Rørleggermelding skal fylles ut av godkjente rørleggerforetak

Rørleggermeldinger gjelder for profesjonelle foretak som er godkjente i våre registre. Meldingen skal leveres inn for arbeid som er unntatt søknadsplikt etter plan- og bygningsloven, men som er søknadspliktige etter Sanitærreglementet for Bergen kommune.

Dette gjøres i Entreprenørportalen.

  • Reparasjon/fornying av vann og  avløpsledninger
  • Mindre omlegginger
  • Utkobling av slamutskillere
  • Utskifting/utbedring av olje- og fettutskiller
  • Plugging av eksisterende ledning
  • Brakkerigger/midlertidige tiltak m.m.
  • Ved nedlegging/fjerning av olje- og fettutskillere

 

Rørleggermeldingen skal godkjennes i forkant av arbeidet som gjelder:

- tilkobling av brakkerigger/midlertidige tiltak

- arbeid som medfører stenging/sperring på  offentlige ledninger

- dispensasjoner fra Sanitærreglementet

 

Husk komplett søknad og målsatte skisser.

VA-kart og målsatte skisser. Eventuelle foto og annen dokumentasjon.

Ha vedleggene klare før du starter utfylling av skjemaet.

Bergen Vann beregner tre uker saksbehandlingstid.

For å bli registrert som et godkjent va-foretak, kreves det enten et mesterbrev eller en sentral godkjenning fra Direktoratet for byggkvalitet – www.dibk.no.

Om et foretak ikke har mesterbrev, kan i noen tilfeller et godkjent ADK1/svennebrev kombinert med dokumentert lang erfaring fra utførelse av utvendig va-anlegg godkjennes. Dokumentasjon må da sendes oss for spesiell godkjenning.

Du kan søke om å bli et godkjent foretak i Entreprenørportalen (fra 13. mars 2023). Frem til det er skjema stengt.

Har du spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter i Bergen Vann -  bergenvann@bergen.kommune.no eller på telefon 55 56 60 00.