Har dine kommunale regninger gått til inkasso? Da kan du finne oversikt over dine saker og betale utestående beløp i selvbetjeningsløsningen. Du kan sende melding til saksbehandler, søke om avdragsordning eller søke om å utsette betalingen. 

Kundesenter for betaling og inkasso har telefon 530 30 800.

Tjenesten er foreløpig kun tilgjengelig for privatpersoner. Innloggingen krever BankID.

Nettadressen vil ikke tilhøre Bergen kommune, men vår systemleverandør. Den vil derfor se annerledes ut enn våre øvrige nettsider og nettadressen vil starte med 13112.web-site.no    

 

 

 

 

 

Har du spørsmål om fakturagrunnlaget – f. eks. hvordan det opprinnelige kravet er beregnet,  må du spørre den enkelte fagavdeling. Kontaktinformasjon til fagavdelingen finner du i den fakturaen du opprinnelig fikk.

Er du uenig i kravet eller mener det er feil må du snarest mulig gi oss beskjed, helst skriftlig. Husk å gi oss alle opplysninger og dokumenter som er viktige for å kunne ta stilling til innsigelsen din.

Hvis vi ikke kan ta klagen til til følge, og du fremdeles opprettholder klagen, vil vi kunne sende den til videre til behandling til Forliksrådet eller Husleietvistutvalget.

Dersom du mener at kommunen har handlet i strid med god inkassoskikk, kan du klage til Bergen kommunes klagenemnd. 

Det er altså selve handlemåten til kommunen du kan klage på, ikke kravet i seg selv.

Eksempler på handlemåte i strid med god inkassoskikk
 

Avkreve for høyt inkassosalær

Inndriving av krav som det er fremmet berettigede innsigelser mot

  • Iverksetting av inkasso uten at det er sendt et inkassovarsel
  • Registrere betalingsanmerkning på et krav det er fremmet berettigede innsigelser mot
  • Krenkende personlig oppsøking
  • Å oppføre seg truende eller på annen måte utsette skyldner for urimelig påtrykk eller ulempe.

Hvis Bergen kommune har brutt god inkassoskikk, skal du ikke betale inndrivelseskostnader som gebyrer og salær.

Inkassosaker som ikke behandles av klagenemnden
 

  • Dersom du er uenig i at du skylder selve kravet.
  • Dersom du mener at regningen er for stor, eller at du ikke skylder pengene du blir avkrevet for i det hele tatt (da må du ta dette direkte opp med den som har sendt deg kravet).
  • Dersom saken allerede er brakt inn for de alminnelige domstoler.
  • Dersom sakens faktiske sider ikke lar seg avklare gjennom nemndas skriftlige saksbehandling eller tvisten ikke er egnet for behandling i nemnda, kan saken avvises.

Slik klager du

Klage til klagenemnda må være skriftlig. Klagen sendes til

Bergen kommunes klagenemnd
v/ Økonomitjenester - innkreving
Postboks 7700
5020 Bergen

Du må først ha tatt opp saken med innkrevingsavdelingen, og mottatt et endelig avslag på din klage før du kan klage til nemnda. Dokumentasjon for avslaget/klagebehandlingen skal vedlegges klagen.

Alle som deltar i klagebehandlingen har taushetsplikt.

Behandlingen i klagenemnda er kostnadsfri for skyldneren.

Har du spørsmål om inkasso fra Bergen kommune, kan du kontakte oss på telefon 530 30 800 - tastevalg 3 - mellom kl 08.30 og 14.00. Du kan også sende e-post til innkreving@bergen.kommune.no

Vi ber deg ikke sende personopplysninger på e-post. Du kan også kontakte oss sikkert gjennom selvbetjeningsløsningen vår. Se knappen "Oversikt og betaling av kommunale inkassokrav" nedenfor.

Dersom du sender brev, sender du dette til: 

Bergen kommune, Innkreving, Postboks 7700, 5020 Bergen

Oversikt og betaling av kommunale inkassokrav