RSS

Lønns- og arbeidsforhold

Pensjon

I tillegg til folketrygden har Bergen kommune offentlig tjenestepensjonsordning for sine ansatte.

Forsikring

Ansatte i Bergen kommune er tilsluttet flere forsikringsordninger. Disse er definert av hovedtariffavtalen, lov om yrkesskadeforsikring og Bergen kommunes avtalte forsikringsordninger.

Arbeidstid

Det finnes ulike arbeidstidsordninger i Bergen kommune.

For ansatte

Jobber du i Bergen kommune? Da finner du nyttig informasjon på intranettet Allmenningen.