Gå tilbake til:
Du er her:

Skolehelsetjenesten er et gratis tilbud til alle elever på barneskolen, ungdomsskolen og videregående skole. Her kan du få hjelp av helsesykepleier og du kan få hjelp til å kontakte andre helsetjenester dersom du har behov for det. De som jobber i skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Hvem er vi og hva gjør vi?

Skolehelsetjenesten gir råd og veiledning til elever og foresatte, og gjennomfører helseundersøkelser og vaksinasjoner. Tjenesten arbeider aktivt sammen med skolen om å gi god helseinformasjon, og skape et godt lærings- og arbeidsmiljø for elevene.

Ved skolehelsetjenesten jobber helsesykepleiere, som blant annet kan henvise til psykolog, fastlege, fysioterapeut, ergoterapeut, PP-tjenesten og barneverntjenesten dersom det er behov for det.

Disse kan også henvise til psykisk helsevern i spesialisthelsetjenesten.  

 

Kontakt med skolehelsetjenesten - dropin eller digitalt

Skolehelsetjenesten har regelmessig trefftid på skolene. Elever og foresatte kan snakke med helsesykepleier uten avtale på forhånd.

På skolenes egne nettsider finner du mer informasjon om skolehelsetjenesten lokalt.

Finn din skole her:

Grunnskolen i Bergen 
Videregående skoler

Digital kontakt

Du kan også ta kontakt med helsesykepleier uten å oppsøke tjenesten fysisk. Da må du logge deg på Helsenorge.no.

Her kan du etablere kontakt, avtale timer, avbestille timer, få varsling/påminning og hente relevant informasjon om deg og tjenestene.

Timebestillinger og skriftlig kontakt mellom elever/foresatte og skolehelsetjenesten/helsestasjon skjer nå primært digitalt via Helsenorge.no.

Vaksinasjon i skolehelsetjenesten

Vaksinasjonsprogrammet til skolehelsetjenesten følger Folkehelseinstituttets anbefalinger. Første vaksinasjon skjer i 2. klasse,  som er i tråd med  FHI sine retningslinjer. 

Foresatte for elever under 16 år, vil få skriftlig melding om tidspunktene for vaksinasjoner. På «Mine vaksiner» på Helsenorge.no kan sjekke hvilke vaksiner du eller barnet ditt har fått tidligere.

Skoleelever får tilbud om gratis HPV-vaksine i 7. klasse.
Klikk her for å finne mer informasjon om HPV-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet.

Les mer om selve vaksinen på Folkehelseinstituttets nettsider.

Foresatte og elever får tilsendt informasjonsbrosjyre om HPV-vaksine, samt eget samtykkeskjema.

Pris

Skolehelsetjenesten er gratis.

Kriteriet for å bruke tilbudet er at du er skoleelev og under 20 år.