Gå tilbake til:
Du er her:

Ansvarlig rørleggerforetak og eier(e) må søke om dispensasjon dersom tiltak/arbeid avviker fra Sanitærreglement for Bergen kommune

Hvis søknaden berører andre eiendommer, skal eier(e) der også undertegne.

Bergen Vann beregner tre uker saksbehandlingstid.

Søk om dispensasjon fra sanitærreglementet i Bergen kommune