Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Bergveien, kokevarsel føre-var tirsdag 31. januar

Arbeid på hovedvannledningen i Bergveien kan ha påvirket vannkvaliteten. Inn til videre gjelder derfor kokevarsel (føre-var).

Hjellestadvegen, akutt vannstenging onsdag 1. februar

På grunn av vannledningsbrudd er noen adresser i Hjellestadvegen nå uten vann. Reparasjonsarbeidet er forventet ferdig i løpet av ettermiddagen.

AVSLUTTET - Kalfarlien, vannstenging 1. februar fra klokken 08:30

På grunn av arbeid på hovedvannledningen har vannet vært stengt til noen adresser i området rundt Kalfarlien onsdag 1. februar fra kl. 08:30. Arbeidet er ferdig.

Midtlia, vannstenging torsdag 2. februar fra kl. 09:00

På grunn av arbeid på hovedvannledningen vil vannet bli stengt til noen adresser i området rundt Midtlia torsdag 2. februar. Arbeidet forventes avsluttet i løpet av kvelden.

Vågslien, vei- og vannstenging torsdag 2. februar fra kl. 09:00

Arbeid på hovedvannledningen gjør at vannet til noen adresser i Vågslien blir stengt torsdag 2. februar. Arbeidet forventes avsluttet i løpet av ettermiddagen. Veien blir stengt ved vågslien 57.

Torpevikvegen, vannstenging torsdag 2. februar fra kl. 09:00.

På grunn av arbeid på hovedvannledningen vil vannet bli stengt til noen adresser i området rundt Torpevikvegen torsdag 2. februar fra kl. 09:00. Arbeidet forventes ferdig i løpet av kvelden.

Vågsbotn, vannstenging torsdag 2. februar fra kl. 09:00

På grunn av arbeid på hovedvannledningen vil vannet til noen adresser ved Vågsbotn bli stengt torsdag 2. februar. Arbeidet forventes avsluttet i løpet av ettermiddagen.

Landåslien, vannstenging 2. februar fra klokken 10:00

På oppdrag for privat rørlegger som skal utføre arbeid på privat vannledning stenger vi vannet på hovedledningen til noen adresser i området rundt Landåslien torsdag 2. februar fra kl. 10:00.

OPPHEVET - Garnesstølen, kokeråd føre-var er opphevet tirsdag 31. januar

Vannprøver fra Garnesstølen viser god vannkvalitet, føre-var-kokevarselet er derfor opphevet tirsdag 31. janaur kl. 10:40.

Informasjon om klor i drikkevann fra Stendafjellet drikkevannsbasseng

Stendafjellet drikkevannsbasseng er satt tilbake i drift. Små mengder med klor blir nå permanent benyttet som et ekstra tiltak for å sikre god vannkvalitet.