Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Skivebakken, vannstenging torsdag 11.august fra kl.08:30

På grunn av arbeid på hovedvannledningen vil vannet bli stengt til noen adresser i området rundt Skivebakken torsdag 11.august fra kl.08:30. Arbeidet forventes ferdig i løpet av dagen.

Løvstakklien, vannstenging onsdag 10. august

På grunn av arbeid på hovedvannledningen vil vannet bli stengt til noen adresser i området rundt Løvstakklien onsdag 10. august fra kl. 12:30. Arbeidet forventes ferdig i løpet av dagen.

Nedre Ulsetskogen, vannstenging torsdag 11. august

På grunn av arbeid på hovedvannledningen vil vannet bli stengt til noen adresser i området rundt Nedre Ulsetskogen torsdag 11. august fra kl. 11:30. Arbeidet forventes ferdig i løpet av dagen.

Våkleivbrotet, akutt vannledningsbrudd onsdag 03. august

På grunn av akutt brudd på privat fellesledning er vannet stengt til noen adresser i området rundt Våkleivbrotet onsdag 03. august fra. Arbeidet er påbegynt.

Stendafjellet, vannpost midlertidig ute av drift fra 18. juli.

Vannposten ved Stendafjellet er midlertidig ute av drift fra 18. juli på grunn av anleggsarbeid. Forventes å være i drift igjen i slutten av august.

Fornying av avløpsledninger

Vi fornyer avløpsrør, og for å unngå å grave opp gaten, støper vi nye plastrør inn i eksisterende avløpsrør. For å herde de nye rørene brukes vanndamp.

Vi rengjør ledningsnettet for best mulig drikkevannskvalitet

Omfattende spyleplaner sørger for at vannledningsnettet i Bergen blir spylt og rengjort systematisk. Dette for at kvaliteten på drikkevannet skal være så god som mulig.