Gå tilbake til:
Du er her:

Kiellands gate, vannsperring 10. august fra klokken 07:30

På grunn av arbeid på hovedvannledningen vil vannet bli stengt til noen adresser i området rundt Kiellands gate mandag 10. august fra kl. 07:30. Arbeidet forventes ferdig i løpet av dagen.

Ny vannledning i Amalie Skrams vei/ Munkebotn mars 2020

Vann- og avløpsetaten skal legge ny vannledning fra Amalie Skrams vei, til eksisterende vannledning i Munkebotn og fram til Sandviken Sykehus.

Fornying av avløpsledninger uten å grave

I forbindelse med fornying av avløpsrør, støper vi nye plastrør inn i eksisterende avløpsrør. For å herde de nye rørene brukes vanndamp.