Gå tilbake til:
Du er her:
Barn bygger lego i gaten.
Bilde: Lars Ove Kvalbein

Bilfri bydel Møhlenpris

Med pilotprosjektet «Bilfri bydel Møhlenpris» skal vi skape gode byrom og gatemiljø for beboerne. Vi skal tilrettelegge for lek og opphold i gatene ved gradvis å redusere trafikk og parkering.

Prosjektet er delt inn i to ulike faser:

  • Fase 1: Gjennomføring av oppgraderinger i gatemiljøet som ikke krever planprosess og byggesaksbehandling, i samarbeid med Graveklubben. Disse tiltakene ble gjennomført før sommeren 2019.
  • Fase 2: Mobilitets- og gatebruksplan med utredning av en rekke tema knyttet til å oppfylle formålet med prosjektet. Dette gjelder blant annet alternativer for trafikkmønster og tilkomst, parkeringsløsning utenfor gatenettet, bruk av gater og byrom, prinsipper for estetikk og materialbruk, og beplantning og møblering av gater og byrom. Denne utredningen vil være underlag for en politisk sak, som vil bli sendt på offentlig høring. Prosjektet vil søke å involvere innbyggerne på Møhlenpris så mye som mulig gjennom hele prosessen.

Vil involvere innbyggerne

Det er viktig for Bergen kommune å involvere innbyggerne underveis i prosjektet. Kommunen vil ta initiativ til offentlige møter og informere på kommunens nettside og gjennom andre relevante kanaler. I tillegg har organisasjonslivet på Møhlenpris opprettet en egen paraplyorganisasjon, Møhlenpris Gateforum, hvor innbyggerne er invitert til å drøfte felles problemstillinger og formidle viktige innspill til kommunen.

Bakgrunn

Pilotprosjektet "Bilfri bydel Møhlenpris" ble satt i gang på bakgrunn av et vedtak i bystyret i september 2016.