Gå tilbake til:
Du er her:

Kronstadveien, vannsperring mandag 6. april kl 08:00

På oppdrag for privat rørlegger som skal utføre arbeid på privat vannledning stenger vi vannet på hovedledningen til noen adresser i området rundt Kronstadveien den 6. april kl 08:00.

Nipedalen, vannsperring mandag 6. april kl. 10.00

På grunn av arbeid på hovedvannledningen vil vannet bli stengt til noen adresser i Nipedalen mandag den 06.04.2020 kl 10:00. Arbeidet forventes ferdig i løpet av dagen.

Søråshøgda, akutt vannsperring i dag lørdag 04. april fra kl. 17:00 - Ferdig

På grunn av akutt arbeid på hovedvannledningen har vannet vært stengt i området Søråshøgda i dag 4. april. Arbeidet er nå ferdig, og alle skal ha fått vannet tilbake.

Nordre Toppe, vannsperring fredag 3. april kl 09:00 FERDIG

På grunn av arbeid på hovedvannledningen har vannet vært stengt til noen adresser i Nordre Toppe i dag den 03.04. Arbeidet er nå ferdig og alle skal ha fått vannet tilbake.

Myrdalskogen, vannsperring fredag 3. april kl 09:00 FERDIG

På grunn av arbeid på hovedvannledningen vil vannet bli stengt til noen adresser i området rundt Myrdalskogen den 03.04 kl 09:00. Arbeidet forventes ferdig i løpet av dagen.

Ny vannledning i Amalie Skrams vei/ Munkebotn mars 2020

Vann- og avløpsetaten skal legge ny vannledning fra Amalie Skrams vei, til eksisterende vannledning i Munkebotn og fram til Sandviken Sykehus.

Fornying av avløpsledninger uke 14

I forbindelse med fornying av avløpsrør i uke 14, skal vi støpe nye plastrør inn i eksisterende avløpsrør. For å herde de nye rørene brukes vanndamp.