Gå tilbake til:
Du er her:

OPPHEVET- Kokeråd - føre var for området Østre Stiaberget fredag 09.april er opphevet

Vannprøver fra området Østre Stiaberget viser at kvaliteten på drikkevannet er god og tilfredsstiller gjeldende krav. Kokevarselet er derfor opphevet

AVSLUTTET - Saksarlia, vannledningsbrudd lørdag 10. april

Vannledningsbruddet er reparert og alle skal ha fått vannet igjen.

Johannes Bruns gate, vannsperring mandag 12. april fra kl 09:00.

På grunn av arbeid på hovedvannledningen vil vannet bli stengt til Johannes Bruns gate 3, 4, 5, 5b og 6 mandag 12. april fra kl. 09:00. Arbeidet forventes ferdig i løpet av dagen.

Ellerhusens vei, vannsperring mandag 12. April fra kl. 11:00

På grunn av arbeid på hovedvannledningen vil vannet bli stengt til noen adresser i området rundt Ellerhusens vei mandag 12. april fra kl. 11:00. Arbeidet forventes ferdig i løpet av ettermiddagen.

Breiviksveien, vannsperring mandag 12. april fra kl 09:00.

På grunn av arbeid på hovedvannledningen vil vannet bli stengt til noen adresser i området Breiviksveien 12. april fra kl. 09:00. Arbeidet forventes ferdig løpet av dagen.

Fornying av avløpsledninger

Vi skal fornye avløpsrør, og for å unngå å grave opp gaten, støper vi nye plastrør inn i eksisterende avløpsrør. For å herde de nye rørene brukes vanndamp.

Brøyting og strøing i Bergen kommune

Bymiljøetaten har ansvar for å brøyte, strø og salte kommunale veier, gater, trapper, fortau og gang- og sykkelveier. For tiden er alle tilgjengelige ressurser i arbeid.