Gå tilbake til:
Du er her:

Jægerveien , akutt vannsperring fredag 28.02 kl 09:00

På grunn av akutt arbeid på hovedvannledningen vil vannet bli stengt til noen adresser i området rundt Jægermyren 28.02 kl 09:00. Arbeidet forventes ferdig i løpet av dagen.

Kringsjåveien, vannsperring torsdag 27. februar fra kl. 09:00 - Opphevet

Vannsperringen i Kringsjåveien er opphevet og alle berørte abonnenter skal ha fått vannet tilbake.

Elvavegen, veistenging og vannsperring fredag 28. februar kl 08:00

På grunn av arbeid på hovedvannledningen vil vannet bli stengt til noen adresser i området rundt Elvavegen den 28.02 kl 08:30. Arbeidet forventes ferdig i løpet av dagen.

Fornying av avløpsledninger uke 9

I forbindelse med fornying av avløpsrør i Storevarden og Løvåsbakken i uke 9, skal vi støpe nye plastrør inn i eksisterende avløpsrør. For å herde de nye rørene brukes UV-lys.