Gå tilbake til:
Du er her:
privat vannforsyning

97 % av Bergens befolkning er tilknyttet kommunal vannforsyning. Det vil si at det er ca 3% av oss som har privat vannforsyning til hjem, fritidsbolig eller lignende.

Er drikkevannet ditt trygt og rent?

Trygt og godt vann er vårt viktigste næringsmiddel. Dersom du har privat vannforsyning, er regelmessig kontroll av drikkevann viktig for å være trygg på vannkvaliteten.

NB; Bergen Vann sitt vannlaboratorium har begrenset kapasitet for tiden, og vil ikke kunne ta imot vann for analyse for andre enn Bergen kommune. Ved spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter på 55 56 60 00.

Vannlaboratoriet analyserer de mest vanlige mikrobiologiske og kjemiske/fysiske parametere for drikkevann.

kranvann

Hvordan går jeg frem?

Hent prøvetakingsflasker hos Bergen Vanns laboratorie i Spelhaugen 22. Her får du også instruksjoner om korrekt prøvetaking og følgeskjema.

Hvor ofte må jeg ta drikkevannsprøver?

Drikkevannsforskriften stiller ulike krav til hvor ofte en skal ta vannprøver, avhengig av størrelse på vannverk. Vannverkseier med minst 2 abonnenter over 10 kubikk pr døgn, må gjennomføre minst en vannprøve årlig.

Har du privat brønn hjemme eller på hytta som du ikke deler med noen, er du ikke lovpålagt å kontrollere drikkevannet. Det kan likevel være nyttig å ta prøve av drikkevannet minst en gang i året, med hensyn til egen helse.

Det kan også være lurt å undersøke drikkevannet ved forskjellige årstider, da klima og værforhold forandrer seg. En rekke kjemiske og mikrobiologiske parametere tilføres naturlig i vannet av både atmosfæren og fra bakken.

Har du privat vannforsyning?

Bergen Vann ønsker oversikt over privat vannforsyning i Bergen kommune. Dette for å t å ta drikkevannshensyn når vi lager planer eller gir tillatelser til nye boligområder.

Har du privat vannforsyning (fra brønner, tjern, bekk, takvannsanlegg), setter vi pris på om du registrerer den informasjonen du har om vannforsyningen her:

Mange fordeler med å registrere vannforsyningssystemet

Kommunen er pålagt å ta drikkevannshensyn når de lager kommunale planer og reguleringsplaner eller gir tillatelser til nye boligområder. Når kommunen har oversikt over den geografiske plasseringen til de ulike vannforsyningssystemene, kan vi bruke denne informasjonen i vårt arbeid.

En slik oversikt kan for eksempel være uunnværlig når kommunen legger planer for bruken av arealene rundt brønnen og brønnområdet. Oversikten gjør det mulig for oss å vurdere hensyn til drikkevannskildene på et tidlig tidspunkt.

Utbygging av offentlig vannforsyning

Bergen Vann i Bergen kommune har ansvar for utbygging av kommunal vannforsyning. Vi vurderer behovet for utbygging av vannforsyning til områder som i dag ikke har muligheter for tilknytning til offentlig vannledning.

I en slik vurdering vil oversikt over alle mindre private vannforsyningssystem i områder være nyttig.

Takk for hjelpen!

Er den private brønnen din tom?

I perioder med godvær og tørke kan de med privat vannforsyning/ brønn oppleve å gå tom for vann. Bergen Vann kjører ikke ut vann til husholdninger med privat vannforsyning.

dråpe fra kran
null

Trenger du å få tilkjørt vann til privat brønn eller annen privat vannforsyning?

Bergen Vann er ikke ansvarlig for vannkvaliteten på utkjørt vann. Vi sørger for rent vann i vannpostene, men har ikke kontroll med utkjøringsselskapene og deres rutine for rengjøring og bruk av vanntanker til transport.

Selskaper som tilbyr utkjøring av vann:

  • Fana Transport: 99 50 53 72
  • Norva 24: 57 78 11 70
  • Arealdrift AS : 95 43 40 00
  • Vitek: 07365