Gå tilbake til:
Du er her:
Arbeid på offentlig VA-nett skal kun utføres av Bergen Vann KF

Tilknytning direkte på offentlige ledninger er tiltak Bergen Vann skal utføre etter rekvirering på eget skjema til Bergen Vann. Dersom bestillingen er en del av en rørleggermelding må du sende inn rørleggermeldingen før skjema for bestilling av VA-tjenester kan fylles ut. 

Krav til søker

For at bestillingen skal behandles må den være komplett med

  • riktig gnr. og bnr.
  • riktig saksnummer (for den sak hvor det er gitt forhåndsuttalelse) ) eller referansenummer/saksnummer for innsendt rørleggermelding
  • vedlagt situasjonsplan i henhold til godkjente planer.

Skriftlig bestilling må være mottatt før kl. 10.00 for at arbeidet skal bli utført påfølgende arbeidsdag. Dette forutsetter at det er et «enkelt» tiltak og at bestillingen er iht. tidligere innsendt søknad. Dersom planene er endret etter at det er gitt forhåndsuttalelse vil ikke bestillingen bli behandlet. Send da først inn reviderte planer.

Før bestilling iverksettes må du sørge for at det er tilkomst og tilrettelagt for arbeidet for Bergen Vann.

For større jobber som for eksempel stenging av vannledningsnette,t er det behov for mer planleggingstid fra driftsavdelingen sin side, og bestillingen bør da sendes inn i god tid før arbeidet ønskes utført.

Behandlingstid

  • Bestilling må inn før klokken 10.00 dagen før arbeidet skal utføres. 
Bestill arbeid på offentlig VA-nett