RSS

Senholmen, Opphevet akutt vannstenging søndag 1. oktober , kokevarsel (føre-var) gjelder fortsatt

På grunn av arbeid på hovedvannledningen har vannet vært stengt i området Senholmen i dag 1. oktober. Arbeidet er nå ferdig, og alle skal ha fått vannet tilbake. Kokeanbefalingen gjelder forsatt.

Søråshøgda, vannstenging tirsdag 03. oktober fra kl. 09.00

På grunn av arbeid på hovedvannledningen vil vannet bli stengt til noen adresser i området rundt Søråshøgda tirsdag 03. oktober fra kl. 09.00. Arbeidet forventes ferdig i løpet av ettermiddagen.

Saudalskleivane, Opphevet kokevarsel -føre-var 30. september

Vannprøver fra området Saudalskleivane viser at kvaliteten på drikkevannet er god og tilfredsstiller gjeldende krav. Kokevarselet er derfor opphevet

Fornying av avløpsledninger

Vi fornyer avløpsrør, og for å unngå å grave opp gaten, støper vi nye plastrør inn i eksisterende avløpsrør. For å herde de nye rørene brukes vanndamp.