Gå tilbake til:
Du er her:

Om oss

Oppdraget

Over 19.000 mennesker jobber fast i Bergen kommune, og kommunen er den klart størte arbeidsgiveren i regionen. Oppdraget vårt er å levere gode tjenester innbyggerne i Bergen.

Etikk og verdier

Åpen, kompetent, pålitelig og samfunnsengasjert er Bergen kommunes grunnleggende verdier.

Inkludering og mangfold

Mangfold, likestilling og inkludering skal være sentrale kjennetegn ved fremtidens arbeidsplass.

Seniorpolitikk

Bergen kommune trenger kompetente og erfarne seniorer for å levere gode tjenester. Derfor ønsker kommunen å motivere medarbeidere til å stå i arbeid så lenge som mulig.