Gå tilbake til:
Du er her:

Haakon Sæthres veg, vannsperring mandag 25. januar fra kl 09:00.

På grunn av arbeid på hovedvannledningen vil veien og vannet bli stengt til noen adresser i området rundt Haakon Sæthres veg mandag 25.januar. Arbeidet forventes ferdig i løpet av dagen.

Starefossvingen, veisperring fra kl. 08:00 og vannsperring fra kl.09:00 mandag 25.januar

På grunn av arbeid på hovedvannledningen vil veien og vannet bli stengt til noen adresser i området rundt Starefossvingen mandag 25.januar. Arbeidet forventes ferdig i løpet av ettermiddagen, kvelden.

Bregnestien, vannsperring fredag 22. januar fra kl 09:00 - Ferdig

På grunn av arbeid på hovedvannledningen har vannet vært stengt i området Bregnestien i dag 22. januar. Arbeidet er nå ferdig, og alle skal ha fått vannet tilbake.

Vannsperring, Lille Damsgårdsveien fredag 22. januar fra kl 09:00 - Ferdig

På grunn av arbeid på hovedvannledningen har vannet vært stengt til noen adresser i området rundt Lille Damsgårdsveien 22.januar fra kl.09:00. Arbeidet er ferdig og alle skal ha fått vannet tilbake.

Hellebakken, vannsperring fredag 22.januar fra kl.09:00 Ferdig

På grunn av akutt arbeid på hovedvannledningen har vannet vært stengt til noen adresser i området rundt Hellebakken 22.januar fra kl.09:00. Arbeidet er nå ferdig og alle skal ha fått vannet tilbake.

Brøyting og strøing i Bergen kommune

Bymiljøetaten har ansvar for å brøyte, strø og salte kommunale veier, gater, trapper, fortau og gang- og sykkelveier. For tiden er alle tilgjengelige ressurser i arbeid.

Fornying av avløpsledninger uke 3

Vi skal fornye avløpsrør, og for å unngå å grave opp gaten, støper vi nye plastrør inn i eksisterende avløpsrør. For å herde de nye rørene brukes vanndamp.