Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

AVSLUTTET - Morvikveien, vannstenging torsdag 30. juni fra kl 09:00.

På grunn av arbeid på hovedvannledningen har vannet vært stengt i området Morvikveien i dag 30. juni. Arbeidet er nå ferdig, og alle skal ha fått vannet tilbake.

OPPHEVET - Hagerups vei, vannstenging 30. juni kl. 12:00

På grunn av arbeid på hovedvannledningen har vannet vært stengt i området Hagerups vei i dag 30. juni. Arbeidet er nå ferdig, og alle skal ha fått vannet tilbake.

OPPHEVET- Ortugrenden, vannstenging 30. juni kl. 11:00

På grunn av arbeid på hovedvannledningen vil vannet bli stengt til noen adresser i området rundt Ortugrenden torsdag 30. juni fra kl. 11:00. Arbeidet forventes ferdig i løpet av dagen.

OPPHEVET-Ravnestølen, vannstenging torsdag 30. juni kl. 09:00

På grunn av arbeid på hovedvannledningen vil vannet bli stengt til noen adresser i området rundt Ravnestølen torsdag 30. juni fra kl. 09:00. Arbeidet forventes ferdig i løpet av dagen.

AVSLUTTET - Åsamyrane, vannstenging onsdag 29. juni kl. 22:00

På grunn av arbeid på hovedvannledningen har vannet vært stengt til noen adresser i området rundt Åsamyrane onsdag 29. juni fra kl. 22:00. Arbeidet er ferdig.

Bekkjarvikveien, vannavslag tirsdag 5. juli fra kl. 08:00

På grunn av arbeid på hovedvannledningen vil vannet bli stengt til noen adresser i området rundt Bekkjarvikveien tirsdag 5. juli fra kl. 08:00. Arbeidet forventes ferdig i løpet av dagen .

Fornying av avløpsledninger

Vi fornyer avløpsrør, og for å unngå å grave opp gaten, støper vi nye plastrør inn i eksisterende avløpsrør. For å herde de nye rørene brukes vanndamp.

Vi rengjør ledningsnettet for best mulig drikkevannskvalitet

Omfattende spyleplaner sørger for at vannledningsnettet i Bergen blir spylt og rengjort systematisk. Dette for at kvaliteten på drikkevannet skal være så god som mulig.

Oppgraderinger ved Bergen Biogass

Det har blitt registrert en økning i antall klager på lukt fra industriområdet i Rådalen. Bergen Vann vil nå undersøke om mottaksanlegget for slam på Bergen Biogass er kilden til noen av luktplagene.