Du kan klage på forurensning og forsøpling.  Her ser du hvor du skal rette klagen.

Akutt forurensning meldes til Bergen Brannvesen. Hvis det er alvorlig og det haster, ring  nødnummeret 110.

Forsøpling rundt private søppelspann og ved returpunkt meldes til BIR

Meld forsøpling til kommunen her: Feilmeldingen. Vaktsentralen vil videresende meldingen til rett avdeling eller annen myndighet.