Ansvarlig rørleggerforetak og eier(e) må søke om dispensasjon dersom tiltak/arbeid avviker fra Sanitærreglement for Bergen kommune

Hvis søknaden berører andre eiendommer, skal eier(e) der også undertegne.

Vi beregner tre uker behandlingstid på søknader om dispensasjon fra sanitærreglementet.

Fyll ut følgende skjema og returner til Bergen Vann: