Gå tilbake til:
Du er her:
Vårplanting

Mindre leveranser utgjør en stor del av vareleveransene i Bergen. Målet er at el-lastesyklene skal erstatte bilbruk. 

Kriterier og retningslinjer

Kriterier for å søke

 • Bedriften må holde til i Bergen og være registrert i enhetsregisteret (Brønnøysundregisteret). Privatpersoner, statlige byggeiere, kommunale aktører og borettslag/sameier kan ikke søke.

 • Bedriften kan ikke bestille den elektriske lastesykkelen, eller på noen annen måte starte med tiltaket, før søknaden er innvilget.

Retningslinjer for tilskuddsordningen

 • Det gis tilskudd på inntil 10 000 kroner per sykkel, begrenset til maksimalt 30 % av kostnadene til kjøp av sykkel. Det vil si at dersom bedriften kjøper en sykkel til mindre enn 33 330 kroner vil tilskuddet beregnes til 30 % av kostnaden. En sykkel til 20 000 kroner vil da gi et tilskudd på 6 000 kroner.
 • Tiltaket gjelder kjøp av nye elektriske lastesykler ferdig monterte fra butikk. Det gis ikke tilskudd til kjøp av brukte sykler, byggesett eller kjøp gjennom privatperson.
 • Det gis tilskudd til maksimalt ti elektriske lastesykler per bedrift.
 • Tilskuddet gjelder kun ved kjøp av elektrisk lastesykkel. Det gis ikke tilskudd til ordinær elsykkel.
 • Dersom bedriften mottar annen offentlig støtte til kjøp av elektrisk lastesykkel, kan den ikke få støtte fra Bymiljøetaten.
 • Sammen med søknaden skal søker beskrive planlagt bruksområde for sykkelen og hvilken type biltransport sykkelen erstatter for bedriften.
 • Kvitteringer/fakturaer for alle kostnader i forbindelse med kjøpet må tas vare på for innsending med ferdigmelding slik at du kan få utbetalt støtten. Kvitteringer/faktura må være spesifisert med varetype og antall sykler. Dokumentasjon av kostnader som ikke er i samsvar med norske lover og forskrifter kan ikke inngå i kostnadsgrunnlaget for beregning av tilskudd.
 • Ved innvilget søknad må bedriften levere en erfaringsrapport på 6-8 ukers bruk av sykkelen senest 3 mnd etter kjøp
 • Søknadene vurderes individuelt, og da målet er å erstatte bilbruk vil dette tillegges vekt.
 • Tilsagn er gyldig i ett år. Det vil si at søker har ett år på å gjennomføre tiltaket og sende inn ferdigmelding.

 

Slik søker du

Søknader sendes gjennom Bergen kommune sin tilskuddsportal. Her må du opprette ny bruker hvis det er første gang du søker tilskudd fra kommunen. 

Søknadsskjema åpnet 2. juni. Før søknadskjema åpner kan du forhåndsvise skjemaet slik: Trykk på den blå lenken under og trykk på fanen "søknadskjema", deretter trykker du på "forhåndsvis skjema". 

Søknadsfrist 

Du kan søke hele året. Vi behandler innkomne søknader fortløpende til pengene er brukt opp.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen tre uker fra du har mottatt vedtaket. Du må begrunne klagen og sende den til bymiljoetaten@bergen.kommune.no

Behandlingstid

Forventet saksbehandlingstid er 3 uker fra innsendt søknad.

Behandling av personopplysninger

Bergen kommune følger gjeldende lover og regler ved innsamling av personopplysninger via elektroniske skjema. Overføring av opplysninger mellom din datamaskin og kommunens maskiner går over sikre datalinjer. Kommunen ber kun om opplysninger som er nødvendige for å behandle henvendelsen.

Du kan lese mer om personvern og informasjonssikkerhet her.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om ordningen kan du kontakte Bymiljøetaten.

E-post: bymiljoetaten@bergen.kommune.no

Telefon: 55 56 56 90

Til søknadskjema