Gå tilbake til:
Du er her:

Holtavegen, kokevarsel etter vannsperring er opphevet fredag 29. mai kl. 08.25

Vannprøver fra området Holtavegen viser at kvaliteten på drikkevannet er god og tilfredsstiller gjeldende krav. Kokevarselet er derfor opphevet og vannet kan brukes som normalt.

Lone/Haukeland området utspyling 02. - 05. juni fra kl. 23:00 - 06:00

Vannledningen i område Lone/Haukeland skal rengjøres den 02. - 05. juni. Rengjøringen skal utføres fra klokken 23 til klokken 06 i perioden.

Ny vannledning i Amalie Skrams vei/ Munkebotn mars 2020

Vann- og avløpsetaten skal legge ny vannledning fra Amalie Skrams vei, til eksisterende vannledning i Munkebotn og fram til Sandviken Sykehus.

Fornying av avløpsledninger ved Lotheveien og Sollien uke 22

I forbindelse med fornying av avløpsrør, støper vi nye plastrør inn i eksisterende avløpsrør. For å herde de nye rørene brukes vanndamp.