Gå tilbake til:
Du er her:

Kokevarsel for Eidsvåg, Ytre Sandviken, Jordal og Vollane

Vi råder dere til fortsatt å koke drikkevannet. Vannprøver viser at kvaliteten på drikkevannet i området Eidvåg, Ytre Sandviken, Jordal og Vollane ikke er tilfredsstillende.

Fornying av avløpsledninger uke 27 Fyllingdalsveien

I forbindelse med fornying av avløpsrør, støper vi nye plastrør inn i eksisterende avløpsrør. For å herde de nye rørene brukes vanndamp.

Ny vannledning i Amalie Skrams vei/ Munkebotn mars 2020

Vann- og avløpsetaten skal legge ny vannledning fra Amalie Skrams vei, til eksisterende vannledning i Munkebotn og fram til Sandviken Sykehus.