RSS

Jobbmuligheter

Helse og omsorg

Bergen kommune gir et bredt tilbud til innbyggere med pleie- og omsorgsbehov. 1 av 3 ansatte i kommunen jobber i helse og omsorg.

Barnehage og skole

Barnehage og skole er blant de største sektorene i Bergen kommune. Rundt 40 prosent av de ansatte i kommunen jobber med oppgaver knyttet til undervisning eller oppvekst.

Administrasjon, økonomi og politikk

I administrative stillinger jobber vi med utredning, rådgivning, utvikling og saksbehandling innen ulike fagområder. Økonomi, HR, virksomhetsstyring, og digitalisering er viktige støttefunksjoner.

Byutvikling og tekniske oppgaver

Vi jobber for å gjøre Bergen til en enda grønnere og bedre by å bo i. Da må vi ha flinke folk til å jobbe med både utvikling og drift, innenfor et vidt spekter av fagområder.

Sosial, barnevern og integrering

Kommunen har ansvar for sosiale tjenester, barnevern og integrering. Det jobber mennesker med mange ulike fagbakgrunner for å ivareta disse oppgavene.

Kultur og idrett

I Bergen kommune finner du mange ulike stillinger innen kultur- og idrettsfeltet.