Gå tilbake til:
Du er her:

Vedlikeholdsarbeid på Bergen biogassanlegg i oktober-november

I forbindelse med vedlikeholdsarbeid på biogassanlegget i Rådalen fra 19. oktober, kan naboer oppleve perioder med vond lukt.

Kjelåvegen, vannsperring fredag 23. oktober fra kl. 10:00 er ferdig

På grunn av arbeid på hovedvannledningen har vannet vært stengt i området Kjelåvegen i dag 23. oktober. Alle skal ha fått vannet tilbake, utenom et hus som får vann fra provisorisk ledning.

Nordåsdalen, vannsperring mandag 26. oktober fra kl 20:00-04:00

På oppdrag for privat rørlegger som skal utføre arbeid på privat vannledning stenger vi vannet på hovedledningen til noen adresser i området rundt Nordåsdalen mandag 26. oktober fra kl. 20:00.

Hardangervegen 758, redusert fremkommelighet, 26-30. oktober fra kl. 07:00

I forbindelse med arbeid på hovedvannledningen vil det bli redusert framkommelighet til deres eiendom i tidsrommet 26.10 til 30.10 mellom kl. 07:00 til 15:00 alle dagene. Veien vil ikke bli stengt.

Landås, rengjøring av vannledninger. 22. oktober til 30. oktober fra kl. 00:01

Vannledninger i område Landås skal rengjøres 22.10 til 30.10 Rengjøringen skal utføres fra klokken 00:01 til utover natten i perioden 22.10 til 30.10.

Nordåsdalen, vannsperring mandag 26. oktober fra kl 08:30

På oppdrag for privat rørlegger som skal utføre arbeid på privat vannledning stenger vi vannet på hovedledningen til noen adresser i området rundt Nordåsdalen mandag den 26. oktober fra kl. 08:30.

Fornying av avløpsledninger uke 44

Vi skal fornye avløpsrør, og for å unngå å grave opp gaten, støper vi nye plastrør inn i eksisterende avløpsrør. For å herde de nye rørene brukes vanndamp.

Ny vannledning i Amalie Skrams vei/ Munkebotn

Vann- og avløpsetaten skal legge ny vannledning fra Amalie Skrams vei, til eksisterende vannledning i Munkebotn og fram til Sandviken Sykehus.

Nedbergelien, kokeråd føre-var er opphevet 21. oktober kl. 08.30

Vannprøver fra Nedbergelien viser at kvaliteten på drikkevannet er god og tilfredsstiller gjeldende krav. Kokevarselet er derfor opphevet.