Gå tilbake til:
Du er her:

Trenger du en scene til et arrangement? Bergen kommune har mobil scene til utleie.

Informasjon om scenen

Når scenen er rigget er den ca. 7,20 meter dyp og 7,5 meter bred. Ved full rigg vil høyden være ca. 4,20 meter fra scenegulv til oppunder tak. Det er med trapp til scenen, og denne kan plasseres bak, fra en av sidene bak, eller framme.

Dersom scenen skal stå oppslått til dagen etter, kreves det vakthold ved scenen i den perioden den står rigget og ikke er i bruk. Opprigging tar ca. 1,5 timer. 

Hva koster det å leie mobil scene?

Dagleie er satt til kr 11 900,- eks. mva.

Slik søker du om å leie mobil scene

Du søker om å leie mobil scene i samme søknadsskjema som leie av kommunale byrom.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er tre uker før arrangementsstart.

Behandlingstid

Søknader behandles fortløpende.

Søknadsskjema for leie av byrom og mobil scene