Vårplanting

Mindre leveranser utgjør en stor del av vareleveransene i Bergen. Målet er at el-lastesyklene skal erstatte bilbruk. 

Kriterier for tildeling

 • Bedrifter registrert i Bergen kommune kan søke. Det er en forutsetning at bedriften/enkeltmannsforetaket er registrert i enhetsregisteret (Brønnøysundregisteret).
 • Privatpersoner, statlige eller kommunale aktører kan ikke søke.
 • Dersom bedriften mottar annen offentlig støtte til kjøp av elektrisk lastesykkel, kan den ikke få støtte fra Bymiljøetaten.
 • Tilskuddet skal ha utløsende effekt. Det vil si at bedriften må søke, og få innvilget støtte (motta tilsagn) før materialer og tjenester bestilles, og før avtaler/kontrakter inngås med leverandør.

Retningslinjer for tilskuddsordningen

 • Det gis tilskudd på maksimalt 15 000 kroner per sykkel, begrenset til 30 % av kostnadene for sykkel og tilleggsutstyr. 
 •  Tiltaket gjelder kjøp av nye, komplette elektriske lastesykler fra butikk eller nettbutikk. Det gis ikke tilskudd til kjøp av brukte sykler, egenkomponerte byggesett eller kjøp gjennom privatperson. 
 • Det gis tilskudd til maksimalt ti elektriske lastesykler per bedrift.
 • Tilskuddet gjelder kun ved kjøp av elektrisk lastesykkel. Det gis ikke tilskudd til ordinær elsykkel.
 • Sammen med søknaden skal søker beskrive planlagt bruksområde for sykkelen og hvilken type biltransport sykkelen erstatter.
 • Kvitteringer/fakturaer for alle kostnader i forbindelse med kjøpet må tas vare på for innsending med ferdigmelding/sluttrapport. Kvitteringer/faktura må være spesifisert med varetype og mengde. Dokumentasjon av kostnader som ikke er i samsvar med norske lover og forskrifter kan ikke inngå i kostnadsgrunnlaget for beregning av tilskudd.
 • Ved innvilget søknad forplikter søker seg til å levere en erfaringsrapport basert på 6-8 ukers bruk av sykkelen senest 6 måneder etter kjøp.

Søknader sendes gjennom Bergen kommune sin tilskuddsportal. Her må du opprette ny bruker hvis det er første gang du søker tilskudd fra kommunen.

Søknadsfrist
Du kan søke hele året. Vi behandler  søknader fortløpende. 

Behandlingstid
Forventet saksbehandlingstid er 3 uker fra innsendt søknad.

Gyldighetstid
Tilsagn på innvilget søknad er gyldig 6 md. Det vil si at søker har 6 md. på å gjennomføre tiltaket og sende sluttrapport/ferdigmelding.

Klagemulighet
Du kan klage på vedtaket innen tre uker fra du har mottatt vedtaket. Du må begrunne klagen og sende den til bymiljoetaten@bergen.kommune.no

Rapportering og utbetaling
Tiltaket skal gjennomføres i tråd med opplysninger gitt i søknaden. Vesentlige endringer i tiltaket må meldes skriftlig til saksbehandler for vurdering og godkjenning.

Sluttrapport vil du finne i tilskuddsportalen under "mine oppgaver".

Tilskuddet blir utbetalt etterskuddsvis til kontonummer oppgitt i søknaden.

Bergen kommune følger gjeldende lover og regler ved innsamling av personopplysninger via elektroniske skjema. Overføring av opplysninger mellom din datamaskin og kommunens maskiner går over sikre datalinjer. Kommunen ber kun om opplysninger som er nødvendige for å behandle henvendelsen.

Du kan lese mer om personvern og informasjonssikkerhet her.

For spørsmål om ordningen kan du kontakte Bymiljøetaten.

E-post: bymiljoetaten@bergen.kommune.no

Telefon: 55 56 56 90

 

 

Til skjema