Gå tilbake til:
Du er her:

Ansvarlig rørleggerforetak og eier(e) må søke om dispensasjon dersom tiltak/arbeid avviker fra Sanitærreglement for Bergen kommune

Dersom søknaden berører andre eiendommer, skal eier/eiere av den/disse også undertegne .

 

Søk om dispensasjon fra sanitærreglementet i Bergen kommune