Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

UTSATT - Astrups vei, vannstenging torsdag 8. desember fra kl. 17:00

Den planlagte vannstengingen i dag 08.desember fra kl.17:00 må dessverre utsettes inntil videre. Ny melding vil sendes ut i god tid før arbeidet vil bli utført.

Grimseidvegen, vannstenging torsdag 8. desember fra kl. 22:30

På grunn av arbeid på hovedvannledningen vil vannet bli stengt til noen adresser i området rundt Grimseidvegen torsdag 8. desember fra kl. 22:30. Arbeidet forventes ferdig i løpet av natten.

Råtræet, vannstenging torsdag 8. desember fra kl. 22:30

På grunn av arbeid på hovedvannledningen vil vannet bli stengt til noen adresser i området rundt Råtræet torsdag 8. desember fra kl. 22:30. Arbeidet forventes ferdig i løpet av natten.

Nedre Smøråsvegen, vannstenging torsdag 8. desember fra kl. 22:30

På grunn av arbeid på hovedvannledningen vil vannet bli stengt til noen adresser i området rundt Nedre Smøråsvegen torsdag 8. desember fra kl. 22:30. Arbeidet forventes ferdig i løpet av natten.

Gamle Synningavegen, vannstenging fredag 9. desember fra kl. 09:00

På grunn av arbeid på hovedvannledningen vil vannet bli stengt til noen adresser i området rundt Gamle Synningavegen fredag 9. desember fra kl. 09:00. Arbeidet forventes ferdig i løpet av dagen.

Arnatveitvegen, vannstenging tirsdag 13. desember fra kl. 10:00

På grunn av arbeid på hovedvannledningen vil vannet bli stengt til noen adresser i Arnatveitvegen tirsdag 13. desember fra kl. 10:00. Arbeidet forventes avsluttet i løpet av kvelden.

AVSLUTTET - Østre Nattlandsfjellet, vannstenging torsdag 8.desember

På oppdrag for rørlegger som har utført arbeid på privat vannledning stengte vi vannet på hovedledningen til noen adresser rundt Østre Nattlandsfjellet torsdag 8. desember. Arbeidet er nå avsluttet.

AVSLUTTET - Hillerenveien, vannstenging torsdag 8. desember fra kl. 09:00

På grunn av arbeid på hovedvannledningen har vannet til noen adresser i og rundt Hillerenveien vært stengt torsdag 8. desember fra kl. 09:00. Arbeidet er nå ferdig.

Informasjon om klor i drikkevann fra Stendafjellet drikkevannsbasseng

Stendafjellet drikkevannsbasseng er satt tilbake i drift. Klor blir nå benyttet som et ekstra tiltak for å sikre god vannkvalitet.

AVSLUTTET - Kokevarsel i området Fana/Skjold

Kokevarselet i Skjold-området er nå opphevet.