Gå tilbake til:
Du er her:

Lønns- og arbeidsforhold

Lønn

Bergen kommune ønsker å tilby konkurransedyktig lønn. I utlysningsteksten finner du som regel informasjon om lønnsnivå for den aktuelle stillingen.

Pensjon

I tillegg til folketrygden har Bergen kommune offentlig tjenestepensjonsordning for sine ansatte.

Arbeidstid

Det finnes ulike arbeidstidsordninger i Bergen kommune.

Forsikring

Ansatte i Bergen kommune er tilsluttet flere forsikringsordninger. Disse er definert av hovedtariffavtalen, lov om yrkesskadeforsikring og Bergen kommunes avtalte forsikringsordninger.