysninger

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Søk via Bergen kommunes tilskuddsportal