Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Sandslimarka, vannsperring mandag 18. oktober fra kl. 09:00

På grunn av arbeid på hovedvannledningen vil vannet bli stengt til noen adresser i Sandslimarka mandag 18. oktober fra kl. 09:00. Arbeidet forventes ferdig i løpet av ettermiddagen.

Stølsvegen, vannsperring mandag 18. oktober fra klokken 10:00.

På grunn av arbeid på hovedvannledningen vil vannet bli stengt til noen adresser i området rundt Stølsvegen mandag 18. oktober fra klokken 10:00.. Arbeidet forventes ferdig i løpet av kvelden.

Strandbakken, vannsperring mandag 18. oktober fra kl. 12:00

Arbeid på hovedvannledningen gjør at en del adresser i og rundt Strandbakken vil miste vannet fra klokken 12:00 mandag. Arbeidet forventes ferdig i løpet av ettermiddagen.

OPPHEVET - Ny-Paradis, kokevarsel uke 41

Prøver viser god vannkvalitet i området og kokevarselet er derfor opphevet.

AVSLUTTET - Øvre Bjørkåsen, vannsperring 15. oktober fra klokken 10:00

På grunn av arbeid på hovedvannledningen har vannet til noen adresser i Øvre Bjørkåsen vært stengt fredag 15. oktober fra klokken 10:00. Arbeidet er nå ferdig.

Fornying av avløpsledninger

Vi skal fornye avløpsrør, og for å unngå å grave opp gaten, støper vi nye plastrør inn i eksisterende avløpsrør. For å herde de nye rørene brukes vanndamp.

Vi rengjør ledningsnettet for best mulig drikkevannskvalitet

Omfattende spyleplaner sørger for at vannledningsnettet i Bergen blir spylt og rengjort systematisk. Dette for at kvaliteten på drikkevannet skal være så god som mulig.