Trenger du en scene til et arrangement? Bergen kommune har mobil scene til utleie.

Når scenen er rigget er den ca. 7,20 meter dyp og 7,5 meter bred. Ved full rigg vil høyden være ca. 4,20 meter fra scenegulv til oppunder tak. Det er med trapp til scenen, og denne kan plasseres bak, fra en av sidene bak, eller framme.

Dersom scenen skal stå oppslått til dagen etter, kreves det vakthold ved scenen i den perioden den står rigget og ikke er i bruk. Opprigging tar ca. 1,5 timer. 

Dagleie er satt til kr 13 900,- eks. mva.

Ved sen bestilling, nærmere enn 14 dager før arrangementsstart, er dagleien satt til kr 16 500,- eks. mva. 

For leie over flere sammenhengende dager betales det halv pris for etterfølgende dager.

Du søker om å leie mobil scene i samme søknadsskjema som leie av kommunale byrom.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er tre uker før arrangementsstart.

Behandlingstid

Søknader behandles fortløpende.

Informasjon om behandlingsansvarlig og kontaktopplysninger til personvernombud finnes på vår side om personvern. Her finner du også mer generell informasjon om ditt personvern.

For å kunne behandle søknad om leie av den mobile scene har Bymiljøetaten behov for å identifisere deg og kontrollere at du oppfyller kriteriene for å få plass. I søknadsprosessen vil vi derfor be om både kontaktopplysninger, fødsels- og personnummer og bostedsadresse. Bymiljøetaten har også behov for disse opplysningene for å fakturere for tjenesten. 

Data lagres i fagsystem som leveres av tredjepart, og blir ikke bruk til andre formål. Opplysningene lagres så lenge tillatelsen er gyldig. Som offentlig myndighet er det vårt ansvar å behandle personopplysningene dine for å kunne tilby denne tjenesten. 

Du kan selv velge å ikke oppgi personopplysninger, men du vil da ikke kunne søke. 

Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til at Bergen kommune kan behandle dine personopplysninger gjennom bruk av ordningen. Trekker du tilbake ditt samtykke skal alle personopplysninger du har gitt fra deg slettes, men du vil da ikke kunne benytte tjenesten. 

Du kan be om innsyn i personopplysningene vi lagrer og få disse rettet dersom det er feil, ved å kontakte Bymiljøetaten.

 

 

Søknadsskjema for leie av byrom og mobil scene