Gå tilbake til:
Du er her:
vannmåler

Er du husholdningsabonnent kan du velge om du vil ha målt eller stipulert forbruk. Med vannmålerkalkulatoren kan du se om det lønner seg med målt forbruk for deg. 

Næringsabonnenter og næringseiendommer  skal ha installert vannmåler og betale årsgebyrets forbruksdel etter målt forbruk.

Registrering av vannmålerstand

Abonnenten skal foreta vannmåleravlesning i henhold til fastsatte frister og er ansvarlig for å sende avlest målerstand til kommunen. 

Avlesningskort sendes ut en gang årlig, før 4. termins fakturering (August/September). Denne avlesingen danner grunnlag for avregning av inneværende års a-konto, samt danner grunnlaget for kommende år.

Ved feil eller manglende avlesning kan kommunen stipulere vannmengden ved skjønn.

Registrere målerstanden her.

Hva gjør jeg for å få vannmåler?

Vannmålerinstallasjoner skal utføres av et godkjent foretak, og vannmåleren skal installeres etter Bergen kommune sin Norm for vannmålerinstallasjoner. Vi bestemmer type, plassering og størrelse på vannmåleren.

For eiendommer med flere bruksenheter (seksjonerte fleretasjes bygninger, blokker og lignende) vil vi forholde oss til hovedmåler montert ved hovedinntaket før første koblingsledning.

Du er selv ansvarlige for årlig avlesning og forbruk. For å oppdage eventuelle lekkasjer tidlig er det lurt å lese av vannmåler jevnlig (uke eller måned).

Ønsker du å gå over til målt forbruk, må du fylle ut søknadsskjema, som vil bli tatt hånd om av Bergen Vann.

Når vi har behandlet og godkjent søknaden vil du få tilsendt en "Vannmåler-pakke". Her får du informasjon og alle skriv som er nødvendig for å få installert vannmåler. Bindingstid ved overgang til målt forbruk er ett år.

 

Søknad om vannmåler

Vannmåler: søknad om installasjon for private

Vannmålerskjema for rørleggere

Vi regner tre ukers behandlingstid på vannmålerskjema for rørleggere.

Hva koster utette kraner og ventiler for vannmålerabonnenten?

Årlige lekkasjer

Vannkran som drypper:

 • langsomme drypp ca. 1 dråpe pr. sekund (ca. 7 m3 pr. år) = ca. 180 kroner
 • hurtig drypp (ca. 30 m3 pr. år) = 772 kroner
 • renner tynt oppe og drypper nede (ca. 100 m3 pr. år) = ca. 2 574 kroner

Toalettcisterne som lekker:

 • når det kan ses ved nøye ettersyn (ca. 100 m3 pr. år) = ca.  2 574 kroner
 • når det kan ses (ca. 200 m3 pr. år) = ca.  5 148 kroner
 • når det er uro på vannoverflaten (ca. 400 m3 pr. år) = ca. 10 296 kroner

[1] Ved utregning er det tatt utgangspunkt i gjeldende regulativsatser for målt forbruk for år 2022.

Mistenker du feilmåling?

Mistenker du feilmåling kan du kontrollere tilnærmet nøyaktighet på vannmåleren slik:

 • Kalibrer for eksempel en 10 liters bøtte så nøyaktig som mulig ved å fylle opp et litermål 10 ganger. Merk av vannstanden på bøtta.
 • Steng av alt vannforbruket i huset. Sjekk at du ikke har lekkasjer!
 • Les av de viserne på måleren som viser dl og liter og noter posisjonene.
 • Fyll opp bøtta til 10-litersmerket fra et egnet tappested.
 • Les av viserne på målerne på ny og noter registrert forbruk

Dersom det registrerte forbruket er minst 5 % større (eller mindre) enn den oppfylte mengden, kan du  be om testing av vannmåleren.

 Ønsker du å teste vannmåleren må du gi skriftlig beskjed til Bergen Vann. Av brevet må det gå frem at du dekker alle kostnader ved testen hvis måleren viser seg å måle riktig.

Hvis testresultatene viser at måleren måler feil, vil kommunen dekke alle kostnader i forbindelse med testing, og betale tilbake/kreve etterbetaling for den prosentandel som måleren måler feil. Kommunen betaler tilbake/vil kreve tilbakebetaling for maksimum 3 år.

Måleren blir sendt til testing hos et privat foretak.

Måler vil, uansett testresultat, bli skiftet ut som et forebyggende tiltak.

Teknisk dokumentasjon på vannmåler med fjernavlesing

Vannmåler fjernavleses via radiokommunikasjon. Radiokommunikasjon er bygget på åpen standard (wMBus OMS).

Vannmålerskjema/ vannmåleranmeldelse