RSS

Om oss

Inkludering og mangfold

Mangfold, likestilling og inkludering skal være sentrale kjennetegn ved fremtidens arbeidsplass.

Etikk og verdier

Åpen, kompetent, pålitelig og samfunnsengasjert er Bergen kommunes grunnleggende verdier.

Seniorpolitikk

Bergen kommune trenger kompetente og erfarne seniorer for å levere gode tjenester. Derfor ønsker kommunen å motivere medarbeidere til å stå i arbeid så lenge som mulig.

Samfunnsoppdraget

Rundt 20.000 mennesker jobber fast i Bergen kommune, og kommunen er den klart største arbeidsgiveren i regionen. Oppdraget vårt er å levere gode tjenester innbyggerne i Bergen.