Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Jobbmuligheter

Barnehage og skole

Barnehage og skole er blant de største sektorene i Bergen kommune. Rundt 40 prosent av de ansatte i kommunen jobber med oppgaver knyttet til undervisning eller oppvekst.

Administrasjon, økonomi og politikk

I administrative stillinger utføres saksbehandling, rådgivning, utviklingsoppgaver og drift på ulike fagområder. Økonomi, personal og IKT er viktige støttefunksjoner.

Byutvikling og tekniske oppgaver

Arealplanlegging og byggesak er viktige oppgaver for oss. Vi har også ansvar for brannvesen, vannforsyning, avløp, oppmåling og vedlikehold av veier og eiendommer.

Sosial, barnevern og integrering

Kommunen har ansvar for sosiale tjenester, barnevern og integrering. Det jobber mennesker med mange ulike fagbakgrunner for å ivareta disse oppgavene.

Helse og omsorg

Bergen kommune har tilbud til eldre, utviklingshemmede og andre med pleie- og omsorgsbehov. 1 av 3 ansatte i kommunen jobber innen dette feltet.

Kultur og idrett

I Bergen kommune finner du jobber på kulturkontorene i Kulturetaten, fagavdeling for kunst og kulturutvikling, Bergen Offentlige Bibliotek, Bergen byarkiv og Idrettsservice.