I henhold til alkohollovens § 4-2 kan en bevilling gjelde for en, flere eller alle typer alkoholholdige drikker. Bevillingshavere som har skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 & 2 kan søke om permanent skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 3.

Du må søke om endringer i eksisterende bevilling.

Du må da bruke dette skjemaet: Skjenkebevilling for alkohol

I forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. av 08.06.05, nr. 538 inndeles alkoholholdig drikk slik:

  • Alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol

  • Alkoholholdig drikk gruppe 2: Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol

  • Alkoholholdig drikk gruppe 3: Drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol.

Forventet behandlingstid er to måneder, regnet fra det tidspunkt søknaden er korrekt utfylt og alle de nødvendige vedlegg er mottatt.

Se regler om bevillingsplikt i alkoholloven § 1-4a og 4-2 om bevillingens omfang.

Søknad om endring i skjenkebevillingen