Gå tilbake til:
Du er her:

AVSLUTTET - Krokeidevegen, rengjøring av vannledninger torsdag 22. juli fra klokken 22.00

Vannledninger i område Krokeidevegen ble rengjort torsdag 22. juli Rengjøringen ble utført fra klokken 22.00 til 06.00. Arbeidet kan føre til misfarget vann og lavt vanntrykk i korte perioder.

Fabrikkvegen, vann og veisperring tirsdag 27. juli fra kl. 08:00

På grunn av arbeid på hovedvannledningen vil vannet bli stengt til noen adresser i området rundt Fabrikkvegen tirsdag 27. juli fra kl. 08:00. Arbeidet forventes ferdig i løpet av kvelden.

Vi rengjør ledningsnettet for best mulig drikkevannskvalitet

Omfattende spyleplaner sørger for at vannledningsnettet i Bergen blir spylt og rengjort systematisk. Dette for at kvaliteten på drikkevannet skal være så god som mulig.

Kjære Arnabu, spar på vannet!

Det har vært brudd på tilførselsledning til Stølsvegen rentvannsbasseng. Vi har begrenset påfyllingskapasitet, så det er viktig å holde vannforbruket så lavt som mulig fremover.

Fornying av avløpsledninger

Vi skal fornye avløpsrør, og for å unngå å grave opp gaten, støper vi nye plastrør inn i eksisterende avløpsrør. For å herde de nye rørene brukes vanndamp.