Gå tilbake til:
Du er her:
Nygårdsparken

Nygårdsparken er en tradisjonsrik og unik park i engelsk landskapsstil, med åpen kafé hele uken. 

Om Nygårdsparken

Nygårdsparken ble åpnet i 1885 og overtatt av Bergen kommune i 1947.

Vannet i Nygårdsparken
 
Bilde: Kari Ingvaldsen

Parken er anlagt i engelsk landskapsstil, og er et viktig rekreasjonsområde for både beboerne i nærmiljøet, bergensere generelt og tilreisende. Den vakre parken har særpreget vegetasjon, og er botanisk interessant.

Jevnlig vedlikehold til tross, fremstod parken etter hvert som «slitt», og fra sist på 1960-tallet utviklet det seg et uønsket miljø med rusmisbrukere i parken.

I 2014 ble parken stengt for opprydding og rehabiliteting, og parken har nå fått tilbake statusen som en attraktiv folkepark for allmennheten. Bymiljøetaten har stått for byggearbeidene i parken, og tilrettelagt den for lek og aktivitet, samt gode oppholdsplasser for folk i alle aldre. 

Barn aker i Nygårdsparken
 
Bilde: Christine Hvidsten

 


 

Åpen kafé hele uken

Paviljongen i Nygårdsparken
 
Bilde: Nina Blågestad

Paviljongen i Nygårdsparken øvre del er overbygget med sitteplasser med et sitteamfi i fortsettelsen av paviljongen, som også skal kunne fungere som scene når det er konserter eller teaterforestillinger på stedet.

Ulike aktører driver daglig kafé i paviljongen, under samlebetegnelsen "Nygårdsparken Kafé Kollektiv". 

Åpningstider i paviljongen

  • Mandag kl. 11.00 - 18.00
  • Tirsdag kl. 11.00 - 18.00
  • Onsdag kl. 11.00 – 16.00
  • Torsdag kl. 11.00 – 18.00
  • Fredag kl. 11.00 – 19.00
  • Lørdag kl. 11.00 – 16.00
  • Søndag kl. 11.00 – 16.00

Utvidete åpningstider kan forekomme ved arrangementer eller spesielt fint vær.

Nygårdsparken sin Facebookside finner du løpende oversikt over aktiviteter og kafétilbud i parken. 

 

Arrangementer og leie av Paviljongen

Ønsker du å arrangere aktiviteter i øvre eller nedre del av Nygårdsparken ta kontakt med oss på nygaardsparken@bergen.kommune.no.

Paviljongen har sitteplass til 14 personer innendørs og 18-20 personer ute under tak. Paviljongen inkluderer en liten kjøkkenkrok som kan benyttes til enkel servering, og kommer med utstyr som blant annet kaffemaskin, takke og vaffeljern.

 

Vegetasjon i Nygårdsparken

Engelsk landskapsstil

Nygårdsparken ble etablert på slutten av 1800-tallet med den engelske landskapsstilen som forbilde. Det finnes få andre norske parker med forbilde i den engelske landskapsstilen. Initiativtakere til etableringen av parken var legene Klaus Hanssen og Joachim Wiesner. Parken ble driftet av Nygaards Parkselskab til den ble overlevert til Bergen kommune i 1947. Parkens totale areal er på 74,2 daa.

Det ble utført en omfattende planting de første årene. Mange trær har derfor samme alder. Hovedmassen av løvtrærne, dvs. bøk, hestekastanje og lind ble plantet på 1880-tallet.

Den tyske planteskolestilen

Trær i Nygårdsparken
 
Bilde: Anne Berit Storheim

De fleste Rhododendron, samt himalayaceder er yngre, og ble forært til parken av Rasmus Meyer i 1916. Sortimentet av trær er i stor grad typisk for århundreskifteetableringer i Nord-Europa. De tilhører den såkalte «tyske planteskolestilen». Fremtredende for denne stilen er ulike spesielle planteskoleformer av de vanligste løvtrærne. Disse er funnet i naturen og seinere oppformert i planteskole. Eksempler på dette er fliketblada lind, bloketblada lønn, rødblada lønn og blodbøk, samt søyle eller pyramideforma trær som søyleeik og pyramidealm. Spesielt framtredende er også hengeformer som formeres ved poding. Eksempler på hengeformer i parken er vakre eksemplarer av henge- og paraplyalm. Nygårdsparken har også ett eksemplar av hengehassel, en svært sjelden variant.

Parken har nå 258 store løvtrær av artene lønn (Acer), hestekastanje (Aesculus), bjørk (Betula), bøk (Fagus), eik (Quercus), selje/pil (Salix), lind (Tilia) og alm (Ulmus), og 75 løvtrær av andre arter. Hestekastanje, bøk og lind er de dominerende artene. Det er langt færre bartrær enn løvtrær i parken, i alt ca. 50 store trær.

Landskapsstilen og det opprinnelige plantevalg er retningsgivende når vegetasjonen skal suppleres og fornyes slik at Nygårdsparkens profil blir opprettholdt.

 

Aktiviteter for barnehager og skoler

Øvre del av Nygårdsparken er særlig tilrettelagt for de yngste barna. I tilknytning til den nye paviljongen er det satt opp trampoliner, klatreapparater, balanselek og lydinstallasjoner.

Serveringsarealet under tak kan benyttes til å spise medbrakt matpakke, og toalett med stellebord er lett tilgjengelig. Aktivitetsutstyr kan lånes gratis.

Gratis fortellervandringer

Sammen med velforeninger i nærmiljøet, arrangerer kommunen fortellervandringer hvor barnehager og skoleklasser kan bli med pensjonerte Møhlenpris-beboere på tur i parken. Pensjonistene vil snakke med barna om hvordan det var da de vokste opp, hva de pleide å gjøre i parken og lære bort gamle bergensleker.

Kontakt


For mer informasjon, kontakt aktivitetskoordinator Odd Erik Dahl på e-post odderik.dahl@bergen.kommune.no