Gå tilbake til:
Du er her:

Skal du ha uteservering i Bergen sentrum? Husk at du må søke til Bymiljøetaten og Vestland fylkeskommune om leie av offentlig grunn. Leieperioden for helårskontrakter er fra 1. april til 31. mars påfølgende år, og halvtårskontrakter er fra 1. april til 30. september.  

 

Slik søker du om leie av område til uteservering

Fra 1. januar 2020 skal Vestland fylkeskommune behandle søknader om leie av fortausareal langs fylkesveg. Bymiljøetaten behandler søknader på kommunal grunn. 

For å søke om leie av offentlig område til uteservering bruker du det elektroniske søknadsskjemaet. Du bruker samme skjema uavhengig av om det er Bergen kommune eller Vestland fylkeskommune som eier grunnen. Når du har sendt inn søknad får du en kvittering på at søknaden er mottatt. I søknaden oppgir du informasjon om selskapet og kontaktinformasjon. Hvis søknaden din avviker fra retningslinjene om uteservering i Bergen må du beskrive dette i søknaden og begrunne hvorfor du skal få dispensasjon fra dette. I søknaden legger du og ved et målsatt situasjonskart som viser hvilket område du ønsker å leie. Kartet skal vise arealet du ønsker å leie angitt med meter. Dette er viktig for at vi skal kunne ta stilling til og vurdere søknaden. Du finner kart ved å gå inn på bergenskart.no.

Søknader behandles fortløpende. Normal saksbehandlingstid er 7 arbeidsdager. Mangelfulle søknader vil bli returnert. Når søknaden er behandlet vil du få svar på digipost.

Husk at det stilles krav til serverings- og skjenkebevilling som er egen søknad til Kontor for skjenkesaker.  Hvis det er snakk om etablering av uteservering som krever byggetillatelse finner du mer informasjon om dette hos Plan- og bygningsetaten.

Slik fungerer leie av område for uteservering

Uteserveringer hører med til bylivet og er blitt en helårsgeskjeft for mange aktører. Gode uteserveringer er en berikelse for sentrum og bidrar til liv i byrommene. Bergen kommune ønsker å legge til rette for uteservering på offentlig areal i sentrum, forutsatt at framkommelighet og sikkerhet på gater og fortau er ivaretatt. Bergen kommune ønsker videre at uteserveringer skal passe inn i bybildet og ha god estetisk utforming.

For å gjøre det enklere for dem som leier offentlig areal til uteservering og for å ivareta kryssende hensyn, har kommunen utarbeidet retningslinjer for uteservering. Vi anbefaler at du leser gjennom denne veilederen. Her finner du eksempler og illustrasjoner til de ulike punktene i retningslinjene.

 

Hva koster leie av område for uteservering?

Det er vedtatt en prisøkning på 7% for leie av kommunal grunn til uteservering. 

Helårsleie (1.4. til 31.3 påfølgende år):

 • Øvre og Nedre Ole Bulls plass, Kong Olav Vs plass, Torget og Bryggen, med skjenkebevilling kr 2195,- pr m², uten skjenkebevilling kr 1778,- per m²
 • I sentrum, med skjenkebevilling: kr 1986,- pr m²
 • I sentrum, uten skjenkebevilling: kr 1607,- pr m²
 • Utenfor sentrum, med skjenkebevilling: kr 1585,- pr m²
 • Utenfor sentrum, uten skjenkebevilling: kr 1370,- pr m²

Halvtårsleie sommersesong (1.4.-30.9.):

Øvre og Nedre Ole Bulls plass, Kong Olav Vs plass, Torget og Bryggen, med skjenkebevilling kr 1535,- pr m², uten skjenkebevilling kr 1247,- per m²

 • I sentrum, med skjenkebevilling: kr 1388,- pr m²
 • I sentrum, uten skjenkebevilling: kr 1128,- pr m²
 • Utenfor sentrum, med skjenkebevilling: kr 1112,- pr m²
 • Utenfor sentrum, uten skjenkebevilling: kr 962,- pr m²

Hva er mitt ansvar når jeg leier offentlig område til uteservering?

Ved tilbud om leie av areal til uteservering vil du få tilsendt to eksemplarer av leiekontrakten. Begge disse to skal signeres og returneres til Bymiljøetaten. Når du får tilbake signert kontrakt fra Bymiljøetaten starter leiekontrakten. Dette må være på plass før du starter serveringen.

Videre er du ansvarlig for å følge retningslinjer for uteservering på offentlig grunn i Bergen sentrum, og betale for leieforholdet i henhold til informasjon på tilsendt faktura.

Ofte stilte spørsmål

Hvorfor trenger jeg å oppgi mål på området jeg søker om?

Saksbehandler trenger nøyaktig mål av området du ønsker å søke om for å behandle søknaden. 

 • Man trenger en kvadratmeter for å kunne vurdere fremkommeligheten og trafikksikkerheten på stedet
 • Man trenger en kvadratmeter å gå ut fra (for leiekontrakt og fakturering?)

Hvor stort areal kan jeg søke om?

Du søker om det arealet du ønsker – Bymiljøetaten vil gjøre sin vurdering av det omsøkte arealet. Dersom det omsøkte arealet ikke kan leies ut i sin helhet vil vi vurdere om vi kan tilby leie av et mindre areal.

Kan jeg søke om areal som ikke ligger i tilknytning til mitt serveringssted?

Nei, arealet må ligge i direkte tilknytning til serveringsstedets fasade og kan ikke strekke seg utover andre eiendommers fasade osv., med mindre det foreligger avtale om bruk av dette arealet. Det er heller ikke anledning til å søke om leie av areal på andre siden av gaten etc.

Kan jeg søke om å ha stoler, bord, parasoller o.l. stående ute om natten?

I henhold til retningslinjene skal alt av innretninger tilknyttet uteserveringen tas inn på natten. Det kan søkes om dispensasjon fra denne bestemmelsen, men det må foreligge særlige grunner.

Søk om leie av område for uteservering