Gå tilbake til:
Du er her:

Du kan søke kommunen om parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Tillatelsen gir deg rett til å parkere på offentlig skiltet og reservert parkeringsplass uten at du betaler avgift, og vanligvis uten at du behøver å følge den lengste fastsatte parkeringstiden.

Hvem kan søke?

Parkeringstillatelse gis til bilfører eller passasjer som har særlig behov for å finne parkeringsplass i tilknytning til bosted, arbeid og annen aktivitet.  Du får vanligvis tillatelse for to til fem år.

To vilkår må være oppfylt for at søknaden din om parkeringstillatelse som fører kan innvilges:

 • Du må dokumentere at du har et særlig behov for parkeringslettelse ved bosted, arbeid og/eller annen aktivitet.
 • Du må ha legeerklæring som dokumenterer at du ikke kan gå eller har store vansker med å bevege deg over noen lengde.

Søker du som passasjer, må et tredje vilkår også være oppfylt:

 • Du må ha behov for regelmessig hjelp utenfor motorvogn.

Vi gjør en helhetsvurdering av søknaden på bakgrunn av medisinske opplysninger fra legen din, og parkeringsbehovet som du selv oppgir.

NB! Du må enten søke som fører eller passasjer. Kortet er personlig, og hvis du har fått kort som fører kan du ikke bruke kortet når du sitter på med andre. 

Også institusjoner kan søke om parkeringstillatelse for forflytningshemmede.

Søk parkeringstillatelse

For å søke om parkeringstillatelse må du fylle ut elektronisk søknadsskjema eller et papirskjema fra Bergen kommune.  Alle punktene i søknadsskjemaet må fylles ut. Hvis du benytter andre skjema enn skjemaene på denne siden vil de bli sendt i retur, da andre type skjema ikke inneholder felter for alle opplysningene vi trenger for å behandle søknaden.

Skjema

Digitale skjema:

Papirskjema:

Legeerklæring:

Slik søker du ved å bruke elektronisk søknadsskjema

 • Følg linken til det aktuelle skjemaet lengre nede på siden og logg deg inn.
 • Les innledningsteksten i skjemaet nøye, her står det beskrevet hvordan du skal fylle ut skjemaet.

En søknad skal inneholde:

 • ferdig utfylt søknadskjema
 • legeerklæring
 • kopi av gyldig førerkort om du søker som fører eller gyldig ID-kort om du søker som passasjer
 • bilde av deg selv
  Dette gjelder både for deg som søker for første gang, og for deg som søker på nytt

I søknaden må du beskrive hvorfor du ikke kan benytte det ordinære parkeringstilbudet på stedene du besøker. Vi anbefaler at du fyller ut skjemaet nøye, slik at vi får et godt bilde av dine behov. Tenk derfor gjennom følgende spørsmål:

 • Hvor har du problemer med å parkere, og hvor ofte er du der? (Oppgi gateadresse. Vær så nøyaktig som mulig, da dette vil forenkle saksbehandlingen.)
 • Hvorfor har du behov for parkeringslettelse der?
 • Hvor viktig er dette behovet for deg?
 • Hva slags parkeringsplasser finnes der?
 • Hvordan vil en parkeringstillatelse konkret hjelpe deg på disse bestemte stedene?
 • Er du ofte til behandling, opptrening eller hos lege? Legg gjerne ved dokumentasjon om det er tilfelle.

Legeerklæring

Legeerklæringen skal være utfylt med opplysninger om din medisinske situasjon, diagnose, hvor mange meter du er i stand til å gå med og uten hjelpemidler, og om du bruker krykker, stokk, rullator eller rullestol. Det er viktig at legen din gir en beskrivelse av hvordan diagnosen påvirker din forflytningsevne. Legeerklæringen gir det medisinske grunnlaget for vurderingen av din forflytningsevne.

For deg som har parkeringstillatelse fra før

Hvis du har parkeringstillatelse fra før og skal søke på nytt må du tidligst søke tre måneder før inneværende parkeringstillatelse utgår. Dette er fordi vi trenger ferske opplysninger for å behandle søknaden. 

Trenger du hjelp til å søke?

Ønsker du hjelp med å sende inn skjemaet? Kontakt Innbyggerservice på telefon: 55 56 55 56, adresse: Kaigaten 4. Ved eventuelt oppmøte må du huske å ta med all dokumentasjon som skal legges ved søknaden. Hvis du har dette elektronisk vil det forenkle søknadsprosessen.

Slik behandles søknaden din

Kommunen innhenter de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fatter vi et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klage

Er du misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Klagen må sendes per post og være undertegnet ved signatur. 

Klageskjema finner du under fanen "Skjema".

Bruk av parkeringstillatelsen

Ved parkering skal kortet ligge godt synlig bak frontruten for kontroll.

Parkeringstillatelsen er personlig og kan ikke benyttes av andre enn deg som er gitt kortet. Parkeringstillatelsen er knyttet til deg som person, og ikke bilen (unntak for institusjonskort), og du må alltid være med i bilen når kortet brukes.

Du må levere tilbake kortet når du ikke lenger disponerer bil, eller når grunnlaget for tildelingen ikke lenger er til stede. Du må også levere inn kortet når det ikke lenger er gyldig. Vi kan trekke tilbake parkeringstillatelsen ved misbruk eller endrede forhold som gjør at vilkårene for parkeringstillatelsen ikke lenger er oppfylt.

Hvor kan jeg parkere med parkeringstillatelse for forflytningshemmede?

parkeringsskilt for forflytningshemmede
 
 
 • På reserverte offentlige parkeringsplasser for forflytningshemmede. 
 • På avgiftsbelagte offentlige parkeringsplasser uten å betale avgift. 
 • På steder det er innført boligsoneparkering
  NB! I boligsone 1 er det svært begrenset plasser for beboere, så vi oppfordrer til å bruke offentlige avgiftsplasser hvis dette er mulig.
 • På offentlig parkeringsplass skiltet med tidsbegrensning på 30 minutter eller mer, kan du som har parkeringstillatelse for forflytningshemmede stå så lenge du har behov, du trenger altså ikke å tenke på tidsbegrensningen. Dette gjelder ikke på offentlige parkeringsplasser for forflytningshemmede med oppgitt tidsbegrensning, kun for ordinære parkeringsplasser med tidsbegrensning. 

  NB! Fra 1. januar 2021 blir det nye regler. Da blir regelen at du kan stå på  offentlige parkeringsplasser som er skiltet med tidsbegrensning på 30 minutter eller oppover, inntil dobbel tid.

Private parkeringsplasser:

På private parkeringsplasser er det grunneier som bestemmer om og eventuelt hvilke fordeler personer med parkeringstillatelse for forflytningshemmede skal ha. Det er altså ikke automatisk fritak fra betaling og maks parkeringstid på disse plassene. Se etter skilt på parkeringsplassen du besøker.

Ofte stilte spørsmål

Jeg kan ikke kjøre selv lengre. Kan jeg bruke kortet som passasjer?

Nei, kortet må leveres inn. Ønsker du å søke om kort som passasjer, må du sende ny søknad.  

Er det tilstrekkelig at legen anbefaler innvilgelse?

Nei. Legeerklæringen danner kun det medisinske grunnlaget for vurderingen. Du må også kunne dokumentere at du har et særlig behov for parkeringslettelse utenfor bosted, arbeid og/eller annen aktivitet.

Hvorfor må jeg i søknaden oppgi adresser på steder hvor jeg skal parkere, hva jeg skal og hvor ofte jeg skal der?

Vi skal vurdere behovet ditt for parkeringslettelse. Normalt vil det derfor være behov for at du som søker i gir informasjon om steder du har parkeringsbehov, adresse til parkeringsområdet, samt hvor ofte du besøker de aktuelle stedene. Opplysningene om dine behov og viktigheten av disse gir oss viktig informasjon for å treffe riktig beslutning, samtidig som det forenkler saksbehandlingen vår. 

Kan jeg parkere på HC-plass og følge passasjeren inn?

Av- og påstigning på HC-plass er tillatt. Du kan parkere på HC-plass og følge passasjeren inn til bestemmelsesstedet, for så å flytte bilen til ordinær parkeringsplass. Dersom passasjer har HC-kort trenger ikke fører å flytte bilen fra HC-plassen.

Kan jeg bruke piggdekk uten å betale avgift når jeg har HC-kort?

Ja, når du som eier kortet er med i bilen. Bruker andre bilen uten at du er med, må de kjøpe piggdekkoblat. Dette kan kjøpes gjennom parkerings-appen til Bergen kommune. 

Jeg har fått ny bil. Er kortet mitt fremdeles gyldig?

Parkeringstillatelsen gjelder deg som person, og ikke bilen. Kortet er derfor uten registreringsnummer og kan brukes i hvilken som helst bil så lenge du er med i bilen.

Jeg har mistet HC-kortet – hva gjør jeg?

Du må melde kortet tapt/stjålet til politiet. Hos politiet får du en tapsmelding/bekreftelse på anmeldelsen. Ta med denne og nytt bilde av deg til Innbyggerservice og vi lager nytt kort til deg.

Parkeringstillatelsen nærmer seg utløpsdato. Hva skal jeg gjøre?

Hvis du fremdeles har behov for parkeringstillatelse etter utløpsdatoen på kortet ditt, må du søke på nytt før kortet går ut. Vi må gjøre en ny vurdering fordi det kan ha skjedd endringer i situasjonen din som gjør at for eksempel parkeringsbehovet ditt kan ha endret seg, for eksempel fordi du har byttet bosted eller arbeidssted.
Skal du søke på nytt er det lurt å være ute i god tid, men tidligst
tre måneder før inneværende parkeringstillatelse utgår.

 

Kontakt

Trenger du hjelp til å søke? 

Ønsker du hjelp med å sende inn skjemaet? Kontakt Innbyggerservice på telefon: 55 56 55 56, adresse: Kaigaten 4. Ved eventuelt oppmøte må du huske å ta med all dokumentasjon som skal legges ved søknaden. Hvis du har dette elektronisk vil det forenkle søknadsprosessen.

Har du spørsmål om søknaden din?

Har du spørsmål om innsendt søknad kan du kontakte Bymiljøetaten på bymiljoetaten@bergen.kommune.no eller 55 56 56 90. Saksbehandlerne som jobber med å behandle parkeringstillatelser for forflytningshemmede har telefontid mellom kl. 10 og 14 mandag til torsdag. Fredag er telefonen stengt.