RSS

Myrdalsvegen, vannstenging fredag 22. september fra kl. 08.00

På grunn av arbeid på hovedvannledningen skal vannet være stengt til noen adresser i området rundt Myrdalsvegen fredag 22. september fra kl. 08.00. Arbeidet forventes ferdig i løpet av dagen.

Skageveien, rengjøring av vannledninger mandag 25.09 fra kl. 08.00

Vannledninger i område Skageveien skal rengjøres mandag 25. september. Rengjøringen skal utføres fra klokken 08.00 til klokken 14.00.

Kleiven, vannstenging tirsdag 26. september fra kl. 09.00

På grunn av arbeid på hovedvannledningen vil vannet bli stengt til noen adresser i området rundt Kleiven tirsdag 26. september fra kl. 09.00. Arbeidet forventes ferdig i løpet av dagen.

OPPHEVET - Bakken, føre-var-kokevarsel er opphevet 21. september kl. 16.40

Vannprøver fra området Bakken viser at kvaliteten på drikkevannet er god og tilfredsstiller gjeldende krav. Kokevarselet er derfor opphevet.

Fornying av avløpsledninger

Vi fornyer avløpsrør, og for å unngå å grave opp gaten, støper vi nye plastrør inn i eksisterende avløpsrør. For å herde de nye rørene brukes vanndamp.