Utviklingmuligheter

Bergen kommune ønsker at ansatte skal utvikle seg faglig og personlig når de jobber hos oss. Det finnes en rekke tilbud om kurs og opplæring for ansatte.

Noen kurs er rettet spesielt mot ledere, andre er for ansatte uavhengig av hvor de jobber og hva slags stilling de har. 

De ulike sektorene, som skole, helse og byutvikling, har ulike tilbud rettet mot fagfolk innen sine felt. Bergen kommune som konsern har opplæringstilbud innen områder som for eksempel HR (personal, organisasjon og ledelse), HMS, IKT, økonomi og innkjøp.

Eksempler på kompetanseutvikling i Bergen kommune:

  • Ny som leder er en samletittel for obligatorisk kursrekke for nye ledere med personalansvar. Kursene dekker blant annet jus, økonomistyring, verdier og HR-strategi, ledelse. Etter hvert vil det bli et eget opplegg rettet mot resultatsenhetsledere.
  • Lederskolen er en utdanning på 30 studiepoeng over fire semester. Byrådsavdelingene har selv ansvar for opptak til deres tildelte plasser; totalt er det 24 deltakere per kull.
  • Enkeltkurs for ledere
  • Enkeltkurs for ansatte
  • Kompetanseheving for verneombud