privat vannforsyning

97 % av Bergens befolkning er tilknyttet kommunal vannforsyning. Det vil si at det er ca. 3 % av oss som har privat vannforsyning til hjem, fritidsbolig eller lignende.

Trygt og godt vann er vårt viktigste næringsmiddel. Dersom du har privat vannforsyning, er regelmessig kontroll av drikkevann viktig for å være trygg på vannkvaliteten.

NB: Bergen Vanns vannlaboratorium har begrenset kapasitet for tiden, og vil ikke kunne ta imot vann for analyse for andre enn Bergen kommune. Ved spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter på 55 56 60 00.

Vannlaboratoriet analyserer de mest vanlige mikrobiologiske og kjemiske/fysiske parametere for drikkevann.

kranvann
Vann i springen

Hvordan går jeg frem?

Hent prøvetakingsflasker hos Bergen Vanns laboratorie i Spelhaugen 22. Her får du også instruksjoner om korrekt prøvetaking og følgeskjema.

Hvor ofte må jeg ta drikkevannsprøver?

Drikkevannsforskriften stiller ulike krav til hvor ofte en skal ta vannprøver, avhengig av størrelse på vannverk. Vannverkseiere med minst 2 abonnenter over 10 kubikk per døgn, må gjennomføre minst en vannprøve årlig.

Har du privat brønn hjemme eller på hytten som du ikke deler med noen, er du ikke lovpålagt å kontrollere drikkevannet. Det kan likevel være nyttig å ta prøve av drikkevannet minst én gang i året, av hensyn til egen helse.

Det kan også være lurt å undersøke drikkevannet ved forskjellige årstider, da klima og værforhold forandrer seg. En rekke kjemiske og mikrobiologiske parametere tilføres naturlig i vannet av både atmosfæren og fra bakken.

Bergen Vann vil ha oversikt over privat vannforsyning i Bergen kommune. Dette for å ta drikkevannshensyn når vi lager planer eller gir tillatelser til nye boligområder.

Utbygging av offentlig vannforsyning

Bergen Vann i Bergen kommune har ansvar for utbygging av kommunal vannforsyning. Vi vurderer behovet for utbygging av vannforsyning til områder som i dag ikke har muligheter for tilknytning til offentlig vannledning.

I en slik vurdering vil oversikt over alle mindre private vannforsyningssystem i områder være nyttig.

Takk for hjelpen!

I perioder med godvær og tørke kan de med privat vannforsyning/ brønn oppleve å gå tom for vann. Bergen Vann kjører ikke ut vann til husholdninger med privat vannforsyning.

dråpe fra kran
Drypp

Trenger du å få tilkjørt vann til privat brønn eller annen privat vannforsyning?

Bergen Vann er ikke ansvarlig for vannkvaliteten på utkjørt vann. Vi sørger for rent vann i vannpostene, men har ikke kontroll med utkjøringsselskapene og deres rutine for rengjøring og bruk av vanntanker til transport.

Selskaper som tilbyr utkjøring av vann:

  • Fana Transport: 99 50 53 72
  • Norva 24: 57 78 11 70
  • Vitek: 07365