Gå tilbake til:
Du er her:
Endre bruk eller bygge nye boenheter? Da må du søke om tillatelse.

Bergen Vann må gi uttalelse når du skal endre bruken av et eksisterende bygg eller bygge nye boenheter.  

Fyll ut skjemaet under og legg vår godkjenning ved i søknad til bygningsmyndigheten.

Kartutsnitt/situasjonsplan som viser tiltaket, må være vedlagt søknaden.

Behandlingstid

Bergen Vann har normalt 3 ukers saksbehandlingstid fra komplett søknad.

Bergen Vann beregner tre uker saksbehandlingstid.

Bruksendring/nye boenheter