Sykkelhangar i Olaf Ryes vei

Som en del av prosjektet Bilfri bydel har Bymiljøetaten plassert ut syv sykkelhangarer på Møhlenpris. En sykkelhangar er en liten felles garasje for parkering av opptil fem sykler. Hangarene er låsbare og kan åpnes av beboere med tilgang. 

Bymiljøetaten har syv sykkelhangarer. Hver hangar har plass til opptil fire sykler. Disse finner du i:

  • Stubs gate bak Trikkehallen (2 hangarer)
  • Olaf Ryes vei ved nummer 35 (1 hangar)
  • Professor Hansteens gate ved Mobilpunktet i nordre del (2 hangarer)
  • Welhavensgate ved basketballstativ (2 hangarer) 
Sykkelhangarene i Professor Hansteens gate
Sykkelhangarene i Professor Hansteens gate
Bilde: Lars Ove Kvalbein

 

Du søker plass i hangar ved å fylle ut elektronisk skjema for sykkelhangar. Innlogging via BankID.

Antall plasser: Hver husstand kan leie opptil to plasser. Send én søknad per plass. Vi oppfordrer til å ta av sidevesker og annet utstyr som opptar plass i bredden. Det er ikke plass til sykkelvogn i hangaren.

Kriterier for å få plass

  • Alle myndige personer med fast bopel på Møhlenpris kan i utgangspunktet få plass, forutsatt at det er ledig. Hvis det ikke er ledig plass, kan du få tildelt parkering i en annen hangar i området eller stå på venteliste. 
  • Du må bruke eller ønske å bruke sykkel i hverdagen. Hangarene er et tiltak for regelmessig sykkelbruk og tjenesten er forbeholdt aktive brukere.

Dersom du får tildelt plass, vil du få tilgang til hangaren via en app på mobilen din. (evt brikke)

Sykkelhangaren åpnes pp på mobil (evt brikke).
Sykkelhangaren åpnes via app på mobil (evt brikke).
Bilde: Lars Ove Kvalbein
Innblikk i en hangar under montering. Det er plass til fire/fem sykler i hver hangar.
Innblikk i en hangar under montering. Det er plass til fire/fem sykler i hver hangar.
Bilde: Lars Ove Kvalbein

Pris: Det koster 50 kroner i måneden å leie en sykkelparkeringsplass i hangar. (Betales etterskuddsvis)

Oppsigelse: Du kan når som helst si opp leieforholdet.  Dersom du vil si opp avtalen, ber vi om at du gir beskjed om dette så tidlig som mulig. Da kan Bymiljøetaten opprette kontakt med eventuelle beboere på venteliste. 

Informasjon om behandlingsansvarlig og kontaktopplysninger til personvernombud finnes på vår side om personvern. Her finner du også mer generell informasjon om ditt personvern.  
 
For å kunne behandle søknad om leie av plass i sykkelhangar har Bymiljøetaten behov for å identifisere deg og kontrollere at du oppfyller kriteriene for å få plass. I søknadsprosessen vil vi derfor be om både kontaktopplysninger, fødsels- og personnummer og bostedsadresse. Bymiljøetaten har også behov for disse opplysningene for å fakturere for tjenesten. 

Bymiljøetaten ønsker gjennom ordningen å lage fellesskap blant brukerne, fremme trivsel og trygghet rundt bruk sykkelhangarene. Ditt navn, epost og telefonnummer vil derfor kunne deles med andre som også leier plass i samme sykkelhangar.  
 
Data lagres i fagsystem som leveres av tredjepart, og vil ikke brukes til andre formål. Opplysningene vil lagres så lenge tillatelsen er gyldig. Som offentlig myndighet er det vårt ansvar å behandle personopplysningene dine for å kunne tilby denne tjenesten.  

Du kan selv velge å ikke oppgi personopplysninger, men du vil da ikke kunne søke.  
 
Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til at Bergen kommune kan behandle dine personopplysninger gjennom bruk av ordningen. Trekker du tilbake ditt samtykke skal alle personopplysninger du har gitt fra deg slettes, men du vil da ikke kunne benytte tjenesten.

 

E-post: bymiljoetaten@bergen.kommune.no

Telefon: 55565690 fra klokken 08.00 til 15.00

Sykkelhangar, elektronisk søknadsskjema