Spørsmål og svar

Hvordan regnes vann- og avløpsgebyrene ut? Hva er et engangsgebyr? Kan jeg få avtalegiro? Hva betyr…? Spørsmålene kan være mange. 

Her har vi samlet noen spørsmål og svar tilknyttet vann og avløp. Om du ikke fant svaret på akkurat det DU lurte på, kan du ta kontakt med vårt kundesenter.

Hva er grunnlaget for vann- og avløpsgebyrene for min eiendom? 
- Grunnlaget for beregningen av gebyrets størrelse er bygningens bruksareal (BRA). BRA er summen av alle etasjer, inkludert loft- og kjelleretasje (fri høyde over gulv på 1,9 m). Garasjer og boder som har felles vegg med bygningen (samme bygningsnummer) blir også regnet med.  Her kan du lese mer om priser på vann og avløp i Bergen. 

Hvor finner jeg forskrift for vann- og avløpsgebyrer og prislisten for disse tjenestene? 
-Forskrifter på vann-og avløpsgebyr finnes i avsnittet “Lover, forskrifter, retningslinjer, vedtekter”. Prisliste finner du under “Slik regner vi ut vann- og avløpsgebyr.”

Jeg har etter mine beregninger lavere areal enn det jeg betaler gebyr for. Hva gjør jeg? 
- Det er oppmålingsavdelingen (Plan- og bygningsetaten ) i Bergen kommune som har ansvaret for registreringer av bruksareal i matrikkelen. Hvis du mener grunnlaget er feil må du sende dokumentasjon (takst el tegninger) på e-post til oppmålingsavdelingen Matrikkel@bergen.kommune.no
Bruksareal må ikke forveksles med boligareal (som skattemyndighetene forholder seg til).

Er det mulig å få avtalegiro, e-faktura, utsettelse på betalingsfrist, nedbetalingsavtale etc. på fakturaen? 
Les mer her om hvordan du kan betale en regning, endre regningsmottaker eller skaffe deg oversikt over regningene dine.

Hvordan vet dere hvor mye avløp jeg har hatt? 
- I utgangspunktet er det slik at vann inn = avløp ut. Vann til utevanning og lignende trekkes ikke i fra.

Er det mulig å søke om avgiftsfritak for vann- og avløpsgebyret? 
- Plikten til å betale vann- og avløpsgebyrer i Bergen kommune er fastsatt i «Forskrift om vann- og avløpsgebyrer». Forskriften åpner ikke for verken å redusere VA-gebyrene eller gi gebyrfritak for eiendom som er tilknyttet offentlige ledninger. Gebyrene fastsettes etter bruksarealet til eiendommen din.

Det er vanskelig å forstå fakturaen. Hva betyr alle disse varelinjene?
- Årsgebyret for vann og avløp består av en forbruksdel (stipulert eller målt) og abonnementsdel (pris per kvadratmeter bruksareal). Stipulert m3 (kubikkmeter) = Abonnementsgebyr m2 x 1,3 (fast faktor).

For en bolig som er stipulert vil det i utgangspunktet være 4 linjer på fakturaen som beskriver vann- og avløpsgebyrer. Men det kan være flere linjer på den kommunale fakturaen. Dette er andre typer gebyrer som bossavgift, feiing og eiendomsskatt. 
- Abonnement VANN 
- Stipulert mengde VANN 
- Abonnement AVLØP 
- Stipulert mengde AVLØP

Min bolig er på 340 m2 og jeg bruker kun vann i boligen deler av året. Kan vi få delvis fritak for vann- og avløpsgebyrer? Hvordan kan jeg få lavere VA gebyrer? 
- Nei, regelverket gir oss ikke lov til å gi fritak for vann- og avløpsgebyrer. Det kan være en økonomisk fordel å få installert en vannmåler. Her kan du sjekke om det lønner seg med vannmåler.

Bergen kommune - Vannmålerkalkulator

Hvor mye må jeg betale for å knytte meg til vann- og avløpsnettet? Er det fast engangsgebyr?  
- Engangsgebyret for tilknytning varierer etter størrelse på boligen din (bruksareal) Vann kr. 36,25 pr.m2 (inkl. mva.) Avløp kr. 36,25 pr.m2 (inkl. mva. )

Jeg solgte eiendommen min den 30.oktober. Har fått faktura for 4. kvartal. Må hele fakturaen betales? 
- Kjøper og selger må selv fordele eiendomsskatt og kommunale gebyrer. Terminbeløp skal betales uavkortet ved forfall. Faktura for 3. termin er basert på tinglyst eierforhold før 10. juni. 

Ubetalt krav for 3. termin som skyldes forsinket oppdatert eierforhold, sendes som krav til ny hjemmelshaver med kopi av ubetalt faktura etter forfall.

Fikk du ikke svar på det du lurte på her? 

Vårt kundesenter er bemannet hver ukedag mellom kl 08.00 og 15.00. De vil kunne hjelpe deg med det aller meste innen vann og avløp, og eventuelt sende deg videre om det er nødvendig.

De kan nås på mail bergenvann@bergen.kommune.no eller på 55 56 60 00. Kundesenteret er også åpent for personlig oppmøte i Fjøsangerveien 68 i åpningstiden.