Gå tilbake til:
Du er her:

I henhold til alkohollovens § 4-2 kan en bevilling gjelde for en, flere eller alle typer alkoholholdige drikker. Bevillingshavere som har skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 & 2 kan søke om permanent skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 3.

Slik søker du

Søknaden skjer på et enkelt skjema som er tilpasset søknadens karakter og det faktum at Kontor for skjenkesaker allerede har en del av de opplysninger som er nødvendige for å kunne behandle søknaden. 

Skjema: Søknad om skjenkebevilling for brennevin

I forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. av 08.06.05, nr. 538 inndeles alkoholholdig drikk slik:

  • Alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol

  • Alkoholholdig drikk gruppe 2: Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol

  • Alkoholholdig drikk gruppe 3: Drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol.

Se også informasjon på skjemaet. Husk å signere. 

Send søknad til

Bergen kommune 
Kontor for skjenkesaker 
Postboks 7700
5020 Bergen

E-post: skjenkesaker@bergen.kommune.no  

Forventet behandlingstid er to måneder, regnet fra det tidspunkt søknaden er korrekt utfylt og alle de nødvendige vedlegg er mottatt.

Lover og forskrifter

Se regler om bevillingsplikt i alkoholloven § 1-4a og 4-2 om bevillingens omfang.

 

Søknadsskjema for alkoholholdig drikk gruppe 3