Serveringssteder som allerede har skjenkebevilling for innendørs servering av alkoholholdig drikk, kan søke tillatelse til å skjenke alkoholholdig drikk utendørs.

Dette gjelder kun serveringssteder som har allerede har bevilling for servering av alkoholholdig drikk innendørs.

Har du bevilling for gruppe 1 og 2 innendørs, kan du søke tilsvarende bevilling for utendørs servering.

Samme vilkår gjelder skjenkebevilling gruppe 3.

 

Skal du ha uteservering i Bergen sentrum? Husk at du må søke til Bymiljøetaten og Vestland fylkeskommune om leie av offentlig grunn. Leieperioden for helårskontrakter er fra 1. april til 31. mars påfølgende år, og halvtårskontrakter er fra 1. april til 30. september.  

Her kan du gjøre det : Bymiljøetaten

Du må søke om endringer i eksisterende bevilling.

Du må da bruke dette skjemaet: Skjenkebevilling for alkohol

Husk å fylle inn bevillingsnummeret, som fremgår av bevillingsdokument. La feltet stå tomt dersom du ikke har bevilling på søknadstidspunktet. 

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstiden er rundt to måneder. Årsaken til behandlingstiden er at søknader om bevillinger som dette skal forelegges politiet til uttalelse før kommunen kan ferdigbehandle søknaden.

Etter behandling legger saksbehandler søknaden frem for byrådet, som fatter endelig vedtak i saken.